tisdag 30 juni 2009

Nyckeln till Jennah.


I Guds Den Barmhärtiges Namn!

Jag har tänkt mycket på de obligatoriska Allah (swa) har gett till oss att utföra för Honom (swa).

Som Bönen
Klädseln

Hidjaben (slöjan)

Fastan

med mera..

Alla dessa punkter som Allah (swa) har gett till människan att göra är en del av nyckeln till Jennah (Paradiset)

Utlämmnar man en sak så kommer inte nyckeln gå in i dörren.
Alla dess saker formar nyckeln. Går en del av..
Så funkar inte nyckeln.

Som när Allah (swa) kallar oss till sig oss kvinnor i bön så vill Han (swa)
inte se oss utan slöjan, och Han (swa) vill även se oss täckta från våran auura.
Även männen.

Så när exempel kvinnorna ber, alhamdulillah, så täcker dem sig.
Eller när dem kommer i Moskeen så bär dem slöjan.

Men astagvurlillah innan dem lämmnar moskeen så tar dem av sig slöjan lätt och går ut därifrån.
Eller Muslimen som inte ber, för dunyan har mera plats i hans hjärta, så han "hinner inte".

SubanAllah!!

Vet ni vad ni gör?
Att ni leker med Allahs (swa) LAG??

La Ilha IlAllah ( Det finns ingen Gud förrutom Allah)Mohammadan Rasul-Allah ( och Mohammed är Hans sändebud)

VAD ÄR DET NI GÖR??

Tänk mina systrar och bröder, vi vet INTE om vi lever i morgon!

Vad ska vi svara till Allah (swa) när Han säger till oss på domedagen:

"Jag sa till dig att göra det och det här, men du vände Mig ryggen och hånade min lag och Mitt ord.."

SunbanAllah!

Må Allah (swa) sätta ånger i våra hjärtan och fruktan för Honom, så vi ALLA blir inshallah bättre Muslimer för Honom, och underkastar oss Honom MER!
Ameen.

Må Allah (swa) vägledda alla vilseledna in i Hans Nour (ljus) och Barmhärtighet!
Ameen!

Så vi Insahallah står framför Honom på Dagen som stolta Muslimer utan skam, och förnekelse!

Frid Vare Med Er Mina Bröder Och Systrar!
Meddie.

Jihad!


Mashallah!
Må Allah belöna dig Amanda för ditt fina arbete om Jihad!
Ameen!

Till er alla!
LÄS DET!
Frid!

måndag 29 juni 2009

how to pray 2 of 6 in islam

Trosbekännelsen i Islam. Hur man blir en muslim.

Ännu en Syster i Islam!Mashallah Alhamdulillah!

Jag vet inte vad jag ska säga bara ALLAHU AKBAR!!

Mina Syskon vi har fått en syster till I Islam som Allah (swa) har väglett. Inshallah jag kanske kan skriva mer om henne och hennes historia här sen framöver, (måste inshallah få hennes tillåtelse först).

Dessa verser har väglett henne, dem är så vackra så jag ska inshallah lägga upp dem här.

Hennes ord:

"I skriften finner jag ständigt styrka."

Sura 3:193.
Herre!
Vi har hört rösten som kallar [oss] till tron:
- Tro på er Herre! - och vi har blivit troende.
Herre!
Förlåt oss våra synder och utplåna våra dåliga handlingar och låt oss dö med de fromma, de som gör det goda och det rätta!

194.
Skänk oss, Herre, det som Du har lovat oss genom Dina sändebud och låt oss inte stå där med skammen på Uppståndelsens dag! Aldrig sviker Du Ditt löfte!

195.
Och Gud svarar dem: "Jag skall inte låta någon av er som arbetar och strävar, vare sig man eller kvinna, se sin strävan gå förlorad - ni är [alla] av samma rot [och skall lönas på samma sätt].

De som övergav sina hem för att fly undan det onda, eller drevs bort därifrån och led annan oförrätt för Min skull och de som kämpade [för Min sak] och stupade, för dem alla skall Jag utplåna deras dåliga handlingar och föra dem till lustgårdar, vattnade av bäckar en belöning från Gud själv; ja den bästa belöningen väntar hos Gud."

196.
LÅT DIG inte vilseledas av att de som förnekar sanningen kan på jorden vältra sig i nöjen och njutningar.

197.
Deras glädje är kortvarig; därefter skall helvetet bli deras tillflykt - ett eländigt vilo-rum! 198. Men på de gudfruktiga väntar lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall bli till evig tid som Guds ärade gäster. Och det bästa för de fromma är det [som väntar] hos Gud.

199.
Bland mottagarna av äldre tiders uppenbarelser finns helt visst de som tror på Gud och på det som har uppenbarats för er och det som uppenbarades för dem; de ödmjukar sig inför Gud och de säljer inte Guds budskap för en ynklig slant. De skall få sin belöning av sin Herre - Gud är snar att kalla till räkenskap.

200.
Troende! Uthärda allt - ja, tävla om att ge prov på tålamod och uthållighet och var alltid beredda att kämpa [för tron] och frukta Gud! Kanske skall det gå er väl i händer.

lördag 27 juni 2009

Jermaine Jackson About Islam, Muslim and Michael Jackson

Se Michael Jackssons bror tala om Islam mm..

Läs även här om en systers varma ord till MJ

Läs även här denna systers varma ord till våran bror!

Michael Jacksson Muslim eller inte?

Salaam aleikum!
I Guds Den Barmhärtiges namn!

Ja som sagt har våran bror Michael Jacksson gårt bort.
Det som förvånar mig är att tom med muslimerna disskuterar denna stackars mans liv OM han var muslim eller inte!
Ya Allah!!

Det är känt att Michael gjorde trobekännelsen 21 November 2008.
Allahu Akbar!
Wallah mina systrar och bröder mashallah han var bara muslim 7 månader!!

Nu säger en del:
"Ja men vi vet inte OM han var muslim eller INTE!"

SubanAllah mina systrar och bröder fruktar vi inte Allah (swa) mer än så?
Så att vi anser oss rätten att bedöma en sådan sak??
Michael gjorde trobekännelsen som man ska göra och alhamdulillah blev muslim!

Tänk mina systrar och bröder 7 månader hann han bara vara det.
Vi ska INTE döma vi ska hjälpa varandra med bön till Allah (swa).

Om DU nu var så säker på att Michael inte var en sådan "god" muslim i hans praktik, vad gjorde du då för att hjälpa din broder med detta?
Gick du upp på natten och bad för honom till Allah (swa) att stärka hans imman (tro) och vägledda honom mer och mer?

Bad DU till Allah (swa) att han skulle sända goda muslimer till hans sällskap, som kunde hjälpa honom i hans tro?

Eller bara sa DU att:
"Han är ingen god muslim, och vi vet inte äns om han var ens en muslim",
och sov vidare..

Ya Allah!

Har inte Profeten (saw) sagt till oss att vi ska vara som stenar för varandra?
Att när en faller lägga en annan under så vi blir starka tillsamans?
Eller har Profeten (saw) sagt:
"Sköt du ditt och skit i andra"

Varnar inte Allah (swa) om och om igen i Koranen om baktaleri och skvaller??
VILKA är vi att DÖMA eller YTTRA oss om något sådant?
Må Allah (swa) förlåta alla som har gjort dessa fel,inshallah, och sätta ånger i deras hjärtan.
Ameen.

Var DU eller JAG där hos denna bror och såg hans praktik till Islam eller såg hans hjärta och mening?
Eller har vi Muslimer blivit så kalla mot varandra nu, så att tom när vi dör snackar vi dåligt om varandra?
Är det den kärlek som Allah (swa) vill att vi ska ge varandra?

Ya Allah!

Mitt hjärta gråter för det jag ser och hur vi har blivit mot varandra!
Tänk er Michael hann vara muslim i endast 7 MÅNADER!!
Man hinner knappt öppna början till Islam på den lilla tid.
Jag vet jag är konvertit, alhamdulillah.

Så Inshallah mina syskon, tänk efter innan ni spottar ut orden, för när ni har gjort det kan ni inte ta dem tillbaka.
Må vi bygga kärlek till varandra inte hat och misstanke!

Gör bön för våran bror inshallah.
Att han får Jennah.

Så inshallah mina syskon kan vi sitta tillsamans i Jennah så kan denna man själv få berätta för er om hans tro!

Frid!
Meddie.


Michael Jackson blir muslim. Han ändrar dessutom sitt namn till Mikaeel efter en av Allahs änglar.Popstjärnans intresse för islam är omskrivet tidigare, men enligt flera brittiska tidningar, däribland The Sun, är hans konvertering nu ett faktum. Det hela ska ha skett vid en ceremoni hemma hos Toto-medlemmen Steve Porcaro i Hollywood. Porcaro skrev för övrigt en del av musiken till Michael Jackson största skivsuccé - "Thriller".Enligt The Sun fattade Jackson beslutet att bli muslim i samband med en skivinspelning hemma hos en vän. Hans möte med en producent och en låtskrivare, som båda konverterat till islam, blev avgörande för hans beslut.En imam från moskén tillkallades för att leda ceremonin då Jackson avlade den muslimska trosbekännelsen. En av dem som dök upp för att fira var artisten Yusuf Islam, som slog igenom som Cat Stevens innan han bestämde sig för att bli muslim.Michael Jackson och hans syskon fostrades som Jehovas vittnen. Brodern Jermaine Jackson konverterade redan 1989 till islam. Och nu ber alltså även Michael, förlåt, Mikaeel Jackson vänd mot Mecka

fredag 26 juni 2009

Handskakning med motsatta könet.


Källa: Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz i Fatâwâ ´Ulamâ al-Balad al-Harâm, sid. 530-531.

Fråga: Vad är domen för att skaka hand med en främmande kvinna? Vad är domen om hon sätter något på handen som gör att man inte rör vid hennes hud? Finns det någon skillnad om den som skakar hand är ung eller gammal och om kvinnan är gammal?

Svar: Det är inte alls tillåtet att skaka hand med främmande kvinnor oavsett om kvinnan och mannen är unga eller gamla eftersom det är riskfyllt för dem båda. Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
att han sade:
”Sannerligen skakar jag inte hand med kvinnor.
”an-Nasâ’î (7/149), Ibn Mâdjah (2874) och Ahmad (6/357).

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Aldrig rörde Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand en kvinnas hand. När de lovade honom tro och lydnad, accepterade han det genom tal.” al-Bukhârî
(5288) och Muslim (18666/357).

Dessutom förekommer det ingen skillnad mellan att skaka hand med henne om hon har något på handen eller inte eftersom beviset är allmänt samt för att hindra medlet som leder till prövningar.

"King of Pop" har lämnat oss.

En av våra största kända bröder har Allah (swa) ryckt hem!
Inshallah Allah ger honm Jennah och förlåter hans synder!
Ameen!

Jag fick en stor chock idag när jag hörde dessa tunga nyheter!
Alhamdulillah så fann denna man Islam innan hans bortgång!
Glöm inte att be för honom.

”King of Pop”har lämnat oss

Drabbades av hjärtstillestånd i sitt hem i Los AngelesEn av världens största popstjärnor, Michael Jackson, har avlidit efter en hjärtattack.Han blev 50 år gammal.

– Jag är så ledsen och omtumlad av alla känslor, säger Michael Jacksons ex-fru Lisa Marie Presley, enligt AP.Michael Jackson, 50, drabbades av hjärtstillesttånd vid lunchtid på torsdagen.
SOS fick larmsamtalet från Jacksons hem i Holmby Hills i Los Angeles klockan 12.21 lokal tid (21.21 svensk tid).
– När ambulanspersonalen anlände såg de att hjärtlungräddning redan utfördes av någon i hemmet.
(Jackson) andades inte, säger en talesman för Los Angeles brandkår, till E Online.Han fördes i ambulans under hjärt-lungräddning till UCLA Medical Center i Los Angeles
.
"Heroiska insatser"När Jackson kom fram till sjukhuset klockan 13.14 låg han i djup koma.Michaels bror Jermaine Jackson säger att sjukvårdspersonalen gjort heroiska insatser för att rädda hans bror.
– Han personliga läkare, som var med honom (i hemmet), försökte återuppliva min bror, liksom ambulanspersonalen, sade Jermaine vid en presskonferens från sjukhuset några timmar efter att brodern avlidit.

– Ett team med väldigt rutinerade läkare, inklusive akutläkare och kardiologer, försökte återuppliva honom i över en timme – men de lyckades inte.Jackson dödförklarades 14.26 lokal tid. Kroppen fördes sedan i helikopter till USC Medical Center för obduktion.

"Jag fick säga adjö"Frank DiLeo, Jacksons manager och vän i över 30 år, fanns med Jackson på sjukhuset. Enligt vissa uppgifter var han även hemma hos honom när han kollapsade.

– Jag fick kyssa honom och säga adjö. Jag förlorade en väldigt kär vän. Någon som jag beundrade, någon som var den största talangen som jag någonsin har stött på eller jobbat med, säger DiLeo till Los Angeles Times.Popstjärnan lämnar tre barn efter sig. Han har sonen Prince Michael, 12, och dottern Paris Katherine, 11, tillsammans med sjuksköterskan Deborah "Debbie" Rowe.

Jackson har även ytterligare en son, Prince Michael II, som kallas för "Blanket", född 2002. Vem som är modern till honom är okänt.– Jag är så ledsen för hans barns skull som jag vet var allting för honom och för hans familj, säger Michael Jacksons ex-fru Lisa Marie Presley, enligt AP.
om dödsfallet – även om de betonar att de inte funnit någonting som tyder på att något brott har begåtts. Polisen ska enligt Los Angeles Times hålla förhör med Jacksons släktingar, vänner och läkare för att fastställa vad hur han avled.
Enligt CNN, som pratat med Michaels bror Marlon Jackson, hade stjärnan klagat på att han kände sig sjuk kvällen innan.
– Jag pratade med Frank DiLeo, Michaels manager. Frank sa att Michael hade klagat på att han inte mådde bra. Han ringde honom för att säga att han inte mådde bra, säger Marlon Jackson till CNN.

– Michaels läkare kom för att besöka honom och Frank sa "Marlon, från i går kväll tills i morse så vet jag inte vad som hänt."
Sjukdomsrykten och skulderMichael Jackson har sedan länge omgärdats av sjukdomsrykten.Tidigare i år kom rapporter om att Jackson tänkte skjuta upp konserterna i London i sommar och höst på grund av sjukdom.
Jackson hade 50 konserter inplanerade i Londons O2 Arena, den första den 13 juli.

Samtidigt hade stjärnan en privatekonomi som låg i ruiner.Michael Jackson hade skulder på 500 miljoner dollar, motsvarande cirka 4 miljarder kronor, skrev Wall Street Journal den 13 juni i år.
Värdet på stjärnans största tillgångar – bland annat rättigheterna till 251 Beatles-låtar och till hans egna låtar – översteg dock troligen skulderna, enligt tidningen källor.


De inplanerade konserterna i London skulle inbringa upp till 50 miljoner dollar, och om turnén utvidgades till Europa, Asien och Nordamerika skulle den ha kunnat inbringa totalt 400 miljoner dollar, uppgav källor för tidningen.Enligt flera rapporter hade Michael Jackson också drabbats av hudcancer, något som dementerades.

Författaren Ian Helperin släppte förra året en biografi om popstjärnan där han påstod att han led av brist på Alpha-1 antitrypsin – en genetisk lungsjukdom som kan leda till döden.
Tidigare 2008 fotograferades han i en rullstol – oförmögen att gå själv
Ett wakeup call för oss alla att döden kommer när man minst anar det!
Så mina systrar och bröder!!
GLÖM INTE BÖNEN!!
Frid vare med er alla!
Och må vi alla göra handlingar i denna Dunya som vi gör Allah (swa) nöjd med!
Ameen!
Och må Allah (swa) förlåta oss alla för våra synder, och må Han (swa) vägledda oss på Hans (swa) väg!
Ameen!!
Meddie.


torsdag 25 juni 2009

Vad betyder Djizayah

Salaam Aleikum mina trogna läsare!
Är det någon av er som vet vad Djizyah är och betyder? Är det samma som Dedjal??
Står om dett i det undre inlägget där Isa (as) ska stiga ner.
Jag vet inte vad det menas med detta ord.
Inshallah det är någon av mina läsare som kan hjälpa mig!
Frid!
Meddie.

Isas (Jesus) as, nedstigning till jorden och strid mot kättarna


Îsâs (Jesus) nedstigning till jorden och strid mot kättarna
Författare: Imâm Abû Bakr al-ÂdjurrîKälla: ash-Sharî´ah, sid. 388-390Dâr al-Kitâb al-´ArabîFotnoter: darulhadith.compublicerad 01.01.2008

311 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Ibn Maryam kommer att stiga ned som en rättvis domare. Han kommer att slå sönder korset, döda grisen och avskaffa Djizyah
[1] . Pengarna kommer att flöda så pass, att ingen kommer att ta emot dem.” [2]
312 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Profeterna har olika mödrar men deras religion är en. Ingen människa är närmare ´Îsâ bin Maryam än mig, ty det finns ingen profet mellan oss två. Han kommer att stiga ned. När ni ser honom, skall ni känna igen honom. Han är av medellängd och han är ljus. Det är som om hans hår droppar även om det inte är vått. Han kommer att slå sönder korset, döda grisen och avskaffa Djizyah. Pengarna kommer att flöda.

Han kommer att strida mot människorna för Islâms sak, till dess att Allâh låter honom utrota alla religioner utom Islâm och döda den enögde lögnaren, villfarelsens messias.

Därefter kommer det att råda fred på jorden. Lejon kommer att ströva med kameler, tigrar med kor och vargar med får, och barn kommer att leka med ormar. Ingen kommer skada någon.

Han kommer att leva i fyrtio år. Därefter dör han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och då kommer Muslimerna att be för honom.”
[3]

313 – De som kommer att strida med ´Îsâ (´alayhis-salâm) är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund.

´Îsâ kommer att strida mot judarna som kommer att vara tillsammans med ad-Dadjdjâl. ´Îsâ kommer att döda ad-Dadjdjâl och Muslimerna kommer att döda judarna.

314 – Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ni kommer att strida mot judarna och döda dem. Även en sten kommer att säga: ”Muslim! Det finns en jude här. Kom och döda honom!””
[4]

315 – Abû Mâlik sade om versen
وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
”Och bland Bokens folk finns ingen som inte före sin
[5] död tror på honom” [6] :
”Detta kommer att ske när ´Îsâ bin Maryam (´alayhis-salâm) stiger ned till jorden. Då kommer det inte att finnas någon bland Bokens folk som inte tror på honom.”

316 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade om samma vers:
”Det kommer att finnas människor från Bokens folk som kommer att uppleva ´Îsâ bin Maryams (´alayhis-salâm) nedstigning. Då kommer de att tro på honom:

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
”Och hans skall vittna mot dem på Uppståndelsens dag.””
[7]
[1] Imâm an-Nawawî (rahimahullâh) sade:”Det korrekta är att han inte kommer att acceptera den och att Islâm är det enda han kommer att acceptera från de otrogna. Om någon av dem betalar Djizyah till honom, kommer han att avvisa den. Det enda han kommer att acceptera är Islâm eller strid.” (Sharh Sahîh Muslim (2/163))

[2] Muslim (242), Ahmad (2/493), Ibn Hibbân (6816) m fl.
[3] Abû Dâwûd (4324), ´Abdur-Razzâq (20845), Ahmad (2/406) m fl. al-Albânî sade: ”Autentisk.” (Sahîh Sunan Abî Dâwûd (3/32))

[4] al-Bukhârî (2222), Muslim(2921), at-Tirmidhî (2236) m fl.

[5] Imâm at-Tabarî (rahimahullâh) sade:”Qur’ân-tolkarna är oense kring denna vers betydelse. Vissa av dem sade att det betyder att de kommer att tro på ´Îsâ innan han dör. Detta betyder att alla människor kommer att tro på honom när han stiger ned för att strida mot ad-Dadjdjâl. Då kommer alla religioner bli till en och det är den Islâmiska och monoteistiska religionen som är Ibrâhîms (´alayhis-salâm) religion.

Andra har sagt att alla bland Bokens folk kommer att tro på ´Îsâ innan de dör. Detta betyder att när de väl håller på att dö, klargörs sanningen och lögnen för dem. Det finns inte en människa som håller på att dö, utan att hon ser hur sanningen skiljs åt från lögnen i hennes religion.”

(Djâmi´-ul-Bayân (4/26-28))


[6] 4:159.
[7] 4:159.

onsdag 24 juni 2009

Tecken före Domedagen!


I Guds Den Barmhärtiges Namn!

Tecken före Domedagen
Författare: Imâm Muslim bin al-Hadjdjâdj an-NîsâbûrîKälla: Sahîh Muslim (2901)


2901 – Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb, Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar al-Makkî berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från al-Furât al-Qazzâz, från Abût-Tufayl, från Hudhayfah bin Usayd al-Ghifârî som sade (i betydelse):

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss medan vi satt och diskuterade. Han sade: ”Vad diskuterar ni om?” Vi sade: ”Vi diskuterar om Domedagen.”


Då sade han:
”Domedagen kommer inte att äga rum förrän ni ser tio tecken.”

Därefter nämnde han:

1 – Röken.

2 – ad-Dadjdjâl.


3 – Djuret.

4 – Solens uppgång från väst.

5 – ´Îsâ bin Maryams (´alayhis-salâm) nedstigning.

6 – Ya’djûdj och Ma’djûdj.

7 – Tre jordbävningar: en i öster.

8 – En i väster.
9 – En på den Arabiska halvön.

10 – Det sista är en eld som ska komma från Jemen. Den kommer att få människorna att sluta sig till deras samlingsplats.

Dikt Om Gud.
Gud

Gud är en vilobädd, på den vi ligga utsträckta i alltetrena som änglar,

med helgonblå ögon besvarande stjärnornas hälsning;

Gud är en kudde mot vilken vi luta vårt huvud,

Gud är ett stöd för vår fot;

Gud är ett förråd av kraft och ett jungfruligt mörker;

Gud är det oseddas obefläckade själ och det outtänktas redan förruttnade kropp;

gud är evigheternas stående vatten;

Gud är intets fruktbara frö och de nedbrunna världarnas handfull av aska;

Gud är insekternas myriader och rosornas extas;

Gud är en tom gunga mellan intet och alltet;

Gud är ett fängelse för alla fria själar;gud är en harpa för den starkaste vredens hand;

Gud är vad längtan kan förmå att stiga ned på jorden!


Mashallah underbar dikt!

Meddie.

Att blåsa på mat och dryck!


Ibn ‘Abbas återberättade att "Profeten [Sallallahu ‘aleihi wa Sallam] förbjöd att blåsa på mat och dricka."

Takhreej:

  • Återberättad av Imam Ahmad i sin musnad (2818 & 3366 - förklarad som Saheeh av Ahmad Shaakir).
  • Ibn Maajah (3288) med orden: "Profeten [Sallallahu 'aleihi wa Sallam] brukade aldrig blåsa på mat eller dricka eller andas i något köksredskap." (Förklarad som da'eef av al-Albani på grund av återberättaren Shareek ibn Abdillâh al Qaadhi hade ett svagt minne: se irwaa al ghaleel: 1977).
  • Likande har blivit återberättade utan att nämna ordet "mat" i Tirmidhi & Ibn Maajah.

De lärda kommenterade på dessa återberättelser genom att säga att man inte ska blåsa med syftet att ta bort någon substans från drickan/maten eller med syftet att kyla ner det därför att då kommer saliv falla ner på maten/drickan. Al 'Adheem Aabadi säger i 'Awn al-Ma'bud, "Och likaså så ska man inte blåsa i en behållare med mat för att kyla ner den, utan snarare så ska man vara tålmodig och inte äta maten när den är (väldigt) varm, annars försvinner välsignelsen från den." (Se hadith nr. 3240 med dens förklaring). Al-Baaji sade också i Muntaqa Sharh al Muwatta, "Imam Malik sade, "Det är ogillat att blåsa på mat precis som det är ogillat att blåsa på drycker." (Se Hadith: 1445 med dens förklaring).

Intressant nog, så säger al Mardaawi i al Insaaf (21/366), "Det är ogillat att blåsa på mat enligt den korrekta åsikten av (hanbali) mathhab." Dessa följande verk nämner också att dricka: ar-Ri'qqyah, al aadaab & andra. Författaren av al Mustaw'ib sade, "Att blåsa på mat, dricka och böcker är förbjudet." Al-Aamidi sade, "Det är inte ogillat att blåsa på mat om den är varm."

Al Munaawi sade också i Faidh al Qadeer (12/6244), "al Mahlab sade, "Förbudet gäller för den som äter tillsammans med någon annan. Således, om en person äter för sig själv eller med någon som inte skulle bli förnärmad (av att man blåser) så som hans fru, barn eller tjänare; då är det ingen fara med det." Hursomhelst, det är omdiskuterat att det är föredraget att tillämpa hadeethen enligt dens generella formulering (utan att begränsa den)."

Allah Vet Bäst!

Källa:

http://revertit.blogg.se/

måndag 22 juni 2009

Medium?I Guds Den Barmhärtiges Namn!

I dag har det blivit så inne med alla dessa övernaturliga saker som är lite mer kallat av ett sjätte sinne hos människan med att de "får" kontakt med dem döda från "andra" sidan, såkallade

Medium.

I Koranen står det om detta att det är Djinnen som spionerar åt dessa människor som håller på även med spådomar mm.

Djinnen åker upp till himelen och tjuvlyssnar från Gud, så att denna djinnen (demon) kan sedan gå tillbaka till spåmannen/kvinnan, med all information sedan om den såkallad framtiden eller andra faktan som förvirrar människorna här i denna värld.

Kommer tyvär inte ihåg vart denna koranvers står i koranen, men inshallah om någon vet så hör av er till mig så jag kan lägga ut den här. Ska även leta själv inshallah efter den.

Sedan finns det dem som får kontakt med dem "döda".

Detta är även djinnens arbete. En djinn kan ta sig i form som en ,hund , katt mm..

Detta gör djinnen för att lura mänskligheten till att tro att dem talar med dem döda och att dem ska tappa tron till Gud och inte följa Hans (swa) väg.

Djinnen förrvirrar människorna.

Inshallah Allah (swa) skyddar oss från dessa vilsovägar!
Ameen!

Frid!
Meddie.

Min Privata Blogg..

Guds frid vare med er mina dyrabara läsare!

Har även ordnat med en ny blogg Meddies Privata.
Lite mer jag.Ni kan följa mig även där...

Frid!
Meddie.

Attack of the Conehead Hijabis!

Den här är såå rolig och även bra.. Hehee..

Kolla in den! Har även bra budskap!

söndag 21 juni 2009

Alkoholfri öl..
I Guds Den Barmhärtiges Namn!

Jag har hört och sett att en del Muslimer dricker alkohol fri öl och vin..
Detta får jag verkligen inte att gå i hop, för vi Muslimer vet alla att Alkohol ÄR haram..

Så om vi har druckit alkohol tidigare , och har vänt oss till Allah (swa) i tube (ånger), så borde man skämas över sina synder man har begått .

Må Allah (swa) förlåta oss alla Muslimer för våra synder.
Ameen.

Med detta menar jag hur kan man då dricka en dryck som påminner om ens synder eller det som är otillåtet??

Då har man inte rätt tube (ånger) i sitt hjärta.
Vi Muslimer måste se till Adam (as) som ångrade sig så mycket efter han åt av det förbjudna i Jennah (paradiset), han skämdes ordengligt.

Så mina sytrar och bröder när vi gör tube (ånger) kan vi inte gå och påminna oss om våra synder, ovasätt sling vägar till dem..

Frid vare med er!
Meddie.

Domen för att färga håret i slingor..


Domen för att färga håret i slingor
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Fråga:Vad är domen för att färga håret? Vad är domen för slingor? Slingor är förövrigt ett västerländskt mode som våra kvinnor har antagit. Det går ut på att färga åtskilliga lockar med en färg som skiljer sig från kvinnans ursprungliga hårfärg. Färgen kan vara vit, röd, guldaktig och så vidare. Till sist är en del av hårfärgen ursprunglig medan en annan är färgad.

Svar:Hårfärgningen är en detaljerad fråga:
1 - Grått hår som är rekommenderat att färga. Det skall inte färgas med svart färg. Däremot kan det färgas med henna, vejde, myrten och gulaktig färg. Det är dock inte tillåtet att färga det svart. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Ändra detta gråa hår och undvik den svarta färgen.” (1)
Detta gäller både män och kvinnor.
Vad gäller den som inte har grått hår, skall det låtas vara ifred och inte ändras om inte hårfärgen skulle vara missfärgad och vanställd. Skulle det däremot vara det, skall man färga det med en lämplig färg så att vanställningen upphör.
Normalt hår som inte är vanställt skall låtas vara som det är. Det finns ingen nytta med att ändra det.
Skulle hårfärgningen ske på ett främmande sätt som innehas av de otrogna kvinnorna, anses handlingen vara tveklöst förbjuden oavsett om den sker på ett eller flera sätt, vilket också kallas för ”slingor”.

Källa: al-Muntaqâ (3/432-433)
1. Ahmad (3/338)

Profetens profetkall - det mest hatade hos Satan.

Profetens profetkall - det mest hatade hos Satan
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Det fanns inget som besvärade Iblîs så mycket som Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetkall och spridningen av hans kall över hela jorden. Han tappade då hoppet om att hela hans samfund skulle återgå till större avguderi. Sa´îd bin Djubayr sade:
“När Iblîs såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förrätta bönen i Makkah, jämrade han sig, och när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) erövrade Makkah, jämrade han sig en gång till. Hans avkomma samlades kring honom och han sade till dem: “Efter utgången av detta år kan ni ge upp hoppet om att få Muhammads samfund tillbaka till avguderi. Sätt i stället deras religion på prövning och sprid jämmer och poesi bland dem.”
Rapporterad av Ibn Abî Dunyâ.

at-Tabarânî rapporterade med sin berättarkedja via Mudjâhid, från Abû Hurayrah som sade:
“Iblîs jämrade sig när al-Fâtihah uppenbarades och den uppenbarades i al-Madînah.”
Detta är känt från Mudjâhid och att han sade:
“Iblîs har jämrat sig fyra gånger; när han förbannades, när han kördes ut ur paradiset, när Muhammad sändes och när al-Fâtihah uppenbarades och den uppenbarades i al-Madînah.”
Rapporterad av Wakî´ och andra.

Vissa efterföljare (Tâbi´ûn) sade:
“Efter att Allâh hade uppenbarat “Och de som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Allâh och ber Honom om förlåtelse för sina synder…” (1) började Iblîs gråta och menade att det var denna vers som orsakade hans djupa sorg eftersom versen tar upp syndarnas glädje. Alltsedan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes är han orolig, ängslig och ledsen när han ser hur hans samfund oroar och förargar honom.”

Thâbit sade:
”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev sänd, sade Iblîs till sina djävlar: ”Någonting har hänt. Ta reda på det.”
De begav sig och kom tillbaka och sade: ”Vi vet inte.” Iblîs sade: ”Jag skall berätta för er.” Han begav sig och kom tillbaka och sade: ”Muhammad har sänts.” Han sände sina sändebud till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare med sina blad. När de kom tillbaka var bladen tomma. Han sade: ”Varför kommer ni inte med något?” De sade: ”Vi har aldrig råkat på något folk som detta. Vi skrev ned från dem. När de då reste sig upp för att förrätta bönen, ströks allting bort.” Iblîs sade: ”Ta det lugnt. Allâh kommer att låta dem erövra världen. Då kommer ni att uppnå det ni vill från dem.”

al-Hasan sade:
”Iblîs sade: ”Synder har frestat Muhammads samfund, men de knäckte min rygg genom att be om förlåtelse. Då frestades de av innovationer som de inte bad om förlåtelse för.””

Än idag besväras Iblîs av perioder av förlåtelse och frigivning ur Elden. På ´Arafah-dagen finns det ingen som är så liten, förnedrad och besegrad som han när han ser hur barmhärtigheten stiger ned och hur Allâh förlåter de väldiga synderna. Det enda undantaget var Badr-dagen.

Källa: Latâ’if-ul-Ma´ârif, sid. 249-250

lördag 20 juni 2009

Hur lovprisas Profeten Mohammad (saw) av de otrogna?Hur lovprisas profeten Muhammad (saw) av de otrogna?
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-DjawziyyahKälla: Djalâ’-ul-Afhâm, sid. 128-129Maktabah al-Mu’ayyid, 1413/1992Fotnot: Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Compublicerad 23.01.2006


Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är säkerligen lovprisad av Allâh, Hans änglar, sändebuden och alla andra människor, även om vissa förnekar honom. De fullkomliga egenskaper han besitter lovprisas av alla förnuftiga människor, även om deras förstånd förkastar det utav förnekelse, envishet eller okunnighet om att han är beskriven med dessa egenskaper. Om de hade vetat att han besitter dessa egenskaper, skulle de ha lovprisat honom för dem, ty de lovprisar dem som besitter fullkomliga egenskaper under tiden som de inte vet att han besitter dem.

Sålunda prisar de honom i själva verket.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har särskilts med egenskaper ur ordet ”lovprisning” (al-Hamd) som endast finns i honom. Han heter Muhammad
[1] och Ahmad[2]. Hans samfund lovprisar Allâh såväl under välfärdens dagar som i tider av brist. Hans samfunds bön inleds med lovprisning. Hans predikan inleds med lovprisning. Hans brev inleds med lovprisning. I Allâhs Bevarade tavla står det att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efterträdare och följeslagare inleder Qur’ânen med lovprisning.

På Domedagen kommer han att bära på Lovprisandets fana. Han kommer att falla ned på ansikte inför sin Herre (´azza wa djall) för att medla. Till följd därav kommer han att få tillstånd till det och då kommer han att lovprisa sin Herre med lovprisningar. Därefter bönhörs han. Det är han som besitter den Berömvärda positionen som samtliga människor skulle vilja besitta. Han (ta´âlâ) sade:
”Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en plats, där du står höljd av ära.”
[3]
Efter att ha ställt sig på denna plats, kommer både Muslimer och de otrogna att lovprisa honom.


Han är lovprisad för att ha fyllt jorden med vägledning, tro, gagnande kunskap och rättfärdig handling. Med honom öppnade Han hjärtan, avvärjde mörkret från människorna och räddade dem från Djävulens grepp och avguderi, otro och okunnighet till dess att hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare uppnådde hedern såväl i detta liv som i livet efter detta.
Hans budskap gav mänskligheten det den var mest i behov av. De dyrkade avgudar, kors, eldar och stjärnor. Allâhs vrede vilade över dem. De var förvirrade och kände varken till Herren de skulle dyrka eller hur de skulle dyrka Honom.
[1] Imâm Ibn-ul-Qayyim sade: ”Muhammad betyder ”den som ständigt lovprisas av lovprisarna”.”

(Sid. 206, Dâr ´Âlam-il-Fawâ’id)
[2] Imâm Ibn-ul-Qayyim sade:”Ahmad innebär ”att den lovprisning han förtjänar är högre än andras”.” (Ibid.)
[3] 17:79.

STOR BESÖK!!


Salam Aleikum Alla Mina Trogna Läsare!

Inshallah allt är väl med er!

Mashallah igår så väntade min man på besök från några av hans bröder som ville komma, alhamdulillah.

Jag hade förberett med mat och shy (the) kaffe mm..

Men mashallah *ler stort, trodde aldrig det skulle komma så många.. hahahaha..

Jag är så glad över denna välsignelse Allah (swa) sänder till vårat hem gång på gång med Hans (swa) besökare.


Jag tror dem var totalt 14 st med min man, mashallah..
Det häftiga var när alla bad i vårat vardagsrum alla tillsamans bröderna, mashallah..
I vårat lilla hem.. *ler stort

Vad hände tänkte jag? Jag frågade min manefter dem sista besöken lämnade vårat hem efter fadjer (morgonbönen).

Ja min mans nära vän hade sagt att han skulle åka hit till oss, och då ville den ena efter den andra komma med, alla var från Borås, Göteborg, Trollhättan, Skara mm..

Mashallah!!

Ja dem kom i från alla håll och kanter och samlade här i vårat hem. Med denna grupp var även en utbildad Immam, som höll föreläsning här mashallah.

Det var väldigt roligt, även om inte jag umgicks med dem så kände jag vewrkligen Allahs (swa) välsignelse i detta!

Frid vare med er!
Meddie.

torsdag 18 juni 2009

De olika Islamiska grupperna.

I Guds Den Barmhärtiges namn!

De olika Islâmiska grupperna

Av Shaykh Sâlih al-Fawzân (hafidhahullâh)(Ajwibat-ul-Mufîdah…#4 av Jamâl al-Hârithî)

Fråga 4: Nuförtiden hör man mycket talas om det som kallas för Islâmiska grupper (Jamâ´ât-ul-Islâmiyyah) runt omkring i världen, var kommer detta namnet från? Och är det tillåtet att följa med dem och att samarbeta med dem om de inte har någon bid´ah?

Svar: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade för oss och visade oss hur vi ska göra. Han lämnade inte något som för hans Ummah närmare Allâh förutom att han visade det, och han lämnade inte något som för dem bort från Allâh förutom att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)visade det [1], det gäller även den här frågan. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade,
"Så den av er som lever kommer att se mycket skiljaktigheter.", men vad är botemedlet när detta sker?

Han sade:
"Så håll fast vid min Sunnah och Kalifernas Sunnah, de vägledda, de underlättande som kommer efter mig, håll fast vid den och bit fast i den med kindtänderna, och akta er för nya angelägenheter, för varje ny angelägenhet är bid´ah och varje bid´ah är en vilseledning."

(Abû Dâwûd, at-Tirmidhî och Ibn Mâjah)

Så dessa grupper [2], den av dem som är på samma vägledning som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Sahâbah och då speciellt Kaliferna, de vägledda och de från de bästa generationerna, så den grupp som följer denna vägledning, då är vi med den gruppen, tillhör den och arbetar med den.
Och den som bryter mot Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning, håller vi oss borta från även om den kallar sig för "Islâmisk grupp". Det viktiga är inte namnen utan verkligheten. Gällande namnen så kan de vara stora, men de är egentligen tomma utan innehåll eller till och med falska.

Allâh’s profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
"Judarna splittrades till sjuttioen sekter, och de kristna splittrades till sjuttiotvå sekter, och denna Ummah kommer att splittras till sjuttiotre sekter, alla kommer till helvetet förutom en." Vi sade, "Vilken är det O Allâh’s sändebud?" Han sade, "Den som är på samma väg som jag och mina Sahâbah är idag."
(at-Tirmidhî, al-Hâkim m fl)

Vägen är tydlig, vi är med denna grupp som har detta kännetecknet, de som är med på samma väg som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Sahâbah, de är verkligen den islamiska gruppen.

Men de som bryter mot denna metodik och följer en annan metodik, är inte med oss och vi är inte med dem. Vi tillhör inte dem och de tillhör inte oss,
och de kallas inte för en grupp utan för en sekt av de vilseledda sekterna, för Gruppen (al-Jamâ´ah) kan inte vara på
någon annan väg än sanningen, så det är i den som människorna samlas. Gällande det falska så delar det upp sig och enas inte.

Allâh säger i Qur’ânen:
"Så om de vänder sig bort, är de bara i motsättning."
(Sûrat-ul-Baqarah: 137)

[1] Shaykhen (hafidhahullâh) hänvisar till den fastställda hadîthen, som är sahîh från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) då han sade:

"Jag har inte lämnat något som för er närmare Allâh förutom att jag beordrat er att göra det."
(Ma´rifat-us-Sunnan wal-Âthar (20/1) av al-Bayhaqî och al-Musannaf (125/11) av Ibn Abî Shaybah)

[2] Det är bättre att kalla var och en som bryter mot Qur’ânen och Sunnah och Salaf-us-Sâlih’s metodik för sekter (firaq) och det är namnet enligt Sharî´ah för dem, såsom Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) namngav dem i hadîthen om de kommande sekterna.

Gällande grupper så finns det inte mer än den Muslimska gruppen som hadîthen hänvisar till, och Allah vet bäst.

Kvinnans roll på Da`wah-fältet.

I Guds Den Barmhärtiges Namn!

Kvinnans roll på Da´wah-fältet

Författare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin BâzKälla: Min Aqwâl Samâhat-ish-Shaykh ´Abdul-´Azîz bin Bâz fîd-Da´wah, sid. 98-99[ © darulhadith, 29.08.2003 ]

På samma sätt som det är nödvändigt för mannen att göra Da´wah, och att uppmana till gott och förbjuda ont är det även för kvinnan. Detta är något som texterna i den Ädla Qur'ânen och profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rena Sunnah antyder, vilket även förklarats av de lärde.


Därför skall kvinnan, såsom mannen, kalla till Allâh, påbjuda gott och förbjuda ont på det sätt Sharî´ahn har föreskrivit.
Således får hon inte låta människors förödmjukande tal och
gäck som riktas mot henne, göra henne orolig och otålig så att hon lämnar Da´wahn. I stället måste hon vara tolerant och tålmodig.

Även om människorna skulle förödmjuka eller göra narr av henne, måste hon ta hänsyn till dygd och fint föredöme. Hon måste beslöja sig för främmande män och hålla sig borta från att beblanda sig med dem.

När hon gör Da´wah, måste hon vara försiktig och hålla sig borta från det som är förbjudet för henne. Om hon skall ge Da´wah till män, får hon enbart göra det i en fullständig Hidjâb, utan att åtskilja sig med någon. Om hon gör Da´wah till kvinnor, skall hon göra det med vishet. Hon bör vara rättvis och uppriktig med en ren karaktär och ett fint uppförande.
Detta måste hon göra för att det inte skall sägas:
"Varför börjar du inte med att ändra på dig själv först?"

Kvinnan får inte ha på sig något som visar upp hennes skönhet eller charm och inte heller får hon tala på ett lockande sätt. Detta är förbjudet och orsakar problem bland människorna.

Det hon skall göra, är att hon koncentrerar sig på att göra Da´wah på ett sätt som varken skadar religionen eller hennes rykte.
Den Muslimska kvinnan har en hög status i Islâm och har ett stort intryck på samtliga Muslimers liv.

Om kvinnan följer vägledningen i Qur'ânen och profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, har hon en huvudroll i att utbilda och uppfostra ett rättfärdigt och rent samhälle. Detta, eftersom dessa två källor får samtliga Muslimer att hålla sig borta från att hamna i vilseledning och avvikelse. Villfarelse och avvikelse bland människor äger enbart rum efter att de avvikit från Allâhs väg och det Hans profeter och sändebud har framfört.


Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Jag har lämnat två saker hos er. Ni kommer aldrig att gå vilse så länge ni håller fast vid dem: Allâhs Bok och Hans sändebuds Sunnah.”
[1]
Kvinnans vikt som moder, hustru, syster och dotter samt hennes rättigheter och skyldigheter har nämnts i den Ädla Qur'ânen. Profeten Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rena Sunnah detaljerar denna fråga. Efter att ha upplevt det första mötet med ängeln Djibrîl (´alayhis-salâm) på Hirâ', var det Khadîdjahs (radhiya Allâhu ´anhâ) unika ställning som hade den största påverkan på lugnandet av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom till henne skakandes och sade:
"Svep in mig! Svep mig! Jag är rädd".
Då sade hon:
"Var glad! Allâh kommer aldrig att skada dig. Det är du som besöker anhöriga. Det är du som alltid talar sanning. Det är du som alltid hjälper alla andra. Det är du som ger till de fattiga, handlar givmilt mot dina gäster och hjälper dem om de skulle drabbas av något".
[2]


[1] Mâlik. Autentisk enligt al-Albânî.
[2] al-Bukhârî och Muslim.

Muhammed In The Bible ( They Confessed )

Se hur Jesus (as) talade om Mohammed (saw9 skulle komma till oss efter honom.

Bada offentligt?


Guds Frid vare med er mina läsare!

Jag har funderat mycket på en sak när det gäller för oss muslimer att bada på offentliga badplatser, där det blandas både män och kvinnor.

Jag vet att det finns jätte bra täckande kläder för oss kvinnor att bära på badplatserna, men ändå är det fel att bada där alla gör det (män och kvinnor).

Varför?

För det första får vi kvinnor inte visa oss i byxor eller åtsittande kläder framför männen. Eller visa oss barfota.
Som då dessa burkini som jag har sett gör.

För det andra är det otillåtet att se männen i shorts eller bad byxor, då begår våra ögon synd.

En del kanske tänker så här:
"Men vi kollar inte."

Men man ser mer än man tror även om man försöker att inte se.

Även här i Sverige så finns det ju inte Muslimska stränder, utan här springer även kvinnor i nakenhet i baddräkter och bikinis och astagvurlillah solar topless.

Detta är även synd för oss att se.

Må Allah beskydda våra ögon att se det.
Ameen.

Som i förälsäsningen här under med Anas, så sade han det så bra:

"När vi Muslimer flyttar hit till sådana här länder får vi en chok, vi ser ingen blygsamhet. Vad visste vi var gris var innan. Våra ögon var inte vana att se haram, när en man gick med en annan man hand i hand, eller kvinnorna när det gick med knappt några kläder på sig. Vi veck undan blicken och sa Ethu billhi mini Shaytani radgim, astagvurlillah.
Men med åren så lärde vi oss med detta. Det blev normalt till slut."

Inte nu hans direkta ord men ungefär så i en sammanfattning.

(se föräläsningen själva, mashallah den är så bra. Jag ska se den igen inshallah.)

Så mina dyrbara Syskon i Islam, vi måste tänka på vart vi går och vad vi utsätter oss för.

Vi ska inte gå där vi beblandas med män och kvinnor eller där det finns otilåtna saker som Islam inte tillåter.

Så inshallah skydda er själva ifrån detta, som ni annars gör i orätt mot Allah (swa).

Frid med er!
Meddie.


onsdag 17 juni 2009

Islamiska Akuten 9 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 8 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 7 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 6 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 5 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 4 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 3 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 2 - DawaSwedenMedia [Se info]

Islamiska Akuten 1 - DawaSwedenMedia [Se info]

Denna föreläsning gavs i Malmö (Rosengård) 2005 och föreläsaren är Anas Khalifa (anaskhalifa.com). Lektionen handlar om hur muslimer idag behöver akut islamisk vård för deras tro och tillvaro, särskilt ungdomar. Må Allah belöna bror Anas och alla som får nytta av denna lektion, amin. Vill du ha denna lektion som DVD till dig själv, någon bekant eller kanske till din lokala moské? Vill du boka föreläsaren eller kanske bara har frågo? Var god kontakta oss på: dawasweden@gmail.com

Slarvar du fortfarande med fajr? DawaSwedenMedia

Bönen, grunden till Islam. Fajer bönen ärskillnaden mellan en troende och en hycklare.

Se denna video, och inshallah mina syskon i Islam att ni kämpar med BÖNEN!
Utan den... subanallah.

Må Allah ge oss stark iman och fruktan för Honom, och att vi ber bönen inshallah hela denna tid i dunyan!
Ameen!

Jehovas vittne..Salam aleikum Mina Trogena Läsare!

Idag är jag så glad för det händer massor här hemma hela tiden i Allah (swa) väg.

Alahmdulillah!
I dag kom hon igen, helt oväntat, stod hon utanför min dörr lika glad som alltid.

Kvinnan från Jehovas vittnen.
Hon var ensam denna gång.

Hon är så söt och hon har hamnat i mitt hjärta.
Jag bjöd självklart in henne.

Jag hade så många frågor som jag kände att jag inte fick bra svar på förra gången.

Jag frågade henne om dem inte tror på uppståndelsedagen, att jag förstod det som dem tror att man dör och så är det slut.

Hon sa att hon tror dem onda människorna kommer förbli döda och bara dem som är goda uppstår till detta paradis då som blir på jorden.

Som vanligt hinner man bara komma i gång i massor av diskutioner på den lilla tid som hon sitter här. Vi diskuterade om att hon tror att bönen går i genom Jesus som en sekreterare, medans jag sa att det är genom änglarna.

Hon tror att Ängeln Mikael och Jesus är samma person, subanallah.

Nu nästa gång ska vi prata om vad Islam säger och Koran har vi kommit överrens om. Eftersom det mest har varit diskutioner om hennes tro hittills.

Vi frågade henne om hon hade läst boken som hon hade fått med sig, det hade hon inte gjort. Men hon skulle göra det sade hon.

Inshallah hon gör det.

Jag blev så glad att hon kom igen, för jag visste inte sen sist om hon skulle dyka upp här mera.

För det är inte lätt att göra dawah för dem som har en annan uppfattning i tro eller dem som förnekar helt Gud.

När det till ovh med är svårt att göra dawah för dem som redan är muslimer, som är uppdelade i olika syn i Islam.

Men inshallah med Allahs (swa) vilja, och hjälp så kanske det blir något.

Det får framtiden utvissa.

Jag tackar bara Allah (swa) att Han sände hit denna underbara kvinna igen!

Så nu väntar jag på spänning tills nästa gång hon kommer och vi kan inshallah forsätta våran dawah..

Frid vare med er!
Meddie.


Bikin och string är ok men inte sjal??

Läs detta inlägg som en syster skrev är så bra mashallah!
Frid!

Bönen Farq och Sunna hur man utför det..I Guds den Barmhärtiges Namn!
Jag vet att det är en del systrar som inte vet hur man ber. Jag ska inshallah lägga upp här och förklara det..
Jag lägger upp ett shema med bönen här först:
Fadjer (morgonbönen): 2 rekat sunna och sedan 2 rekat farq.
Dhuhr (middagsbönen): 4 rekat sunna 4 rekat farq 2 rekat sunna.
Assar (eftermiddagsbönen): 4 rekat farq.
Maghreb (kvällsbönen): 3 rekat farq 2 rekat sunna.
Isha`a (nattbönen): 4 rekat faeq 2 rekat sunna.
Farq (obligatoriska bönen) Sunna (frivilliga bönen)
Varför ber vi sunna?
Svar: För det är något Profeten (saw) rekomenderade. Om vi ber alla sunna en dag (om jag minns rätt) så blir vi belönade med ett hus eller om det var ett slott i Jennah (Paradiset.)
Även på Domedagen kommer Allah (swa) räkna upp Sunna bönerna om det är någon av farq som inte godkänns, så kompliserar Han (swa) det med Sunna..
Mina systrar som inte utför bönen, kan jag rekomendera att ni först och främst av allt innom Islam ska rikta in er på den.
Att lära er hur man utför den och praktisera den.
Sedan rikta in er på andra saker.
För först och främst är bönen till grunden av våran tro.
Vi ska inte heller glömma att det första Allah (swa) kommer fråga oss om är på Domedagen:
"Har du bett?"
Må Allah vare med er, och stärka er med stark Iman och ge er saber i denna dunya, och inshallah belöna er med jennah i nästa!
Ameen!
Frid vare med er!


tisdag 16 juni 2009

Vackrare kan ingen vara än med Islam i sitt hjärta..I Guds Den Barmhärtiges Namn!

Alhamdulillah, när jag blev Muslim så öppnades mina ögon upp.
Det var som att en rullgardin åkte upp från dem..
När jag började praktisera Islam, med bönen och läsandet att söka kunskapen om det..

Så började jag innse varför vi är i denna dunya, varför vi är på denna genom resa till det näst kommande liv..

Vi är här först och främst för att dyrka Allah (swa).
Göra bra handlingar mot våra med människor, och underkasta oss våran Skapares vilja.

När jag kom in mer och mer in i Islam så förstod jag hur världsligt jag levde mitt tidigare liv..
Hur vilseledd jag var..

Tänker bara på min ungdom när det var att man skulle passa in i alla coola saker, för att bli accepterad..

Slösa tiden på massor av ovisentliga saker som inte gjorde för Allahs (swa) skull. utan bara för sig själv.

Jag trodde att så här yttligt ska man leva, men innom mig kändes det alltd fel och konstigt, som att någonting saknades.

Det var bara i Islam jag kunde mätta mitt innre.
Islam gjorde att jag blev fullkomlig. Jag hittade lugnet innom mig.
Fann mig själv.

Jag har aldrig känt mig vackrare än vad jag gör nu.

Nu går jag som en Muslima bör göra, klädd i täckande kläder, i min slöja, utan parfym eller smink. Onoprade ögonbryn..

Men innom mig lyser det som solen är lagd där. Jag känner mig så vacker och fridfull.

Hur mycket jag än kämpade förrut innan jag fann Islam med gymet, solandet, kläderna, håret och sminket..

Så kände jag mig aldrig så vacker som nu..

Islam. Allah. Vägledning. Underkastelse!

Mitt nya liv.

Inget är så vackert som det!
Allahu Akbar!

Vackrare kan ingen vara, än med Islam i sitt hjärta!

Frid!
Meddie.