onsdag 20 juni 2007

Mannens rättigheter- kvinnans skyldigheter.


Islam är kvinnan ansvarig för hushållet och för familjens välfärd. För henne är mannen den som har ansvaret över henne. Hon får gärna dela med sig av sina åsikter och ge råd gällande vad som helst, men hon ska lyda mannen även om hans beslut inte skulle acceptera henne, dock endast så länge det inte går utanför Islams gränser.

Allah den Allvise säger i Koranen:
"Och de (kvinnorna) har samma rättigheter (över deras makar gällande levnadskostnader etc.) som de har skyldigheter (mot sina makar gällande lydnad och respekt etc.) inom det som är rimligt, men männen har en grad (av ansvar) över dem. Och Allah är Allsmäktig Allvis." (Al-Baqarah 228)

Kvinnan ska först och främst försöka skapa en trivsam och avkopplande atmosfär i hemmet där hon och hennes ma
ke kan leva tillsammans i lycka och harmoni. Kvinnan måste vara rättrogen och hängiven sin make. Hennes lojalitet gäller i första hand honom, till och med före hennes släktingar. Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade: "Om en kvinna ber de fem bönerna, fastar Ramadan, bevakar sina privata delar (från det som är förbjudet) och lyder sin make, ska hon träda in i paradiset från vilken dörr hon vill." (Musnad Imam Ahmad; Sahih al-Tagreeb al-Albaani vol. 3, s 73)

Kvinnan ska ta vara på sig själv och alltid försöka vara trevlig, charmig och attraktiv för sin make. Det gör att han känner sig till ro varje gång han ser henne och det ökar därmed trivseln mellan dem. Samtidigt ska hon undvika sådant som hennes make ogillar och hålla sig borta från saker som kan leda till misstankar. Hon får inte heller släppa in främmande män i hemmet utan makens tillåtelse. Betydelsen av vad P
rofeten salallahu allayihi wasalam sade: "En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne kommer att vara bland paradisets folk." (Tirmizi; Riaydh-us-Saleheen nr 286)

Gällande det sexuella förhållandet så är kvinnan skyldig att besvara mannen om han vill älska med henne. Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade: "Närhelst en man kallar sin fru till deras säng, men hon vägrar att komma och låter honom tillbringa natten arg på henne, förbannas hon av änglarna till morgonen." (Muslim vol. 3, nr 181) Syftet med denna hadith är att hindra kvinnan från att avstå sexuellt umgänge med sin man, för det finns vissa kvinnor som utan någon som helst ors
ak nekar sina män till att ha sexuellt umgänge med dem. Detta kan göra mannen frustrerad och deprimerad och kan då vara en av orsakerna till att han begår äktenskapsbrott, dvs är otrogen. Är kvinnan däremot sjuk eller har någon god orsak till att inte älska med sin man förväntas han visa förståelse. För att skapa en permanent och varande kärlek i äktenskapet, är det bra om kvinnan studerar sin make för att veta vad som gör honom nöjd. Hon bör kunna känna vilket humör han är på och kunna förutse hans behov. Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade: "Ska jag berätta för er om den bästa rikedomen en man kan ha? (Det är) en rättskaffens kvinna; När han ser på henne gör hon honom glad, och när han säger henne (något) är hon undfallande och när han är frånvarande bevakar hon hans (intressen)." (Fiqh al-Sunna vol. 2, s 180)

Betydelsen av en annan hadith från Profeten salallahu allayihi wasalam säger: "Världen är en underhållning och den b
ästa underhållningen är en rättskaffens fru." (Muslim, Riadh-us-Saleheen nr 280) Betydelsen av vad en kvinna sade till Profeten salallahu allayihi wasalam: "Jag är ogift och vill gifta mig, men jag behöver veta vilka rättigheter mannen har över sin fru." Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam svarade: "Det är mannens rättighet över sin fru att hon aldrig ska vägra att komma till honom då han vill älska med henne. Det är hans rätt att hon inte ger bort något från hushållet utan hans tillåtelse. Om hon gör det så får hon stå för konsekvenserna och han får belöning (för gåvan). Det är hans rätt att hon inte fastar (frivillig fasta) utan hans tillåtelse. Om hon gör det kommer hon bara att lida av hunger och törst utan att få någon belöning. Och om hon går ut ur huset utan hans tillåtelse, kommer änglarna att förbanna henne till dess att hon återvänder, såvida hon inte ångrar sig." (Abu Daoud; Fiqh as-Sunna vol. 2, s 181)

Det som nämns i hadithen ovan gäller allmänt. Exempelvis får kvinnan lov att gå ut vid behov, vilket klarläggs i betydelsen av en hadith:
"Då Sawda, Profetens salallahu allayihi wasalam fru en gång var ute och Omar (en sahaba) såg henne sade han (till henne): Vi känner lätt igen dig (dvs han ville inte att hon skulle gå ut, för det var en tradition hos araberna på den tiden att kvinnan inte var tillåten att lämna hemmet). Hon återvän
de hem till Profeten salallahu allayihi wasalam och sade: O, Profeten jag var ute för att göra några ändamål utanför hemmet och hon berättade vad Omar sagt. Hon sade: Då kom uppenbarelse (dvs ängeln Gabriel kom ner med budskap från Allah) ner i samma ögonblick och efteråt sade Profeten salallahu allayihi wasalam: Han (Allah) har tillåtit er (kvinnor) att gå ut för era ändamål." (Muslim nr 2170)

Varför Gud tar inte imot våran bön?

Ni vet vem Allah (Gud) är,

men ni har inte svarat på

hans inbjudan

bevisar att ni älskar

Hans sändebud,

men honom tar ni inte

som exempel.

Koranen ni läser och

ni studerar den,

men ni följer och jobbar inte

efter den.

Ni lever och äter

Allahs välsignelse,

Vi känner till det

och tackar ändå inte Honom

Ni övertyger att satan

är eran fiende,

men ni står inte imot,

och ni krigar inte mot honom.

Ni erkänner att xhehnet

(paradiset) finns,

ni anstränger är inte,

och jobbar inte för att

komma undan helvetet

och bli räddat från den.

Ni vet att en dag kommer ni att dö,

ingen kommer att kunna komma undan den,

men för döden

har ni ingenting för förberett.

Hela dagarna är ni upptagna

genom att baktalar och skvallra

om andra människor,

och er själva har ni glömt,

det är klart då att ni inte har tid för


att reparera erat egna brister.
tisdag 12 juni 2007

Hadith om dhiker.


Profeten Muhammad, Guds frid över honom, sade:

"Gud har skapat vissa änglar med uppgift att färdas [i världen] för att finna människor som gör dhikr, och när de hittar en grupp människor som gör reciterar dhikr, kallar de på varandra och omger dem, lager på lager, tills den första himlen är nådd. Gud frågde då Sina änglar, och Han vet redan: "Vad säger Mina tjänare?" Änglarna svarade: "De prisar Dig (tasbih), och upphöjer Ditt namn (takbir) och glorifierar Dig (tahmid) och tillger Dig de bästa attributen (tamjid)." Gud sade då: "Har de sett Mig?" Änglarna svarar: "O vår Herre! De ser Dig inte!" Gud sade då: "Och om de såg Mig!" Änglarna svarade: " O vår Herre, om de såg Dig, skulle de öka sin dyrkan mer och mer, recitera fler tasbih, fler takbir och fler tamjid!" Gud sade då: "Vad ber de om?" Änglarna svarade: "De ber Dig om Ditt paradis!" Gud sade då: "Har de sett paradiset?" Änglarna svarade: "O vår Herre, nej! De har inte sett det!" Gud sade: "Och hur skulle det ha varit om de sett det?" Anglarna svarade: "Om de ser paradiset skulle de vara ännu mer fästa och vid det!" Gud sade: "Fruktar de något?" Änglarna svarade: "De fruktar och flyr elden i helvetet." Gud sade: "Och har de sett helveteselden?" Änglarna svarade: "O vår Herre, nej, de har inte sett den." Gud sade: "Och hur vore det om de ser helveteselden?" Änglarna svarade: "Om de ser Din eld, då skulle de fly den mer och mer, och frukta den ännu mer." Och Gud sade: "Jag gör er vittnen till att Jag har förlåtit dem." En av änglarna sade då till Gud: "O min Herre, någon var där som inte tillhörde deras grupp, men som kom för något annat." Gud svarade: "Detta är en sådan grupp att alla som sitter med i den - för vilken anledning som helst - den personen blir också förlåten sina synder."
Religösa plikter.


En grodberättelse.
Lär dig läxan från en grodberättelse


En grupp grodor hoppade fram i skogen och utförde sin grodsaker när två av de plötsligt hamnade i en djup grop. De a
ndra grodorna samlades runt den djupa gropen för att tänka ut ett sätt att rädda sina kompanjoner. När de såg hur djup gropen var instämde den bestörtade gruppen att det var hopplöst och talade om för de två grodorna nere i gropen att det bästa vore om de förberedde sig själva inför sitt öde, för de var så gott som döda. Ovilliga att acceptera denna hemska öde började de två grodorna att hoppa med all sin kraft. Några av de andra grodorna skrek till dem nere i gropen att det var hopplöst och att de två grodorna inte skulle hamnat i den situationen om de varit lite mer försiktiga, ansvariga och följt grodreglerna.De andra grodorna fortsatte att skrika att de borde spara sina krafter och ge upp, då de redan var så gott som döda. De två grodorna fortsatte att hoppa så hårt de kunde men efter flera timmars ansträngning var de trötta.Slutligen lyssnade en av grodorna på sina vänners skrikande och gav upp. Han lade sig ner och accepterade sitt öde i botten av gropen och efterhand dog han medan de andra tittade på. Men den andra grodan fortsatte att hoppa med all kraft den hade kvar även om hans kropp var full med smärta och den var fullkomligt slutkörd.Hans kompanjoner började ånyo att be honom acceptera sitt öde, sluta med lidandet och bara dö. Den slutkörda grodan fortsatte dock att hoppa hårdare och hårdare och plötsligt hoppade den så högt att den kom utanför gropen. Förvånade sprang de andra grodorna fram till honom för att fira hans mirakulösa räddning. De frågade honom: "Varför fortsatte du att hoppa när vi förklarade för dig att det var omöjligt?" Grodan läste deras läppar och förklarade för dem att han var döv och när han såg deras gester och skrikande så trodde han att de uppmuntrade honom. Vad han såg som uppmuntran inspirerade honom att försöka hårdare och hårdare och han lyckades mot alla odds.Denna enkla berättelse innehåller följande starka läxa. Din uppmuntrande ord kan lyfta en person och hjälpa honom genom dagen. Dina destruktiva ord kan orsaka djupa sår; de kan vara vapnen som förgör en persons önskan att fortsätta försöka - eller till och med förstör deras liv. Dina destruktiva och okänsliga ord kan försvaga någon i andras syn, förstöra deras inflytande och ha en långvarig effekt på hur andra besvarar dem.

måndag 4 juni 2007

Förklaringen till Den Sanna och Rätta vägen.Då ska vi se om jag kan förklara för er. Insh-Allah (om Gud vill så hjälper han mig med att hitta de rätta svaren.
Men även profeterna som Gud sände till oss människor kunde inte göra så att människorna insåg saningen, så hur ska jag det?
Men insh-Allah (om Gud vill)så kanske det finns en där ute som blir muslim, alhamdulillah(tacksamhet till Gud )det räcker!
Vi muslimer vet att vi är och lever på den sanna vägen och att vi är på det rätta som Gud har gett oss till domedagen.
Och Gud har sagt till oss muslimer att sprida islam till övriga mänskligheten i hela världen. Och hur vet vi muslimer att Islam är sanna och rätta vägen? Jag ska lägga fram några bevis här för er. Först gäller det profeten Mohammed (S.A.W). Han är den sista profeten som Gud har skickat till oss, efter alla profeter som Gud har sänt så har det inte kommeit någon efter Mohammed (S.A.W). Varför har det inte gjort det tror ni? Jo för att Gud vet att Mohammed (S.A.W) slutförde religionen och att Gud gav honom den sista boken som gäller fram till domedagen.=KORANEN. Hur vet vi muslimer att det är Gud själv som har skrivit koranen? Först vill jag lägga in några suror från koranen här som lite extra bevis.
"Sedan sände vi ner till er DENNA BOK sanningsenligt, bekräftande alla tidigare skrifter, och ersättande dem. Ni skall döma ibland dem enligt Guds uppenbarelser (denna bok) , och följ inte deras önskemål om de avviker från sanningen….Du skall döma ibland dem enligt Guds uppenbarelser (denna bok) till dig; följ inte deras önskemål, och VAR PÅ DIN VAKT så att de inte avleder dig från en del av Guds uppenbarelser (denna bok) till dig…Är det okunnighetens lagar de vill upprätthålla? VEMS LAG ÄR BÄTTRE ÄN GUDS för de som uppnått övertygelse?" (Koranen 5:48-50)
"Denna (Koran) är yttrandet av en ärbar budbärare. Det är inte yttrandet av en poet; det är sällan ni tror. Ej heller är det yttrandet av ett siare; sällan tar ni er i akt. En uppenbarelse från universums Herre. OM HAN YTTRAT NÅGRA ANDRA RELIGIÖSA LÄROR (tillskrivna oss), skulle vi ha straffat honom allvarligt, sedan skulle vi stoppat uppenbarelsen till honom (avskedat honom). Ingen av er skulle kunnat skydda honom emot oss." (69:40-47)
Dessa väldigt tydliga verser lär oss att Muhammad förbjöds från att yttra några religiösa läror annat än Koranen. Styrkan i den Arabiska texten kan inte översättas helt och hållet. Men de kraftfulla uttrycken lämnar inga tvivel över huvudtaget om att Profetens enda funktion var att "LEVERERA" Koranen, hela Koranen, och INGENTING annat än Koranen.
"Säg, (O Muhammad), 'Vems vittnesmål är större?' Säg, 'Gud är vittnet mellan mig och er om att DENNA KORAN gavs till mig att predika till er, och vill vem den än når.' Men ni vittnar emellertid om att ni sätter upp andra gudar vid sidan av Gud (genom att upprätthålla andra källor än Koranen). Säg, '"Jag vittnar inte som ni gör; det finns bara en gud, och jag förkastar er idoldyrkan.'" (6:19)
Denna mäktiga vers, som råkar vara vers [19] i Sura 6, förbjuder de troende från att upprätthålla eller följa NÅGON ANNAN KÄLLA VID SIDAN AV KORANEN, och att göra det är likvärdigt med att sätta upp andra gudar vid sidan av Gud.Om och om igen beordras vi upprätthålla koranen som den ENDA KÄLLAN TILL RELIGIÖS VÄGLEDNING. Om och om igen blir vi påminda om att om vi FÖLJER VI NÅGON ANNAN KÄLLA VID SIDAN AV KORANEN ÄR DET SAMMA SAK SOM ATT SÄTTA UPP ANDRA GUDAR VID SIDAN AV GUD.
"Vi utelämnade inte någonting från denna bok, sedan kommer alla att samlas inför sin Herre (för dom). De som inte tror på våra verser är de döva och stumma; i totalt mörker. Gud sänder vem Han vill vilse, och leder vem Han vill på den rätta vägen." (6:38-39)
"Din Herres ord är KOMPLETTA i sanning och rättvisa." (6:115)
Ja det finns ju mycket mer men då skulle snart halva koranen stå här. Ett annat bevis på att koranen är den rätt skriften från Gud är att den inte har ändrats sig ett enda tecken eller punkt sen den skrevs. För Gud skyddar den från det. Hur vet vi muslimer det? Jo för det finns många muslimer som kan koranen utantill. Mashalla.Insh-Allah (Om Gud vill) har gett er en del svar på era frågor. Allt annat utom islam är falsk och fel vägledning bort ifrån Gud. Alla vi människor är födda som muslimer. Det är Gud som har gjort det så. Efter människan är fyllda 7 år så är det föräldrarnas plikt att lära sina barn om islam, när man är fyllda 10 år måste man be, när flickor kommer upp i tonåren runt 15 år måste de bära slöja. Ni människor frågar er hur kan vi alla vara födda muslimer? För alla kommer vi från Gud. Alhamdulillah ( tacksamhet till Gud).

söndag 3 juni 2007

Muslimska systrar.
Alla mina muslimska sytrar ni är så välkomna att ta kontakt med mig. Ingen blir gladare än jag. Insh-Allah ( Om Gud vill ) får jag många svar.

Det är så att jag har inte så många muslimska vänner och jag vill gärna ha det dels för att styrka min iman så att den växer, och för att ha någon att prata med om islam. Här där jag bor finns det tyvär inte så mycket muslimer som jag ser som följer Allah rätt. Jag vill ha kontakt med er som har stark iman, ni andra om ni ni är konventerade till Islam är också välkomna att höra av sig. Vi har alla nått att lära varandra.