tisdag 3 juli 2007

Kvinnans rättigheter - Mannens skyldigheter
Kvinnans rättigheter - Mannens skyldigheter


Allah den Allsmäktige säger i Koranen:

"Männen är kvinnornas föreståndare på grund av det företräde Allah givit somliga framför andra och för att de försörjer dem." (An-Nisa 34)

Det är alltså mannens skyldighet att stå för kvinnans beskydd, välstånd, mat, kläder och allt annat som hon kan tänkas behöva. Om kvinnan själv tjänar pengar så är hon fri till att använda dem till det som hon själv vill. Men mannens plikter slutar inte med de elementära behoven för uppehälle och beskydd. Mannen är även av Allahs lag beordrad att behandla sin fru med rättvisa, att respektera hennes känslor och att visa henne vänlighet och omtanke. Hon får inte bli visad någon underlägsenhet eller vara ett objekt för hans misstankar, och han ska undvika allt som kan skada henne.
Allah den Upphöjde säger i Koranen:

"Och lev med dem med ömsesidig vänlighet och rättvisa. Om ni skulle ogilla dem, kan det vara så att ni ogillar en sak som Allah genom den skapar en mängd godhet." (An-Nisa 19)

Allah berättar för oss att det bästa exemplet vi kan följa är Profeten Muhammed salallahu allayihi wasalam:

"Ni har verkligen i Allahs apostel ett utmärkt föredöme, för den som hoppas på Allah och den sista dagen och som minns Allah mycket." (Al-Ahzab 21)

Hur uppförde sig då Profeten salallahu allayihi wasalam som make?
Genom de många hadither som ber
ättats om honom salallahu allayihi wasalam kan vi få en bild av hans kvinnosyn och hur man bör behandla sina fruar:

"Den bästa muslimen är den som är bäst mot sin fru och jag är bäst mot min fru." (Tirmizi vol. 2, nr 323)
"Låt ingen manlig troende hata en kvinnlig troende. Även om han må ogilla en av hennes egenskaper, så kommer han (säkerligen) att vara nöjd med en ann
an."
(Muslim nr 1469)

"De troende med den mest kompletta tron är de med bäst karaktär. Och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst." (Imam Ahmad vol. 2, nr 250)

En man bör känna sig till ro och trivas med sin fru och han bör muntra upp henne och se till så att de trivs och har kul med varandra. Profeten salallahu allayihi wasalam brukade trots sin status som ledare över muslimerna leka och ha roligt med sin fru. Profetens salallahu allayihi wasalam fru Aisha berättade att hon en gång var på en resa med Profeten salallahu allayihi wasalam medan hon fortfarande var en ung kvinna.
Betydelsen av vad hon sade:
"Jag var fortfarande liten och vägde inte så mycket.
Profeten salallahu allayihi wasalam
sade till sina sahaba: Gå ni i förväg. När de gått före sade han (till Aisha): Kom så ska vi springa ikapp. Jag vann över honom den gången. Senare var jag åter igen på en resa med honom och han sade åter igen till sina sahaba: Gå ni i förväg, och sedan sade han till mig: Kom så ska vi springa ikapp. Jag hade helt glömt bort den tidigare händelsen. Dessutom hade jag gått upp i vikt. Jag sade till honom: Hur kan jag tävla med dig när jag väger så mycket? Han sade: Jo, vi ska tävla! Så vi sprang ikapp, och han vann tävlingen. Sedan började han skratta och sade
: Detta är för förra gången."
(Abu Daoud; Mishkat al-Masabih vol. 2, nr 3251)

Aisha har även berättat:

"Profeten salallahu allayihi wasalam brukade få ett glas mjölk som jag fick dricka först ur, fastän jag hade menstruation. Sedan brukade han ta glaset, sätta sin mun på samma ställe som jag druckit ur och dricka. Andra gånger tog jag en bit kött och åt av det. Han brukade då ta biten och äta från samma ställe som jag ätit." (Zaad al-Mia'ad vol. 1, s 152)

Gällande den sexuella relationen är det mycket viktigt att mannen behandlar den med skicklighet, omtanke och förståelse. Han ska inte se sin fru som ett objekt för endast sin egen tillfredställning. Han måste tänka på hennes känslor och behov och försöka se till att hon uppnår fullständig njutning och tillfredsställelse.
Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade:
"Man ska inte falla över sin kvinna på samma sätt som ett han-djur plötsligt hoppar på sitt kvinnliga offer. Låt en budbärare gå mellan dem. Han salallahu allayihi wasalam frågade
s: Vad är en budbärare?
Han sade: Kyssande och älskvärt samtal."
(Ad-Dailamy i Musnad al-Firdauz; Takhrich al-Hadith i Ihja Ulum ad-Deen vol. 2, s 50)

måndag 2 juli 2007

Kvinnans klädsel


Kvinnans klädsel

En muslimsk kvinna kan ha på sig vad hon vill när hon är med sin man, sin familj eller med kvinnliga vänner. När hon går ut eller då det finns främmande män närvarande ska hon ha på sig kläder som täcker hela kroppen, förutom ansiktet och händerna och som inte visar hennes figur.
Allah säger i Koranen:

"Och säg (O Muhammad salallahu allayihi wasalam) till de troende kvinnorna att sänka sin blick (från att titta på förbjudna saker), och att skydda sina privata delar (från illegala sexuella förhållanden) och att inte visa sin skönhet förutom det som syns, och att linda in sina Khimaar (det tygstycke som kvinnan täcker huvudet med) över Juyubihinna (halsen och bröstet)." (An-Noor 31)

Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade till en av hans sahabas döttrar:
"Om kvinnan blir baalegh så får inte något (av hennes kropp) synas mer än ansiktet och händerna." (Abu Daoud nr 3580)

Islam vill skydda kvinnan och bevara hennes sjä

lvrespekt. När hon vistas bland andra än sin make eller sina nära släktingar ska hon förhindra att hennes kropp visas. Hennes kläder ska täcka alla delar av kroppen förutom ansiktet och händerna. De ska inte vara tätt åtsittande och inte heller vara genomsynliga. Inte heller får hon vara klädd så att hon liknar en man. Kläderna ska vara utformade så att de inte drar åt sig uppmärksamhet. Är hon däremot hemma och ingen kan se henne förutom hennes make eller nära släktinga

r kan hon ha på sig vad hon vill.
Allah Den Allsmäktige säger i Koranen:

"O Profeten, säg till dina fruar och dina döttrar och de troendes kvinnor att dra deras jalabiibihinna (ett klädesplagg i tyg som täcker hela kvinnans kropp från huvudet till fötterna förutom ansiktet och händerna och som har en så stor vidd att det inte visar hennes figur) över sig. Det är bättre än att de känns igen, så att de inte blir ofredade. Och Allah är ständigt Förlåtande, Mest Barmhärtig." (Al-Ahzab 59)

Här kan man se att Allahs lag då den beordrar kvinnan att täcka sin kropp gör det för att beskydda henne och inte

för att förtrycka henne.
Islam har givit kvinnan en stor frihet, friheten att inte behöva ses av främmande män. Hon bevarar på så sätt sin heder och självrespekt. I Islam ska mannen och kvinnan vara trogna varandra och hålla sig borta från olagliga sexu

ella förhållanden. Då kvinnans skönhet är en del av hennes sexuella attraktion skyddar hennes klädsel från sådant som kan leda till äktenskapsbrott.
Man kan fråga sig vem det är kvinnan ska klä upp sig för, sin man eller allmänheten. Många kvinnor tar på sig sina mest attraktiva kläder, sminkar sig och gör sig vackra när de går ut för att bli beundrade av främlingar, medan de i h

emmet går omkring med vanliga kläder och inte bryr sig så mycket om sitt utseende. En kvinna i Islam ska tvärtom i hemmet ta vara på sitt utseende och ta på sig vackra kläder. Allt detta för att attrahera sin make.