torsdag 13 december 2007

Barnuppfostrad.

Dagens khutba handlar om barnuppfostran i islam.
Allah (swt) säger i den heliga Koranen:
”Troende! Skydda er själva och era familjer mot den eld som har människor och stenar till bränsle, och som mäktiga och stränga änglar vakar över, änglar som aldrig brister i lydnad för Gud, vad Han än befaller dem, och som utför allt som åläggs dem.” (Al-Tahrim:6)

Vi lever i ett svårt samhälle där många människor har gått vilse. Majoriteten är icke-muslimer och de flesta av dessa förnekar att Allah finns. Av de muslimer som bor här är många icke-praktiserande och okunniga om islam. Även bland de som praktiserar är okunnigheten stor och de som får lida mest av detta är våra barn. De slits mellan majoritetssamhället och familjen utan att ha en stadig grund att stå på.

Många av våra barn praktiserar tyvärr inte islam. En del kan inte ens göra wudu eller besöka toaletten på ett islamiskt sätt. Många muslimska barn klarar inte heller av skolan och några röker, dricker alkohol och tar droger, astaghfiruallah. En hög andel av de som sitter i fängelse är våra muslimska barn. Detta pga. att vi inte tar hand om våra barn och uppfostrar dem islamiskt. Vi kan inte skylla på samhället även om samhället har stor påverkan. Vi kan inte skylla på skolan även om skolan har stor påverkan. Vi kan bara skylla på familjen som måste ta hand om och uppfostra barnen på ett islamiskt sätt. Det första och största ansvaret ligger hos föräldrarna och detta är klart och tydligt i Profetens (s.a.w) hadith:

”Alla är ni fåraherdar och var och en är ansvarig för sitt folk. Imamen är fåraherde och ansvarig för sitt folk, mannen är fåraherde i sin familj och ansvarig för sina familjemedlemmar, kvinnan är fåraherde i sin mans hus och ansvarig för familjemedlemmarna.” (Bukhari, Muslim).

Kära föräldrar, ni måste tänka på att Allah (swt) kommer att fråga er på domedagen om era barn. De är en prövning (fitna) och Allah (swt) bevakar hur ni tar hand om dem. Allah (swt) säger i Koranen:
”Era ägodelar och era barn är inte annat än medel med vilka Han prövar er, hos Allah väntar en rik belöning.” (Anfal:28)

Många föräldrar tar hand om sina barn när det gäller dunja (detta livet) med mat, kläder osv. men de struntar i akhira (nästa liv). De ger inte sina barn en stark iman (tro) och planterar inte fruktan och kärlek till Allah i deras hjärtan. Sällan hör man om att föräldrar sitter och läser Koranen tillsammans med sina barn eller berättar Profeten Muhammeds (saas) sira (historia) för dem.

Att lära sina barn hur man utför bönen är obligatoriskt för alla muslimska föräldrar. Allah (swt) säger i den heliga Koranen:
"Uppmana din familj att förrätta bönen och var tålmodig i att utföra bönen.” (Taha:132)

Allah förklarar i denna vers att vi som föräldrar måste lära barnen hur man ber och att vi är ansvariga för att de ber. Om man inte kan komma till moskén för att be så är det viktigt att man istället samlar sin familj till bönen.

Föräldrar måste också kontrollera sina barns kompisar. Kompisar har stort inflytande och om barnen har dåliga kompisar så påverkas de negativt, men om de har bra kompisar så påverkas de på ett positivt sätt.

Vi måste vara kloka när vi uppfostrar våra barn och ha stor barmhärtighet, ödmjukhet och tålamod (sabr). Vi får aldrig ge upp.

Vi måste göra bra dua för våra barn och aldrig göra dua mot våra barn där vi tex. ber Allah (swt) att straffa dem.

” Och de som ber: Herre! Låt våra hustrur och barn skänka oss glädje och gör oss till föredöme för de gudfruktiga! För sitt tålamod i livets alla skiften skall sådana människor belönas med de högsta belöningar i paradiset och de skall hälsas välkomna med fredshälsningen. Där skall de förbli i evig tid, där är det gott att ha sin boning och gott att vara!” (Furqan:74-76)

tisdag 3 juli 2007

Kvinnans rättigheter - Mannens skyldigheter
Kvinnans rättigheter - Mannens skyldigheter


Allah den Allsmäktige säger i Koranen:

"Männen är kvinnornas föreståndare på grund av det företräde Allah givit somliga framför andra och för att de försörjer dem." (An-Nisa 34)

Det är alltså mannens skyldighet att stå för kvinnans beskydd, välstånd, mat, kläder och allt annat som hon kan tänkas behöva. Om kvinnan själv tjänar pengar så är hon fri till att använda dem till det som hon själv vill. Men mannens plikter slutar inte med de elementära behoven för uppehälle och beskydd. Mannen är även av Allahs lag beordrad att behandla sin fru med rättvisa, att respektera hennes känslor och att visa henne vänlighet och omtanke. Hon får inte bli visad någon underlägsenhet eller vara ett objekt för hans misstankar, och han ska undvika allt som kan skada henne.
Allah den Upphöjde säger i Koranen:

"Och lev med dem med ömsesidig vänlighet och rättvisa. Om ni skulle ogilla dem, kan det vara så att ni ogillar en sak som Allah genom den skapar en mängd godhet." (An-Nisa 19)

Allah berättar för oss att det bästa exemplet vi kan följa är Profeten Muhammed salallahu allayihi wasalam:

"Ni har verkligen i Allahs apostel ett utmärkt föredöme, för den som hoppas på Allah och den sista dagen och som minns Allah mycket." (Al-Ahzab 21)

Hur uppförde sig då Profeten salallahu allayihi wasalam som make?
Genom de många hadither som ber
ättats om honom salallahu allayihi wasalam kan vi få en bild av hans kvinnosyn och hur man bör behandla sina fruar:

"Den bästa muslimen är den som är bäst mot sin fru och jag är bäst mot min fru." (Tirmizi vol. 2, nr 323)
"Låt ingen manlig troende hata en kvinnlig troende. Även om han må ogilla en av hennes egenskaper, så kommer han (säkerligen) att vara nöjd med en ann
an."
(Muslim nr 1469)

"De troende med den mest kompletta tron är de med bäst karaktär. Och de bästa av er är de som behandlar sina fruar bäst." (Imam Ahmad vol. 2, nr 250)

En man bör känna sig till ro och trivas med sin fru och han bör muntra upp henne och se till så att de trivs och har kul med varandra. Profeten salallahu allayihi wasalam brukade trots sin status som ledare över muslimerna leka och ha roligt med sin fru. Profetens salallahu allayihi wasalam fru Aisha berättade att hon en gång var på en resa med Profeten salallahu allayihi wasalam medan hon fortfarande var en ung kvinna.
Betydelsen av vad hon sade:
"Jag var fortfarande liten och vägde inte så mycket.
Profeten salallahu allayihi wasalam
sade till sina sahaba: Gå ni i förväg. När de gått före sade han (till Aisha): Kom så ska vi springa ikapp. Jag vann över honom den gången. Senare var jag åter igen på en resa med honom och han sade åter igen till sina sahaba: Gå ni i förväg, och sedan sade han till mig: Kom så ska vi springa ikapp. Jag hade helt glömt bort den tidigare händelsen. Dessutom hade jag gått upp i vikt. Jag sade till honom: Hur kan jag tävla med dig när jag väger så mycket? Han sade: Jo, vi ska tävla! Så vi sprang ikapp, och han vann tävlingen. Sedan började han skratta och sade
: Detta är för förra gången."
(Abu Daoud; Mishkat al-Masabih vol. 2, nr 3251)

Aisha har även berättat:

"Profeten salallahu allayihi wasalam brukade få ett glas mjölk som jag fick dricka först ur, fastän jag hade menstruation. Sedan brukade han ta glaset, sätta sin mun på samma ställe som jag druckit ur och dricka. Andra gånger tog jag en bit kött och åt av det. Han brukade då ta biten och äta från samma ställe som jag ätit." (Zaad al-Mia'ad vol. 1, s 152)

Gällande den sexuella relationen är det mycket viktigt att mannen behandlar den med skicklighet, omtanke och förståelse. Han ska inte se sin fru som ett objekt för endast sin egen tillfredställning. Han måste tänka på hennes känslor och behov och försöka se till att hon uppnår fullständig njutning och tillfredsställelse.
Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade:
"Man ska inte falla över sin kvinna på samma sätt som ett han-djur plötsligt hoppar på sitt kvinnliga offer. Låt en budbärare gå mellan dem. Han salallahu allayihi wasalam frågade
s: Vad är en budbärare?
Han sade: Kyssande och älskvärt samtal."
(Ad-Dailamy i Musnad al-Firdauz; Takhrich al-Hadith i Ihja Ulum ad-Deen vol. 2, s 50)

måndag 2 juli 2007

Kvinnans klädsel


Kvinnans klädsel

En muslimsk kvinna kan ha på sig vad hon vill när hon är med sin man, sin familj eller med kvinnliga vänner. När hon går ut eller då det finns främmande män närvarande ska hon ha på sig kläder som täcker hela kroppen, förutom ansiktet och händerna och som inte visar hennes figur.
Allah säger i Koranen:

"Och säg (O Muhammad salallahu allayihi wasalam) till de troende kvinnorna att sänka sin blick (från att titta på förbjudna saker), och att skydda sina privata delar (från illegala sexuella förhållanden) och att inte visa sin skönhet förutom det som syns, och att linda in sina Khimaar (det tygstycke som kvinnan täcker huvudet med) över Juyubihinna (halsen och bröstet)." (An-Noor 31)

Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade till en av hans sahabas döttrar:
"Om kvinnan blir baalegh så får inte något (av hennes kropp) synas mer än ansiktet och händerna." (Abu Daoud nr 3580)

Islam vill skydda kvinnan och bevara hennes sjä

lvrespekt. När hon vistas bland andra än sin make eller sina nära släktingar ska hon förhindra att hennes kropp visas. Hennes kläder ska täcka alla delar av kroppen förutom ansiktet och händerna. De ska inte vara tätt åtsittande och inte heller vara genomsynliga. Inte heller får hon vara klädd så att hon liknar en man. Kläderna ska vara utformade så att de inte drar åt sig uppmärksamhet. Är hon däremot hemma och ingen kan se henne förutom hennes make eller nära släktinga

r kan hon ha på sig vad hon vill.
Allah Den Allsmäktige säger i Koranen:

"O Profeten, säg till dina fruar och dina döttrar och de troendes kvinnor att dra deras jalabiibihinna (ett klädesplagg i tyg som täcker hela kvinnans kropp från huvudet till fötterna förutom ansiktet och händerna och som har en så stor vidd att det inte visar hennes figur) över sig. Det är bättre än att de känns igen, så att de inte blir ofredade. Och Allah är ständigt Förlåtande, Mest Barmhärtig." (Al-Ahzab 59)

Här kan man se att Allahs lag då den beordrar kvinnan att täcka sin kropp gör det för att beskydda henne och inte

för att förtrycka henne.
Islam har givit kvinnan en stor frihet, friheten att inte behöva ses av främmande män. Hon bevarar på så sätt sin heder och självrespekt. I Islam ska mannen och kvinnan vara trogna varandra och hålla sig borta från olagliga sexu

ella förhållanden. Då kvinnans skönhet är en del av hennes sexuella attraktion skyddar hennes klädsel från sådant som kan leda till äktenskapsbrott.
Man kan fråga sig vem det är kvinnan ska klä upp sig för, sin man eller allmänheten. Många kvinnor tar på sig sina mest attraktiva kläder, sminkar sig och gör sig vackra när de går ut för att bli beundrade av främlingar, medan de i h

emmet går omkring med vanliga kläder och inte bryr sig så mycket om sitt utseende. En kvinna i Islam ska tvärtom i hemmet ta vara på sitt utseende och ta på sig vackra kläder. Allt detta för att attrahera sin make.


onsdag 20 juni 2007

Mannens rättigheter- kvinnans skyldigheter.


Islam är kvinnan ansvarig för hushållet och för familjens välfärd. För henne är mannen den som har ansvaret över henne. Hon får gärna dela med sig av sina åsikter och ge råd gällande vad som helst, men hon ska lyda mannen även om hans beslut inte skulle acceptera henne, dock endast så länge det inte går utanför Islams gränser.

Allah den Allvise säger i Koranen:
"Och de (kvinnorna) har samma rättigheter (över deras makar gällande levnadskostnader etc.) som de har skyldigheter (mot sina makar gällande lydnad och respekt etc.) inom det som är rimligt, men männen har en grad (av ansvar) över dem. Och Allah är Allsmäktig Allvis." (Al-Baqarah 228)

Kvinnan ska först och främst försöka skapa en trivsam och avkopplande atmosfär i hemmet där hon och hennes ma
ke kan leva tillsammans i lycka och harmoni. Kvinnan måste vara rättrogen och hängiven sin make. Hennes lojalitet gäller i första hand honom, till och med före hennes släktingar. Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade: "Om en kvinna ber de fem bönerna, fastar Ramadan, bevakar sina privata delar (från det som är förbjudet) och lyder sin make, ska hon träda in i paradiset från vilken dörr hon vill." (Musnad Imam Ahmad; Sahih al-Tagreeb al-Albaani vol. 3, s 73)

Kvinnan ska ta vara på sig själv och alltid försöka vara trevlig, charmig och attraktiv för sin make. Det gör att han känner sig till ro varje gång han ser henne och det ökar därmed trivseln mellan dem. Samtidigt ska hon undvika sådant som hennes make ogillar och hålla sig borta från saker som kan leda till misstankar. Hon får inte heller släppa in främmande män i hemmet utan makens tillåtelse. Betydelsen av vad P
rofeten salallahu allayihi wasalam sade: "En kvinna som dör medan hennes make är nöjd med henne kommer att vara bland paradisets folk." (Tirmizi; Riaydh-us-Saleheen nr 286)

Gällande det sexuella förhållandet så är kvinnan skyldig att besvara mannen om han vill älska med henne. Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade: "Närhelst en man kallar sin fru till deras säng, men hon vägrar att komma och låter honom tillbringa natten arg på henne, förbannas hon av änglarna till morgonen." (Muslim vol. 3, nr 181) Syftet med denna hadith är att hindra kvinnan från att avstå sexuellt umgänge med sin man, för det finns vissa kvinnor som utan någon som helst ors
ak nekar sina män till att ha sexuellt umgänge med dem. Detta kan göra mannen frustrerad och deprimerad och kan då vara en av orsakerna till att han begår äktenskapsbrott, dvs är otrogen. Är kvinnan däremot sjuk eller har någon god orsak till att inte älska med sin man förväntas han visa förståelse. För att skapa en permanent och varande kärlek i äktenskapet, är det bra om kvinnan studerar sin make för att veta vad som gör honom nöjd. Hon bör kunna känna vilket humör han är på och kunna förutse hans behov. Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam sade: "Ska jag berätta för er om den bästa rikedomen en man kan ha? (Det är) en rättskaffens kvinna; När han ser på henne gör hon honom glad, och när han säger henne (något) är hon undfallande och när han är frånvarande bevakar hon hans (intressen)." (Fiqh al-Sunna vol. 2, s 180)

Betydelsen av en annan hadith från Profeten salallahu allayihi wasalam säger: "Världen är en underhållning och den b
ästa underhållningen är en rättskaffens fru." (Muslim, Riadh-us-Saleheen nr 280) Betydelsen av vad en kvinna sade till Profeten salallahu allayihi wasalam: "Jag är ogift och vill gifta mig, men jag behöver veta vilka rättigheter mannen har över sin fru." Betydelsen av vad Profeten salallahu allayihi wasalam svarade: "Det är mannens rättighet över sin fru att hon aldrig ska vägra att komma till honom då han vill älska med henne. Det är hans rätt att hon inte ger bort något från hushållet utan hans tillåtelse. Om hon gör det så får hon stå för konsekvenserna och han får belöning (för gåvan). Det är hans rätt att hon inte fastar (frivillig fasta) utan hans tillåtelse. Om hon gör det kommer hon bara att lida av hunger och törst utan att få någon belöning. Och om hon går ut ur huset utan hans tillåtelse, kommer änglarna att förbanna henne till dess att hon återvänder, såvida hon inte ångrar sig." (Abu Daoud; Fiqh as-Sunna vol. 2, s 181)

Det som nämns i hadithen ovan gäller allmänt. Exempelvis får kvinnan lov att gå ut vid behov, vilket klarläggs i betydelsen av en hadith:
"Då Sawda, Profetens salallahu allayihi wasalam fru en gång var ute och Omar (en sahaba) såg henne sade han (till henne): Vi känner lätt igen dig (dvs han ville inte att hon skulle gå ut, för det var en tradition hos araberna på den tiden att kvinnan inte var tillåten att lämna hemmet). Hon återvän
de hem till Profeten salallahu allayihi wasalam och sade: O, Profeten jag var ute för att göra några ändamål utanför hemmet och hon berättade vad Omar sagt. Hon sade: Då kom uppenbarelse (dvs ängeln Gabriel kom ner med budskap från Allah) ner i samma ögonblick och efteråt sade Profeten salallahu allayihi wasalam: Han (Allah) har tillåtit er (kvinnor) att gå ut för era ändamål." (Muslim nr 2170)

Varför Gud tar inte imot våran bön?

Ni vet vem Allah (Gud) är,

men ni har inte svarat på

hans inbjudan

bevisar att ni älskar

Hans sändebud,

men honom tar ni inte

som exempel.

Koranen ni läser och

ni studerar den,

men ni följer och jobbar inte

efter den.

Ni lever och äter

Allahs välsignelse,

Vi känner till det

och tackar ändå inte Honom

Ni övertyger att satan

är eran fiende,

men ni står inte imot,

och ni krigar inte mot honom.

Ni erkänner att xhehnet

(paradiset) finns,

ni anstränger är inte,

och jobbar inte för att

komma undan helvetet

och bli räddat från den.

Ni vet att en dag kommer ni att dö,

ingen kommer att kunna komma undan den,

men för döden

har ni ingenting för förberett.

Hela dagarna är ni upptagna

genom att baktalar och skvallra

om andra människor,

och er själva har ni glömt,

det är klart då att ni inte har tid för


att reparera erat egna brister.
tisdag 12 juni 2007

Hadith om dhiker.


Profeten Muhammad, Guds frid över honom, sade:

"Gud har skapat vissa änglar med uppgift att färdas [i världen] för att finna människor som gör dhikr, och när de hittar en grupp människor som gör reciterar dhikr, kallar de på varandra och omger dem, lager på lager, tills den första himlen är nådd. Gud frågde då Sina änglar, och Han vet redan: "Vad säger Mina tjänare?" Änglarna svarade: "De prisar Dig (tasbih), och upphöjer Ditt namn (takbir) och glorifierar Dig (tahmid) och tillger Dig de bästa attributen (tamjid)." Gud sade då: "Har de sett Mig?" Änglarna svarar: "O vår Herre! De ser Dig inte!" Gud sade då: "Och om de såg Mig!" Änglarna svarade: " O vår Herre, om de såg Dig, skulle de öka sin dyrkan mer och mer, recitera fler tasbih, fler takbir och fler tamjid!" Gud sade då: "Vad ber de om?" Änglarna svarade: "De ber Dig om Ditt paradis!" Gud sade då: "Har de sett paradiset?" Änglarna svarade: "O vår Herre, nej! De har inte sett det!" Gud sade: "Och hur skulle det ha varit om de sett det?" Anglarna svarade: "Om de ser paradiset skulle de vara ännu mer fästa och vid det!" Gud sade: "Fruktar de något?" Änglarna svarade: "De fruktar och flyr elden i helvetet." Gud sade: "Och har de sett helveteselden?" Änglarna svarade: "O vår Herre, nej, de har inte sett den." Gud sade: "Och hur vore det om de ser helveteselden?" Änglarna svarade: "Om de ser Din eld, då skulle de fly den mer och mer, och frukta den ännu mer." Och Gud sade: "Jag gör er vittnen till att Jag har förlåtit dem." En av änglarna sade då till Gud: "O min Herre, någon var där som inte tillhörde deras grupp, men som kom för något annat." Gud svarade: "Detta är en sådan grupp att alla som sitter med i den - för vilken anledning som helst - den personen blir också förlåten sina synder."
Religösa plikter.


En grodberättelse.
Lär dig läxan från en grodberättelse


En grupp grodor hoppade fram i skogen och utförde sin grodsaker när två av de plötsligt hamnade i en djup grop. De a
ndra grodorna samlades runt den djupa gropen för att tänka ut ett sätt att rädda sina kompanjoner. När de såg hur djup gropen var instämde den bestörtade gruppen att det var hopplöst och talade om för de två grodorna nere i gropen att det bästa vore om de förberedde sig själva inför sitt öde, för de var så gott som döda. Ovilliga att acceptera denna hemska öde började de två grodorna att hoppa med all sin kraft. Några av de andra grodorna skrek till dem nere i gropen att det var hopplöst och att de två grodorna inte skulle hamnat i den situationen om de varit lite mer försiktiga, ansvariga och följt grodreglerna.De andra grodorna fortsatte att skrika att de borde spara sina krafter och ge upp, då de redan var så gott som döda. De två grodorna fortsatte att hoppa så hårt de kunde men efter flera timmars ansträngning var de trötta.Slutligen lyssnade en av grodorna på sina vänners skrikande och gav upp. Han lade sig ner och accepterade sitt öde i botten av gropen och efterhand dog han medan de andra tittade på. Men den andra grodan fortsatte att hoppa med all kraft den hade kvar även om hans kropp var full med smärta och den var fullkomligt slutkörd.Hans kompanjoner började ånyo att be honom acceptera sitt öde, sluta med lidandet och bara dö. Den slutkörda grodan fortsatte dock att hoppa hårdare och hårdare och plötsligt hoppade den så högt att den kom utanför gropen. Förvånade sprang de andra grodorna fram till honom för att fira hans mirakulösa räddning. De frågade honom: "Varför fortsatte du att hoppa när vi förklarade för dig att det var omöjligt?" Grodan läste deras läppar och förklarade för dem att han var döv och när han såg deras gester och skrikande så trodde han att de uppmuntrade honom. Vad han såg som uppmuntran inspirerade honom att försöka hårdare och hårdare och han lyckades mot alla odds.Denna enkla berättelse innehåller följande starka läxa. Din uppmuntrande ord kan lyfta en person och hjälpa honom genom dagen. Dina destruktiva ord kan orsaka djupa sår; de kan vara vapnen som förgör en persons önskan att fortsätta försöka - eller till och med förstör deras liv. Dina destruktiva och okänsliga ord kan försvaga någon i andras syn, förstöra deras inflytande och ha en långvarig effekt på hur andra besvarar dem.

måndag 4 juni 2007

Förklaringen till Den Sanna och Rätta vägen.Då ska vi se om jag kan förklara för er. Insh-Allah (om Gud vill så hjälper han mig med att hitta de rätta svaren.
Men även profeterna som Gud sände till oss människor kunde inte göra så att människorna insåg saningen, så hur ska jag det?
Men insh-Allah (om Gud vill)så kanske det finns en där ute som blir muslim, alhamdulillah(tacksamhet till Gud )det räcker!
Vi muslimer vet att vi är och lever på den sanna vägen och att vi är på det rätta som Gud har gett oss till domedagen.
Och Gud har sagt till oss muslimer att sprida islam till övriga mänskligheten i hela världen. Och hur vet vi muslimer att Islam är sanna och rätta vägen? Jag ska lägga fram några bevis här för er. Först gäller det profeten Mohammed (S.A.W). Han är den sista profeten som Gud har skickat till oss, efter alla profeter som Gud har sänt så har det inte kommeit någon efter Mohammed (S.A.W). Varför har det inte gjort det tror ni? Jo för att Gud vet att Mohammed (S.A.W) slutförde religionen och att Gud gav honom den sista boken som gäller fram till domedagen.=KORANEN. Hur vet vi muslimer att det är Gud själv som har skrivit koranen? Först vill jag lägga in några suror från koranen här som lite extra bevis.
"Sedan sände vi ner till er DENNA BOK sanningsenligt, bekräftande alla tidigare skrifter, och ersättande dem. Ni skall döma ibland dem enligt Guds uppenbarelser (denna bok) , och följ inte deras önskemål om de avviker från sanningen….Du skall döma ibland dem enligt Guds uppenbarelser (denna bok) till dig; följ inte deras önskemål, och VAR PÅ DIN VAKT så att de inte avleder dig från en del av Guds uppenbarelser (denna bok) till dig…Är det okunnighetens lagar de vill upprätthålla? VEMS LAG ÄR BÄTTRE ÄN GUDS för de som uppnått övertygelse?" (Koranen 5:48-50)
"Denna (Koran) är yttrandet av en ärbar budbärare. Det är inte yttrandet av en poet; det är sällan ni tror. Ej heller är det yttrandet av ett siare; sällan tar ni er i akt. En uppenbarelse från universums Herre. OM HAN YTTRAT NÅGRA ANDRA RELIGIÖSA LÄROR (tillskrivna oss), skulle vi ha straffat honom allvarligt, sedan skulle vi stoppat uppenbarelsen till honom (avskedat honom). Ingen av er skulle kunnat skydda honom emot oss." (69:40-47)
Dessa väldigt tydliga verser lär oss att Muhammad förbjöds från att yttra några religiösa läror annat än Koranen. Styrkan i den Arabiska texten kan inte översättas helt och hållet. Men de kraftfulla uttrycken lämnar inga tvivel över huvudtaget om att Profetens enda funktion var att "LEVERERA" Koranen, hela Koranen, och INGENTING annat än Koranen.
"Säg, (O Muhammad), 'Vems vittnesmål är större?' Säg, 'Gud är vittnet mellan mig och er om att DENNA KORAN gavs till mig att predika till er, och vill vem den än når.' Men ni vittnar emellertid om att ni sätter upp andra gudar vid sidan av Gud (genom att upprätthålla andra källor än Koranen). Säg, '"Jag vittnar inte som ni gör; det finns bara en gud, och jag förkastar er idoldyrkan.'" (6:19)
Denna mäktiga vers, som råkar vara vers [19] i Sura 6, förbjuder de troende från att upprätthålla eller följa NÅGON ANNAN KÄLLA VID SIDAN AV KORANEN, och att göra det är likvärdigt med att sätta upp andra gudar vid sidan av Gud.Om och om igen beordras vi upprätthålla koranen som den ENDA KÄLLAN TILL RELIGIÖS VÄGLEDNING. Om och om igen blir vi påminda om att om vi FÖLJER VI NÅGON ANNAN KÄLLA VID SIDAN AV KORANEN ÄR DET SAMMA SAK SOM ATT SÄTTA UPP ANDRA GUDAR VID SIDAN AV GUD.
"Vi utelämnade inte någonting från denna bok, sedan kommer alla att samlas inför sin Herre (för dom). De som inte tror på våra verser är de döva och stumma; i totalt mörker. Gud sänder vem Han vill vilse, och leder vem Han vill på den rätta vägen." (6:38-39)
"Din Herres ord är KOMPLETTA i sanning och rättvisa." (6:115)
Ja det finns ju mycket mer men då skulle snart halva koranen stå här. Ett annat bevis på att koranen är den rätt skriften från Gud är att den inte har ändrats sig ett enda tecken eller punkt sen den skrevs. För Gud skyddar den från det. Hur vet vi muslimer det? Jo för det finns många muslimer som kan koranen utantill. Mashalla.Insh-Allah (Om Gud vill) har gett er en del svar på era frågor. Allt annat utom islam är falsk och fel vägledning bort ifrån Gud. Alla vi människor är födda som muslimer. Det är Gud som har gjort det så. Efter människan är fyllda 7 år så är det föräldrarnas plikt att lära sina barn om islam, när man är fyllda 10 år måste man be, när flickor kommer upp i tonåren runt 15 år måste de bära slöja. Ni människor frågar er hur kan vi alla vara födda muslimer? För alla kommer vi från Gud. Alhamdulillah ( tacksamhet till Gud).

söndag 3 juni 2007

Muslimska systrar.
Alla mina muslimska sytrar ni är så välkomna att ta kontakt med mig. Ingen blir gladare än jag. Insh-Allah ( Om Gud vill ) får jag många svar.

Det är så att jag har inte så många muslimska vänner och jag vill gärna ha det dels för att styrka min iman så att den växer, och för att ha någon att prata med om islam. Här där jag bor finns det tyvär inte så mycket muslimer som jag ser som följer Allah rätt. Jag vill ha kontakt med er som har stark iman, ni andra om ni ni är konventerade till Islam är också välkomna att höra av sig. Vi har alla nått att lära varandra.

fredag 20 april 2007

Hur jag konventerade till Islam!


Jag har alltid trott på Allah, på Gud så långt jag kan minnas tillbaka. Min mamma var starkt religöst kristen, så jag är uppväxt med en kristen uppväxt.
Jag har levt med min sambo i 10 år, och han har alltid varit muslim. Men när jag träffade honom utförde han inte någon bön, för en muslim ä
r det en av viktigaste regel i Isalm att utföra bönen. Men han sa till mig flera gånger att han måde så dåligt pga att han inte bad och att han ville börja med det.. Allah har kallat på oss båda att komma närmare honom.
Allahu ekber
! (Gud är störst!)

Jag har alltid älskat Isa A.S (Jesus) så starkt som min egen bror. Jag har aldrig haft problem med att han blev kallad som Guds son i kristedomen. Förren jag läste i Koranen att Gud har sagt till oss

[4:48] GUD förlåter inte idoldyrkan,* men Han förlåter mindre förseelser för vem Han vill. Den som sätter upp idoler vid sidan av GUD har utformat en fruktansvärd skymf.
Det finns mer fakta just om detta i koranen, insha ´Allah jag kommer med dem senare.
Det har funits en profet som Gud har sänt oss för att tillrätta och visa oss den rätta vägen, men Insha-Allah Gud förlåter mig och alla andra som inte känner honom. Han har kommit för att leda oss till det eviga livet i Paradiset med Guds namn och läredom.

Men de flesta visade sin tacksamhet genom att förneka och kritisera honom,
men Insha-Allah Gud ändrar deras tankar, för deras skull.
Elhamdulila att jag har funnit den rätta tron och den sista Profeten Mohammed S.A.W.

Gud började välsigna mig gång på gång. Han bevisade för mig flertal gånger att han älskar mig och finns här för mig.
Det utlösande var när jag föde min underbara dotter. Tacksamheten till Gud var otillräcklig. Jag grät av glädje och tackade Gud för det underbaraste Han har gett mig. Jag lovade Honom att jag skulle göra allt för Honom för att visa min tacksamhet efter allt Han har hjälpt och gett mig.

Då var jag fortfarande kristen.
Efter några månader så visade mig min sambo en sida som heter www.Islamguiden.com
Jag började läsa och allt som jag har haft i mina egna tankar visade sig svart på vitt att Gud säger att det är så.
Allting kändes så rätt att läsa om hur man ska vara mot sin medmänniska, det bästa var att jag kunde visa min kärlek till Gud mer i Islam.
Bara att få be fem gånger per dag och att bära slöja, det här var som ett tecken Gud gav mig, Som Gud sa: Medina det här kan du göra för m
ig och visa din tacksamhet.
Jag berättade för min sambo att jag vill bli muslim.
Han kunde inte tro på det. Men så var det och jag blev det! Elhamdulilla (Tack Gud! )
Jag vill även skriva att Islam är så underbar tro till Gud och det finns ingen bättre. Det är saningen.
Insaha´Allah fler medmånniskor upptäcker den.

En lärdom för oss Alla!


Två män som både var jättesjuka låg i samma rum i sjukhuset. En av männen hade tillåtelse att sitta upp en timma per dag för att avvattna vätskan i hans lungor. Denne mannens säng låg intill rummets enda fönster. Den andra mannen fick spendera alla sina dagar raklång på sängen. De både männen talade i timmar utan slut. De pratade om sina fruar, familjer, deras hem, deras jobb, deras involvering i militärtjänstgöring samt vart de varit på semester. Och varje dag när mannen vid fönstret kunde sitta uppe och titta ut genom fönstret brukade han spendera tiden på att beskriva allt han kunde se genom fönstret för sin vän. Den andre mannen började leva de timmarna då hans vän beskrivade den yttre världens aktivitet och färger för honom. Fönstret låg mot en väldigt fin park med en vacker sjö. Ankor och svanar lekte i sjön medan barnen seglade deras modell båtar. Unga älskare trevade hand i hand. Gamla fina träd prydde synen och en vacker utsikt över stadens horisont.
Då mannen vid fönstret beskrev all detta i en utomordentlig detalj, kunde mannen som låg i andra sidan rummet blunda och fantisera bilderna. En varm eftermiddag beskrev mannen vid fönstret en parad som passerade. Även om den andra mannen inte kunde höra bandet kunde han fantisera detta då mannen vid fönstret beskrev detta så livligt. Då plötsligt fick han en ondskefull tanke. Varför skulle den andre mannen själv få njuta av behagelse då han ser allt medan han själv inte får se något? Det verkade inte rättvist. Men vid första tanke skämdes mannen. Men då dagar och nätter pa
sserade och han missade flera vyer, undergrävdes hans avundsjuka till förbittring och gjorde honom snart sur. Han började grubbla och han fick svårt att sova. Han borde vara vid fönstret - det var den enda tanke som kontrollerade hans liv nu. Sent en natt när han låg och stirrade framför sig, började mannen vid fönstret att hosta. Han höll på att kvävas av vätskan som fanns i hans lungor. Den andre mannen låg och tittade i det mörka rummet medan mannen vid fönstret sträckte sig mot knappen för att kalla på hjälp. Då han hörde detta från andra sidan rummet rörde han sig aldrig, han tryckte aldrig på sin knapp för att kalla på hjälp vilket antagligen skulle fått in sjuksköterskorna. Under loppet av fem minuster slutade hostandet och i samband med detta även andningen. Där var nu endast tystnad - dödlig tystnad. Följande morgon kom sjuksköterskan med vatten till dem. När hon såg den livlösa kroppen vid fönstret blev hon ledsen och kallade på sjukhusets skötare för att bära bort kroppen. Så fort som det verkade lämpligt frågade den andra mannen om han kunde flyttas närmare fönstret. Sjuksköterskan var glad över att kunna göra flyttet och efter det lämnade hon rummet. Sakta och plågsamt satte han sig upp med hjälp av armbågen för att ta sin första titt på utsidan av sjukhuset. Slutligen skulle han ha nöjet av att se allt själv. Han böjde sig lite över sängen för att titta ut. Det enda han såg var en blank vägg. Mannen frågade sjuksköterskan vad som kunde fått hans bortlidne vän att beskriva sådana vackra saker på utsidan. Sjuksköterskan svarade att mannen var blind och omöjligen kunnat se väggen. Hon sade: "Kanske ville han bara uppmuntra dig."Min syn på Hijab. ( Slöjan)För mig är det en självklarhet att bära hijab! Inte bara för att visa att jag är en stolt muslim utan även att jag känner mig stolt inför Allah! s.w.t.
Det är samma sak med den övriga klädseln att man inte får bära för tajta eller genomskinliga kläder. Jag vet att det finns många muslimska kvinnor som inte bär hijab. Men för mig är det ett måste! Skulle jag sätta mig över Allahs (s.w.t) ord och sätta mig själv över Honom?
Nej! Astaghfirullah!
Insha-Allah flera medsystrar upptäcker hur viktigt det är med Hijab!
Allah (s.w.t) säger att kvinnan bara får visa sig för sin man och några nära familjemedlemmar till henne
.

ALLAH s.w.t sa i den heliga Koranen:

[24:31] Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas
.*


[33:59] O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till de troende, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika förolämpningar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Här har jag försökt att lägga fram en del av bevisen för hur en hijab enligt alquran skall se ut. Dock har jag inte använt mig av alla hadither som finns för att styrka ännu mer.


Det som är rätt är ifrån Allah s.w.t och det som är fel beror på mig och shaytan.
Meddie.