måndag 29 december 2008

Varför ska man ha Hidqab?

Varför skall man ha Hiqab?

Varför ska man ha Hijâb? En syster (må Allâh vägleda och belöna henne) svarade på frågan på följande sätt…
"Det är en bra fråga och det finns ett vackert svar! Allâh har beordrat oss med varje gärning som är bra för oss och Han har förbjudit oss varje gärning som är dålig för oss. Allâh beordrar den Muslimska kvinnan att ha Hijâb på sig när hon går ut ur säkerheten från sitt hus eller när hon är i närvaro av främmande män. Så att ha Hijâb på sig är en källa av stor godhet för dig - den muslimska kvinnan - från många synpunkter sett. Bland dem är:
Du gör Allâh nöjd. Du lyder din Herres order när du har Hijâb på dig och du kan förvänta dig stor belöning i gentjänsten.
Det är Allâh’s skydd av din naturliga skönhet. Du är för värdefull för att visas för varje man.
Det är Allâh’s skydd av din kyskhet.
Allâh renar ditt hjärta och förstånd genom Hijâb.
Allâh gör ditt ansiktsyttryck vackrare, både inifrån och utifrån med Hijâb. Utifrån reflekterar Hijâb oskuld, blyghet, lugnhet, belåtenhet och lydnad till din Herre. Inifrån bearbetar du samma sak.
Allâh definierar din kvinnlighet genom Hijâb. Du är en kvinna som respekterar sin kvinnlighet. Allâh vill att du respekteras av andra och att du respekterar dig själv.
Allâh höjer din värdighet genom Hijâb. När en främmande man tittar på dig, så respekterar han dig för han ser att du respekterar dig själv.
Allâh skyddar din ära i 100% genom din Hijâb. Män tittar inte på dig på ett sensuellt sätt, de närmar sig inte dig på ett sensuellt sätt och inte heller talar de med dig på ett sensuellt sätt. Istället högaktar han dig och det bara för en blicks skull.
Allâh ger dig ädelhet genom Hijâb. Du är nobel och inte förnedrad för att du är beslöjad, inte naken.
Allâh visar din jämlikhet som en muslimsk kvinna genom Hijâb. Din Herre skänker dig samma värde som hos mannen och en mängd andra vackra rättigheter och friheter. Du uttrycker ditt antagande av dessa unika rättigheter genom att ha Hijâb.
Allâh definierar din roll som en muslimsk kvinna genom din Hijâb. Du är någon med viktiga plikter. Du är en reflektion av en kvinna i gärningar, inte stillastående sysslor.
Allâh visar ditt oberoende genom din Hijâb. Du visar tydligt att du är en lydig tjänarinna till den Högste Herren. Du kommer inte lyda någon annan eller följa någon annan väg. Du är inte slav till någon man eller slav till någon nation. Du är fri i oberoende från alla människoskapade system.
Allâh ger dig rörelsens och uttryckets frihet genom Hijâb. Du är kapabel att röra på dig och kommunicera utan rädsla för trakasserier. Din Hijâb ger dig en unik självkänsla.
Allâh vill att andra skall behandla dig - en muslimska kvinna - med vänlighet och Hijâb medför att männen behandlar dig på bästa sätt.
Allâh vill att din skönhet bevaras och sparas så att endast en man kan njuta av det - din man.
Allâh hjälper dig att njuta av ett lyckat äktenskap genom att ha Hijâb. Du bevarar din skönhet endast för en man och därför stiger din mans kärlek gentemot dig, han hyser dig mer, han respekterar dig mer och han ärar dig mer. Så din Hijâb bidrar till ett lyckat och långt äktenskap.
Allâh ger fred och stabilitet i samhället genom Hijâb. Ja, detta är sant! Män begår inte förstörelse genom att ha förbjudna relationer med dig, därför att du - den muslimska kvinnan - lugnar ner deras passioner. När en man tittar på dig så känner han lugnhet, inte frestad till att begå otukt (zinah)…
Så en muslimsk kvinna i Hijâb är ärad, inte vanärad, ädel, inte förnedrad, fri, inte underkuvad, självständig, inte slavinna, skyddad, inte visad, respekterad, inte utskrattad, självsäker, inte osäker, lydig, inte olydig och syndare, en skyddad pärla, inte en prostituerad…
Kära muslimska syster! Kom till Paradisets portar tillsammans med oss. Fullfölj din plikt till Allâh, ta på dig din Hijâb och res dig mot Jannah (Paradiset) genom att göra alla goda gärningar. Du bör nu hålla med om att ha Hijâb är oerhört nyttigt och välgivande - det måste ju vara så - Allâh beordrar ju endast det som är bra…
…och tro mig, min kära syster, det är bra att lyda din Herre…
"Deras belöning är med deras Herre; Edens gårdar under vilka floder rinner, där skall de evigt leva och Allâh är nöjd med dem och de är nöjda med Honom. Detta är för den som fruktar sin Herre." (98:8)"

måndag 14 april 2008

Tyck inte synd om mig för jag är Muslim!!





Tyck inte synd om mig för att jag är Muslim!!

Jag älskar allt som har med Islam att göra! Jag älskar att be, läsa koranen, göra goda handlingar, och bära hidgab (slöjan)!
Många stannar upp och viskar bakom min rygg när jag går ut: Stackars henne!
Folk tror att jag inte har valt Islam frivilligt. SubahnAllah! Där jag bor går det runt att jag är påtvingad Islam. Trots jag har en vän (icke muslim) som har förklarat för dessa personer att det inte är så. Att jag har gjort allt detta med egen vilja. Men trots det hon berättar för dem så väljer de att tro något annat. Dem dömer mig och min man. Dessa människor som har gjort detta har knappt hälsat på mig.
Men jag överlåter det till Allah. InshAllah Allah vägleder dem med, och öppnar deras hjärtan. Amin.
Samtidigt blir jag inte förvånad, att deminte tror på min väns ord. Hur ska dem tro på henne, när dem inte tror heller på saninngen?
Även om jag bevisar med koranen så kommer de inte att tro. Allah säger om Han stänger någons ögon och öron, så är dem vilseledna.Även om man visar dem sanningen så kommer dem inte att se den.
Från Koranen Sura 6 vers 25: Det finns de bland dem som (låtsas) lyssna till dig, men Vi täcker deras över deras hjärtan så att de ingenting förstår och täpper till deras öron. Även om de fick se alla tecken skulle de inte tro på dem; (ja, det går) så långt att när de kommer och vill tvista med dig, säger de: "(Vad du berättar) är ingenting annat än sagor från förfädernas tid.

Så mina systrar och bröder, vi ska vara glada, och även jag, att Allah har öppnat våra hjärtan och ögon. Vi har bara att erbjuda gott, inget ont eller hat. Vi blir kritiserade, men vi kritiserar inte tillbaka...

torsdag 10 april 2008

Åhh Vi Muslimer



Åhh vi muslimer!

Vi vet inte vilket förakt vi har imot oss! Vi blir kallade för terorrister, när vi bara vill försvara oss. I filmen "Det svider i hjärtat" öppnas mina ögon för hur de icke muslimerna ser på oss och Islam.
Hur kan dem kalla oss för terorrister, när det enda vi vill är att försvara oss, Islam, och våra bröder och systrar när de blir attackerade. Om vi muslimer bor i ett land som sverige, och ser hur de lider i ex, Arabien, och de har ingen chans att stå imot dessa attacker. Ska vi andra muslimer bara stå och se på hur de blir slaktade som värre än djur? SubahnAllah! Vi blir stämplade som terorrister och martyrer! Åh Allah vare du med dem bröder som slåss för oss!

Sen finns det, SubahnAllah, de muslimer som går i mot Koranen. För vi får INTE döda oss själva eller göra illa någon oskyldig. Allah säger i koranen, att inte äns träden får vi göra illa. Men vi har dock rätt att beskydda oss och försvara oss. Men ENDAST mot dem som krigar imot oss.
Mot de får vi försvara oss från. Skydda oss själva, våra familjer och Islam! Inte döda de oskyldiga. Från koranen: An-Nisa(4)v.29 "döda inte er själva och gör inte er själva illa" [4:30] Den som begår dessa överträdelser, ondskefullt och avsiktligt, kommer vi att fördöma till Helvetet.Det är enkelt för GUD att göra.

I filmen "Det svider i hjärtat," blir man rörd till tårar. En ung man har åkt från sverige till bosnien för att hjälpa våra muslimska syskon där i deras krig. När bosnien blir attackerad.
Men efter kriget blir han fängslad och anklagad för terrorism. SubahnAllah! Må Allah vara med våran broder i hans svåra stund. Må Allah belöna alla som vågar utföra försvar för oss muslimer och Islam!
Amin.
Själv så tänker jag så här. Ser man en muslimsk soldat bomba ex en motståndares bil, i ett krig som pågår. Så blir det direkt att han är en terorrist. Men då är min fråga: Alla soldater då som gör värre saker mot oss muslimer? Våldtar våra kvinnor och barn. SubahnAllah, även deras män.
Slaktar oss muslimer som vi vore mindre värda än djur! Plågar våra bröder och systrar tills de ropar efter Allahs nåd, att deras själar ska lämna deras kroppar! När de går för att utplåna oss muslimer för att komma åt våra rikedomar, som oljan i Arabiens marker mm. Vad blir dessa soldater hyllade som? Som terorrister för deras dåd och handlingar? Nej mina vänner! När de kommer hem blir de hyllade som hjältar!! SubahnAllah!
De får sina guldmedaljer.
Så med denna artikel vill jag visa männskligheten, att vi muslimer är inga dåliga terorriserade människor. Vi underkastar oss Allah den upphöjda! Han är den ödmjukaste, kärleksfullaste som existerar. Det finns ingen ondska i Islam! Jag hoppas att de m änniskor som har liten kundskap om Islam inser att de kan sluta att smutskasta våran tro.
Och sluta upp med att säga så fort det är en muslim, att det är terorrism.. Allah (GUD) säger i koranen: [10:39] "Nej minsann, de har förkastat detta utan att studera och undersöka det ,och innan de förstått det. På samma sätt trodde inte människorna före dem. Lägg därför märke till konsekvenserna för de som överträder.