måndag 24 augusti 2015

Ljus över Ljus!Salaam aleikum.
Det var ett tag sen jag var aktiv  här på bloggen. 
Mycket har hänt under dessa år. Både i mitt privata liv och i världen.
Jag vill lägga upp min favorit vers ifrån Koranen. Jag tackar Allah (swt) 
att Han gav mig ljuset i livet. 
Islam.

Vi ska vara goda och hålla till ljuset.
Vi vet också med faktan att mest hatade av dessa 
makter som styr världen i dag så är det mest 
de hatar så är det Islam och homepati.
Meddie.


Sura 24 vers 35.

GUD är himlarnas och jordens ljus.
Hans ljus kan liknas vid en nisch där
en lykta står. Lyktan är ( omsluten) av glas och 
glaset lyser med en stjärnas glans. (Det är
lyktan) tänd (med olja) från ett välsignat träd,
ett oliv träd som verken tillhör öst eller väst
och vars olja nästan lyser utan att eld har rört vid den. 
Ljus över ljus!
Gud leder till sitt Ljus den Han vill 
och därför framställer Han liknelser för människorna.
Gud har kunskap om allt.