söndag 30 augusti 2009

Elden före Domedagen


Elden före Domedagen
Författare: Shaykh Hamûd bin ´Abdillâh at-TuwaydjarîKälla: Ittihâf-ul-Djamâ´ah (2/263-270)Dâr-us-Sumay´î, 1414Förkortning: darulhadith.com

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Domedagen kommer inte att äga rum förrän det kommer upp en eld från Hidjâz som kommer att lysa upp kamelhalsarna i Busrâ.”
Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Râfi´ bin Bishr as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Elden är på väg från Hubs Sayl. Den sprider sig som en långsam kamel. Den sprider sig på dagen och står stilla på natten. Den beger sig iväg och försvinner. Det kommer att sägas: ”Människor! Elden har begett sig iväg; bege er iväg! Människor! Elden sover; sov! Människor! Elden har försvunnit; försvinn!” Den elden får tag på, äter den upp.”

Rapporterad av Imâm Ahmad, at-Tabarânî, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak”. al-Haythamî sade:
”Ahmads män är den Autentiskas män. Enda undantaget är Râfi´ som förövrigt är pålitlig.”

Hudhayfah bin Usayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):
”Domedagen kommer inte att äga rum förrän en eld kommer ut från Rakûbah och lyser upp kamelhalsarna i Busrâ.”
Rapporterad av Abû ´Awânah.

Sharh bin Hawshab rapporterade från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga (i betydelse):

”Det kommer att finnas en utvandring efter en annan. Människorna kommer att dra sig till Ibrâhîms utvandringsplats och endast de värsta människorna kommer att finnas kvar på jorden. Jorden kommer att sluka upp dem, Allâh kommer att utrota dem och elden kommer att samla ihop dem med apor och grisar. När de sover, sover den med dem, och när de sover på dagen, sover den på dagen med dem. Den som hamnar efter äts upp.”

Rapporterad av Imâm Ahmad. al-Haythamî sade:

”Sharh är pålitlig. Det finns tal om honom som inte skadar honom. Resten av männen är den Autentiskas män.”

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Elden kommer att skickas till människorna i öst och den kommer att samla ihop dem i väst. När de sover, sover den med dem, och när de sover på dagen, sover den på dagen med dem. De som faller och kommer efter, tar den tag i. Den driver dem i takt med en skadad kamel.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”al-Awsat”. Dess män är pålitliga. Likaså rapporterade al-Hâkim den i ”al-Mustadrak” och sade:

”Autentisk berättarkedja och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

adh-Dhahabî höll med honom i ”at-Talkhîs”.
´Abdullâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anh) berättade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om tecknena innan Domedagen.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Det första av Domedagens tecken är att en eld kommer ut från öst och samlar ihop dem i väst.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”. al-Haythamî sade:
”Dess män är den Autentiskas män.”

Elden som kommer att driva människorna till Samlingsplatsen (Mahshar) och sova med dem när de sover och sova på dagen med dem när de sover på dagen, är elden som kommer precis innan Domedagen – och Allâh vet bättre.

Salaf om Synen och Allâhs ansikte


Salaf om Synen och Allâhs ansikte

publicerad 07.10.2008 Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)Källa: Hâdîl-Arwâh ilâ Bilâd-il-Afrâh, sid. 268-270

Vad berör efterföljarna (Tâbi´ûn) och de troende bland Imâmerna inom Hadîth, Fiqh, Tafsîr och Tasawwuf, känner endast Allâh (´azza wa djall) till hur många uttalanden som de har gjort kring detta ämne. Sa´îd bin al-Musayyab sade om: “De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.
”(10:26):

“Mer därtill innebär att titta på Allâhs ansikte.”
Rapporterat av Mâlik via Yahyâ.
al-Hasan al-Basrî sade:
“Mer därtill innebär att titta på Allâhs ansikte.”

Rapporterat av Ibn Abî Hâtim via honom.
´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ sade:

“Mer därtill innebär att titta på Allâhs (ta´âlâ) ansikte.”

Rapporterat av Hammâd bin Zayd via Thâbit.
Detsamma har sagts av ´Âmir bin Sa´d al-Badjlî, vilket Sufyân rapporterade via Abû Ishâq. Detsamma har sagts av ´Abdur-Rahmân bin Sâbit, vilket at-Tabarî rapporterade via Layth. Samma sak har sagts av ´Ikrimah, Mudjâhid, Qatâdah, as-Suddî, adh-Dhahhâk och Ka´b.

´Umar bin ´Abdil-´Azîz skrev till en av sina arbetare:

“Jag manar dig till att frukta Allâh och fortsätta att lyda Honom och underkasta dig Hans beordring. Håll fast vid den pakt som Han har tagit av dig och bett dig att slå vakt om Hans bok. Med gudsfruktan undkommer Hans nära vänner Hans vrede. Med den kommer de att vara i profeternas sällskap och med den kommer deras ansikten att lysas upp när de tittar på sin Skapare.”
al-A´mash och Sa´îd bin Djubayr sade:

“Den ädlaste i paradiset är den som får titta på Allâh (tabârak wa ta´âlâ) morgon och kväll.”

Hishâm bin Hassân sade:

“Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) visar Sig för paradisets folk. När de får se Honom, glömmer de bort paradisets gåvor.”

Tâwûs sade:

“De som håller sig till åsikter och jämförelser kommer att göra det till dess att de förnekar Synen och motstrider Ahl-us-Sunnah.”
Abû Ishâq as-Sabî´î sade om “De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda - och mer därtill.":
“Mer därtill innebär att titta på den Nåderikes ansikte.”
´Abdullâh bin al-Mubârak sade:

“Den som vill titta på Allâhs, sin Skapares, ansikte skall utföra goda handlingar och inte underrätta någon om dem.”

lördag 22 augusti 2009

The Heart of a Muslim

Alexander Litvienk blev en Muslim 2 dagar innan hans död!


Alla minns Alexander Litvienk .. Den ryska, som blev mördad. Men visste du att han blev muslim innan han dog?
Läs det här:
Alexander Litvinenko Konvertering till islam 2 dagar innan han deathLitvinenko arbetade för den ryska säkerhetstjänsten i KGB och FSB. Han utsätts många av de ligger i Kreml och Putin. Han campained på uppdrag av tjetjenska muslimer som varit förföljda under många år av ryssarna. Han visade också hur FSB och Putin var ansvarig för Moskva lägenhet bombattentaten och många andra terroristgrupper activities.
Han flydde till Storbritannien med sin familj. Han dog 43 år på University College Hospital, London. Han visade sig ha förgiftats med radioaktivt polonium-210. Alexander skyllde de ryska myndigheterna för hans poisoning.What är inte så välkänt, är att Alexander Litvinenko blev muslim 2 dagar före hans död. Rapporterats i några tidningar inklusive välkända Times tidningen.
I slutet av Times Online artikeln. Citat: Litvinenko far, Walter, sade i en intervju som publicerades i dag att hans son - som är född ett ortodoxa kristna, men hade en nära koppling till islamistiska rebeller i Tjetjenien - hade bett om att bli begravd enligt muslimsk tradition efter konvertering till islam på hans dödsbädd.
"Han sa
"Jag vill bli begravd enligt muslimsk tradition",
"Mr Litvinenko berättade Moskva's Kommersant dagligen."
Jag sa: "Well son, som ni önskar. Vi har redan en muslim i vår familj - min dotter är gift med en muslim. Det viktiga är att tro på den Allsmäktige. Gud är en.
"Dagen för Litvinenko begravning har inte avslöjats. Vänner säga kista kommer att plomberas för att förhindra spridning av strålning. Han ska begravas på en muslimsk begravningsplats i London. Litvinenko far idag berättade RFE / RL 's ryska Service att hans son sa till honom strax före hans död som hade konverterat till islam, och ville bli begravd enligt muslimsk tradition. "Han berättade om sitt beslut om två dagar innan han dog.
Han sa," Pappa, jag måste prata med dig om något allvarligt. Jag har blivit muslim, "Valter Litvinenko sagt. "Jag sa," Sasha, det är ditt beslut. Så länge du inte blir en kommunist eller en SATANIST, som är det viktiga. Jag är kristen själv, men jag har ett barnbarn vars far är Kabardin - min dotters man, han är muslim ", säger han." Vi har inte förlorat Gud, vi tror på Gud. Men hur du tror på Gud, hur man ber - alla borde göra det på det sätt de anser bäst.
"Valter Litvinenko sade hans son hade blivit besvikna med vad han beskrev som" hierarki "av ryska ortodoxa kyrkan, och hade försökt en förändring. Achmed Zakajev, London-exil tjetjenska separatiströrelsen sändebud, berättade RFE / RL att Litvinenko frågade honom om möjligheten att konvertera i början av sin sjukdom. "
Jag sa till honom att det var en rent personlig fråga, att det inte är viktigt att som Gud vi ber så länge vi inte gör vanärande handlingar. Och jag slags tappade det. Men han gång på gång återvänt till föremål ". Zakajev tillade att Litvinenko fortsatte med att uttala shahadah, grundläggande muslimska uttalande av tro. "Varje elev av islam kommer att tala om för er att det finns inga särskilda ritualer för att konvertera till islam.
Allt du behöver göra är att säga en Sura "- en vers eller ett kapitel ur Koranen - och från det ögonblicket om den person som uttalar detta Sura detta shahadah har uppriktiga avsikter, från det ögonblicket han är muslim, "han said.Zakayev beskrivs dagen innan Litvinenko dog:" Den 22 november, på egen begäran, jag, med hans hustrus godkännande fört en imam till honom. Han läste över honom en sura från Koranen, det som läses över en döende muslim, säger han.
"Naturligtvis, enligt muslimska ritualer, de ber över kroppen före begravningen. Nu tyvärr att en del av den process som Aleksandr begärs inte kan uppfyllas på grund av exceptionella omständigheter på strålningen i hans kropp och det faktum att kistan att kommer att innehålla hans kropp inte kan öppnas för 6 1 / 2 år. "Litvinenko, som defected till Storbritannien år 2000,
hade tidigare varit aktiva i att avslöja korruptionen i Ryssland och var inblandad i utredningen av mordet på Anna Politkivskaya, den ryska journalisten och anti -tjetjenska förkämpe dödats i Moskva förra månaden. Radiostationen Echo Moskvy rapporterade fredag Litvinenko hade konverterat till Islam strax före hans död. Litvinenko, skulle ha läst Yasin surah eller bön, och med tanke islamiska död riter av en imam inbjuden till hans sjukhus säng. Ekho, en framstående liberal programföretag finansieras av statliga gas
monopolet Gazprom, sade Litvinenko skulle bli begravd i en muslimsk begravningsplats i London. Goldfarb, en nära medarbetare till Litvinenko i London, sa nej för ett begravningen hade gjorts obduktionen fortsätter. Inna Lilahi Wa Inna Ilayhi Rajioon, Vi är från Allah och honom kommer vi att returnIf någon har något samband med hans bli muslim du lägga under inshaAllah och ge info här. Wasala
från:
Allahu akbar!
Meddie.

tisdag 18 augusti 2009

Den som förnekar Qur’ânen hamnar i elden

Den som förnekar Qur’ânen hamnar i elden

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-DimashqîKälla: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/574)Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001publicerad 28.01.2008
Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

”Men den som tillhör (andra) samfund och bestrider dess sanning är kallad till ett möte i den eviga Elden.”
[1]

Det vill säga alla andra människor bland avgudadyrkare, otrogna, judar, kristna och andra – oavsett hudfärg, utseende och kön – som förnekar Qur’ânen efter att de har nåtts av den.
Han (ta´âlâ) sade:
لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ
”För att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”
[2]
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, till er alla!””
[3]

I Muslims ”as-Sahîh” berättade Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):
”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger!
Det finns varken en jude eller en kristen från detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på mig, utan att han hamnar i elden.”

Abû Ayyûb as-Sikhtiyânî berättade att Sa´îd bin Djubayr sade:
”Jag har aldrig hört en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan att jag fann att Qur’ânen bekräftade den.
Jag hörde att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):
”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger! Det finns inte en jude eller en kristen från detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på mig, utan att han hamnar i elden.”

Jag frågade mig själv: ”Var bekräftas detta av Qur’ânen?” Till sist fann jag denna vers:
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
”Men den som tillhör (andra) samfund och bestrider dess sanning är kallad till ett möte i den eviga Elden.” [4]
[1] 11:17.
[2] 6:19.
[3] 7:158.
[4] 11:17.
hämtat från:

söndag 16 augusti 2009

onsdag 12 augusti 2009

Ang dokumentären på tv 2 om en Islamsk familj i Libanon

Salaam aleikum alla mina läsare.
Nu ska jag skriva om en dokumentär jag råkade snappa mig in på här om dagen. Detta gick på 2an i svensk television. Detta var ett program om en Islamsk familj i Libanon. Nu såg inte jag hela programet utan kanske halva.
Mashallah tänkte jag ÄNTLIGEN något intressant och bra att se på, för annars är tv så dött för mig att se på.
ÄNTLIGEN lite om Islam och muslimer..
Dum som jag är..
Programet handlade om en jätte vacker dotter som var i 15 års åldern tror jag.
Hon bodde hemma hos sin familj i en fattig by. Denna flicka var väldigt imot att täcka sig och bära slöjan.
Men i Libanon är det lag på att bära den när man går utomhus.
Hennes far hade fått en en man som hade frågat om hans dotters hand (ett frieri).
Hans dotter hade accepterat detta och tackat ja, men sedan ångrat sig.
Astagvurlillah henne far hade hoppat på henne och slagit nästan ihjäl henne för att HON hade SKÄMT UT HONOM!!
Den stackars tjejen åkte medvetlöst till sjukhuset, men alhamdulillah överlevde.
När interjuvaren frågade hennes mamma och mostrar tror jag det var så sa dem att dem kan inte göra någonting utan männen kan även döda dem när männen vill!!!
Efter detta så kom flickans farbror och frågade henne om flickan var oskuld eller inte eftersom hon hade ångrat sig angående giftemålet, och om hon döljde något..
Nej svarade hon.. Det gjorde hon inte. Nu kommer jag inte i håg allt men i alla fall så tvingade farbrorn henne till rättsläkaren för att kolla henes mödom. Inte nog med detta han sade att hon skulle gifta sig med hennes kusin, hennes farbrors son.
Detta ville hon inte. Farbrorn sade du har 2 val acceptera eller döda dig själv.
Du har tid att tänka på detta tills i morgon.
Astagvurlillah flickan valde ett självmordförsök!!
Men alhamdulillah hon överlevde..
Allt detta slutade med att flickan gifte sig med en man som hon ville ha och flyttade därifrån, hon ville aldrig mera återvända hem till sin familj.
Ya Allah!!
Jag blir så ledsen och upprörd!!
Varför??
För att svensk tv media letar upp IDIOTER som INTE har en ANING OM VAD ISLAM HANDLAR OM OCH FRUKTAR INTE ALLAH (swa)!!
För detta som sändes och visades har INGET med ISLAM ATT GÖRA!! Detta betende!!
Men självklart ska det visas i tv sådana så kallade "muslimer" som följer sitt nafs (jaget, den egna viljan) och INTE Allahs (swa) ord och lag!!
DETTA GÖR MIG LEDSEN OCH UPPRÖRD!!
Ännu ett program som sänds och visas i sverige till okunniga svenskar som blir mera hatiska och ilskan på Islam!!
TACK SÅ MYCKET FÖR DET TV 2!
Frid!
Meddie.

lördag 8 augusti 2009

Graven och Döden!

Salaam aleikum alla mina läsare!
Här lägger jag upp vad som vändar oss vid döden och graven! Må vi alla göra Allah (swa) nöjd i denna Dunya (värld så vi får graven till en viloplats!
Ameen!

Död och GRAVEN!
1. Det är ett välkänt faktum att alla måste smaka döden. Allah Ta'ala säger i den heliga Koranen: "Varje själ har smak av döden". (3:185)
2. Tidpunkten för dödsfallet är fasta för alla. Varje enskild persons ålder är fast. Man kan inte öka från sina fasta Temne inte heller minska. Ingenting kan rädda en från döden. När du är död kommer att hitta dig, även om du är i torn byggt upp höga. Vid tidpunkten för döden kommer, inget kan försena det.
3. När en människas liv är slut, Hazrat Izraeel (alaihis Salaam) kommer för att hämta den döende människas själ.
4. Den person dör tittar till vänster och höger och ser änglar överallt. Änglarna av barmhärtighet komma till en muslim och för Kaafirs, änglarna av bestraffning visas. Vid den här tidpunkten, även Kaafirs tror sanningen om islam, men deras tro på den här tiden inte räknas. Orsaken är att tro är namnet på tro budskap Allah Ta'ala och hans älskade Messenger (sallal laahu alaihi wasallam) utan att se bevis. Vid denna tid en ser Angels och sedan tror och det är därför inte godtas som en muslim.
5. En muslimsk själ tas ut utan problem och sedan tagit med respekt av Angels av barmhärtighet.
6. En Kaafir själ tas ut med stor smärta och Angels av bestraffning ta den med skam.
7. Efter döden, själen inte går in i en annan kropp och sedan födas på nytt, men det blir kvar i världen av "Barzakh" till dagen för domen. "Barzakh" avses intervallet mellan döden och uppståndelsen.
8. Att tro på reinkarnation - att själen går in i en annan människokroppen, eller i ett djurs kropp, eller i träd eller växter osv är fel och är Kufr.
Vart tar SJÄL kvar efter döden?
1. Döden är när själen kommer ut i kroppen.
2. Enligt den tro och handlingar som utförs av den personen, en annan plats är fast för själen att stanna kvar. Det bor i det rum förrän samma dag som uppståndelsen. Vissa vistelse under "Arsh" (över himlen), en del kvar på "Aala Illiyyeen" (den högsta punkten), en del kvar vid brunnen av ZAM ZAM och en del kvar i sin grav.
3. Själarna av otrogna är fängslade. Vissa är fängslade i brunnen av "Barhoot", en del i "Sajeen" (den lägsta punkten på jorden), och vissa på sin plats för kremering eller nedgrävning.
HAR SJÄL död?
1. I varje situation, själen dör inte, inte heller sönder men den förblir oförändrad. Oavsett vad det är läge och vad det är staten, det alltid är ansluten till kroppen.
2. De som tror att själen kan dö och falla sönder är en "Bud Mazhab" (från en avvikit sekt).
3. Om kroppen upplevelser smärta, själen också känner smärta. Om kroppen är avslappnad, då själen är avslappnad.
4. När någon besöker graven, själen ser person, erkänner honom eller henne och lyssnar på vad de säger.
5. I förhållande till den muslimska själ, det står i den Hadith Shareef att när en muslim dör, själens väg har öppnats och det kan gå när den vill.
6. De döda också talar. Djur etc. undantag för normala människor och DEMON höra sin röst.
Vad händer efter BEGRAVNING?
1. Efter begravningen, graven skärps och pressar de döda.
2. Det pressar den muslimska som en mor håller ett barn. Det pressar den Kaafir (otrogen) i den mån av stenkrossutrustning dem, precis till vänster ben hamna på höger sida.
3. När människor lämnar efter begravningen, den döde hör fotspår.
4. På den tiden, två änglar kallas Munkar och Nakeer komma rippning genom jorden. Deras ansikten ser mycket skrämmande och läskigt. Deras organ är svarta till färgen. De har gröna och svarta ögon, som är mycket stora poppar ut, liksom DEMON ögon och de är tillverkade av eld. Deras hår är mycket skrämmande och lång från topp till tå. Deras tänder är mycket länge som de rippa genom jorden. De vaknar de döda skakningar och rasslande dem.
5. Med stor styrka med en djup röst, de frågar dessa tre frågor:
a. "MAN RABBUKA" betyder "Vem är din Herre?"
b. "MAA DEENUKA" betyder "Vilken är din religion?"
C. "MAA kunta TAQUL FEE Hajar RAJL" betyder "Vad sa du att säga om den här personen?" Om den döde personen är muslim, han kommer att svara på följande sätt:
a. "RABBALLAH" - "Min Herre är Allah." b. "DEENIL Islam" - "Min religion är islam." c. "Huwa RASOOLULLAHE SALLALHO ALAIHI WASSALLAM" - "Detta är Allah's Messenger, Han har tagit med Allah Ta'ala sin barmhärtighet, hälsningar till honom."
6. Nu, en röst från himlen hörs säga: "Min tjänare har sagt sanningen. Lay bordsduken av paradiset för honom. Ge honom kläder från Paradise för slitage och öppna dörrarna för Paradise (Jannat) för honom." Den svala luften och söta dofter av Jannat kommer att fortsätta framöver och där syn kan nå, graven kommer att göras brett och stort. Änglarna kommer att säga: "Sov som en brudgum sover". Allt detta kommer att ske för de goda fromma muslimer. 7. På syndig blir det straff beroende på deras synder.
8. Detta straff kommer att fortsätta under en tid. Sedan från böner av fromma eller från "Esaale Sawaab" (goda handlingar som utförs av folk för att de döda är förlåtelse) eller från böner för deras förlåtelse eller helt enkelt från Mercy Allahs Ta'ala Detta straff kommer att sluta. Då blir det avkoppling.
9. Om de döda är en Kaafir, så han kommer inte att kunna svara på frågor och kommer att säga "haa haa LADRI" betyder "Skam för jag vet ingenting". Nu en som ringer kommer att ropa: "Han är en lögnare, lägga duk av brand för honom och ge honom kläder av eld för slitage och öppna dörrar på Hell (Dozakh) för honom, där värmen i Helvetet kommer att nå honom. "
Det kommer att finnas två Angels tilldelas honom att ge honom straff och kommer att drabba honom med stor hammare. Big skorpioner och ormar också bita honom. Alla olika typer av straff kommer att fortsätta tills den dag då uppståndelsen.
Som inte ställde frågor i graven?
1. Profeterna inte ställde frågor i sina gravar eller kommer deras gravar skärpa.
2. Många anhängare kommer inte heller bett frågor, som de muslimer som dör på en fredag eller under den Ramadaan.
3. Situationen för avkoppling och straffet i graven är ett faktum. Detta straff eller en belöning som är för både kropp och själ.
4. Huruvida kroppen sönder eller brinner eller blandar i jorden, det är originaldelar kvar tills Day of Resurrection. Det kommer att få belöning eller bestraffning. Samma dag som domen kommer att reformeras till en kropp. Dessa ursprungliga delar är faktiskt belägna i ryggen och kan inte ses av människor. Det kan heller inte ätas av jorden och de kan inte heller brännas. Det är dessa frön av kroppen och från dessa Allah Ta'ala går resten av delar av kroppen, som har spritts av antingen förvandlas till aska eller jord och reformeras i den ursprungliga kroppen.
5. Själen sedan kommer tillbaka in i kroppen och finns i området för uppståndelsen. Denna dag är känt som "Hashr".
6. Frågorna kommer att ställas på den plats där en person har begravts eller har slutat att ruttna. Bestraffning kommer också att förekomma där. Till exempel, om en tiger har ätit en person, frågor kommer att ställas inom tiger mage och straff och belöning kommer också att hända där.
7. En person som förkastar det faktum av straff och belöning i graven är en omdömeslös person.
Vems kropp inte kan ätas av mark?
1. Profeterna, de Awliya (Friends of Allah Ta'ala), den Shuhada (Martyrs), en Hafiz av Quran som också agerar på uppdrag av den heliga Koranen, en person som aldrig har begått en synd, och de som be Durood Shareef alltid deras kroppar inte är uppätna av jorden.
2. De som säger att profeten organ "har dött och uppätna av jorden" är en omdömeslös person från fel sekt, eller en ond och en förolämpning person.

fredag 7 augusti 2009

Statement by Jermanie Jackson.


Note: Jermaine Jackson will be Larry's exclusive guest Friday night.
See more about this on my blog for Mikaeel.
The tragedy of my brother's death is still with me. But in his death, I've found a mission for my life. My existence is now focused on the dissemination of Michael message. Michael had a unique place in the world. He is not just good, but taught others how to do the same. This only magnifies his loss to the world. I want to raise awareness on the humanitarian side of Michael.
I want to show them how his actual weight was not music, or performing, it was to improve the world. Understand this, and you begin to understand the essence of who my brother was. Michael wanted to help people see the problems that are destroying our world. That is what he was doing, and what his next show was about. He tried to teach through his writings, video and performance. He wanted to use every part of himself to show what we can become.
His goal was to demonstrate to people that if we all just try to make the world a better place, it will be. Michael did charity throughout his life - since we started out as Jackson 5th He quickly learned talent alone does not mean anything - it's what you do with what really matters. What are you doing to make things better for other people? I grab it, Michael found his purpose: entertain and educate simultaneously. Michael grew to understand why the world is in the condition it is.
He would ask "Why?" But do not get caught up in trying to find the causes of each problem. His goal was to find solutions. His message was about solutions. Michael's daily thought was: "How can I make the world a better place?" He directed his existence to answer this question, and to give a voice to those who can not speak for themselves.
The man in the mirror, we are the world, you'll Be There - all these songs present a simple but powerful message: If someone is hungry, give them food, but also help them become self-sufficient. Michael taught us that when you do well, you start with the individual, then move to a family, a neighborhood, village or nation. Michael always looked at the good in people, but he also wanted people to understand him and what he was here.
This caused the ridicule he endured so much harder to bear. How can someone who gave so much, be the subject of so much hatred? Why is it, the more blessed we are, the harder our times is meant to be? My brother was not a threat to anyone. He was at peace, and his peaceful state was a blessing from God. Michael got rare talent to entertain, sing and perform.
But the real blessing of God allowed him to use his talent to do good for others. Michael's songs inspired us to do better. It was his true gift. We think Michael is still a loss. But what will happen when the time goes? What happens to Michael is the real purpose? Who can continue Michael's work selflessly, without ulterior motive? Nations and governments can be good works, but the good deeds too often made to exercise control over others. Michael never wanted to check one, he just wanted to spread happiness and joy.
Michael supports over 30 different charities. Most people, even the most generous, focusing its efforts on just a handful. But Michael was different. He would personally check every charity he supported. He wants to examine their records to ensure that they did what they said they would do. Michael generosity extended beyond the charities he supported. When a girl needed a liver transplant and no one wanted to pay for it, Michael took care of it.
No fanfare, no publicity. There are so many cases like this! Many of them I myself am just beginning to learn about. Every time Michael has gone to another country, he would spend time visiting hospitals, orphanages, cancer. It was his calling. In every corner of the world, this was his routine.
The world needs to know is who he was. Because there were always cameras following him, the media does not tell the story of his caring and compassion. They just wanted to sensationalize him. Michael did not care if we knew everything he did for people, because God knows. God knows his intentions, and know the results. I know that my brother is a very safe, quiet, peaceful place. When we live on earth, we have determined not only by who we are, but also by what we do for others.
When we leave, we take the good and evil deeds with us. Michael did nothing but good deeds with him. Michael and I raised to believe that there is a Supreme Being. Successfully told God had a plan for us. Michael used his success in a positive way. He knew that it is not what you get from others, it's what you do for others. We all do things in life, but the greatest achievement is to do God's work. Michael was a man of God that he did his job. Eternal life is the ultimate reward from God - and Michael has eternal life.
Ameen I just say this!
Peace! Meddie!

torsdag 6 augusti 2009

Women in Hijab: No Problem!

Vem säger att INTE vi kvinnor kan?? hahahaha.. se denna video..

måndag 3 augusti 2009

Smycken med Koranverser eller Allahs (swa) namn.



Salaam aleikum mina läsare.

Jag har funderat lite över en sak som detta smycke som mashallah är väldigt vackert. Det finns sådana här utsmyckningar tillverkade för oss muslimer i alla dess former som halsband, ringar, örhängen med mera..

Nu funderar jag bara på en sak.. Visst mashallah är det vackert och det kittlas i magen när man ser dessa delikateser för oss, enligt mig själv..

*Ler stort

Men hur blir det nu om man bär ex en ring som det står Allah på eller ett hängsmycke med en koranvers på..

Vad händer när om man bär dessa och glömmer av det och instiger på Wc, som ÄR förbjudet att bära något från Koran eller Allahs (swa) namn på..

Det är jätte lätt hänt att man glömmer av att ta av sig sina juveler innan man instiger Wc.

SubanAllah!

Inshallah alla ni som har sådana här utsmyckningar tänker på detta!

Frid!

Meddie!

7 sätt att förbättra din relation till ALQURAN


O min Herre, mitt folk har tagit detta Koranen som en sak (övergivna)".
" [Surah 25: 30]

Är du en av dem som sällan röra Koranen? Eller vill du läsa dagligen, men inte tycker att det är att ha inverkan på att det ska? Hur det än må vara, är några enkla tips som kan hjälpa dig att ansluta med Koranen.

1. Innan du trycker på den, kontrollera ditt hjärta. Nyckeln till verkligen drar nytta av Koranen är att kontrollera ditt hjärta först, innan du ens röra Allah's Book.

Fråga dig själv, ärligt talat, varför du läser den. Är det att bara få information och låt den glida ifrån dig senare? Kom ihåg att profeten Muhammad (fred vare över honom) beskrevs av sin fru som en "walking Koranen": med andra ord, det gjorde han inte bara läsa och deklamera att Koranen, han levde det.

2. Gör din Wudu (tvätta sig). Om du gör din Wudu är bra fysisk och mental förberedelse för att påminna dig om att du inte läsa bara en bok. Du håller på att samverka med Gud, så att ren bör prioriteras när du kommunicerar med honom.

3. Läs minst 5 minuter vardagen. Alltför ofta, vi tycker att vi borde läsa Koranen under minst en hel timme. Om du inte har för vana att läsa regelbundet, det är för mycket. Börja med bara fem minuter dagligen. Om du tog hand om steg ett, Insha Allah (Gud vill), kommer du att märka att dessa fem minuter blir 10, sedan en halvtimme, sedan en timme, och kanske ännu mer!

4. Se till att du förstår vad du läst. Fem minuter för att läsa Koranen på arabiska är bra, men du måste förstå vad du läser. Kontrollera att du har en bra översättning av Koranen på det språk du förstår bäst. Försök att alltid läsa översättningen av vad du läst den dagen.

5. Kom ihåg att Koranen är mer interaktivt än en CD. I en ålder av "interaktiv" cd-skivor och datorprogram, ett antal människor tror att böcker är passiv och tråkig. Men Koranen är inte så. Kom ihåg att när du läser Koranen, du interagerar med Allah. Han talar till er, så uppmärksamma.

6. Inte bara läsa, lyssna också. Det finns nu många ljudkassetter och CD-skivor av Koranen, flera av dem med översättningar också. Detta är bra att lägga på din walkman eller bilens CD eller stereo som du kör till och från arbetet. Använd detta tillsammans med din dagliga Qur'an behandlingen, inte som en ersättning för det.

7. Gör Dua (ödmjuk bön). Be Allah att vägleda dig när du läser Koranen. Ditt mål är att ärligt, av kärlek till Allah, interagera med honom genom att läsa, förstå och tillämpa Hans välsignade ord. Att göra Dua till Allah om hjälp och vägledning blir din bästa verktyget för att göra detta. Maj Allah belöna syster som skickade det till mig ..

Snälla, lämna den så kan du också få belöning från Allah-Subhana wa Ta'ala -