tisdag 18 augusti 2009

Den som förnekar Qur’ânen hamnar i elden

Den som förnekar Qur’ânen hamnar i elden

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-DimashqîKälla: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/574)Mu’assasah ar-Risâlah, 1422/2001publicerad 28.01.2008
Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ

”Men den som tillhör (andra) samfund och bestrider dess sanning är kallad till ett möte i den eviga Elden.”
[1]

Det vill säga alla andra människor bland avgudadyrkare, otrogna, judar, kristna och andra – oavsett hudfärg, utseende och kön – som förnekar Qur’ânen efter att de har nåtts av den.
Han (ta´âlâ) sade:
لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ
”För att jag med den skall varna er och alla som nås av den.”
[2]
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

”Säg: ”Människor! Jag är Allâhs sändebud, till er alla!””
[3]

I Muslims ”as-Sahîh” berättade Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):
”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger!
Det finns varken en jude eller en kristen från detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på mig, utan att han hamnar i elden.”

Abû Ayyûb as-Sikhtiyânî berättade att Sa´îd bin Djubayr sade:
”Jag har aldrig hört en hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utan att jag fann att Qur’ânen bekräftade den.
Jag hörde att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):
”Jag svär vid Honom i Vars hand min själ ligger! Det finns inte en jude eller en kristen från detta samfund som hör talas om mig och sedan låter bli att tro på mig, utan att han hamnar i elden.”

Jag frågade mig själv: ”Var bekräftas detta av Qur’ânen?” Till sist fann jag denna vers:
وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ
”Men den som tillhör (andra) samfund och bestrider dess sanning är kallad till ett möte i den eviga Elden.” [4]
[1] 11:17.
[2] 6:19.
[3] 7:158.
[4] 11:17.
hämtat från:

1 kommentar:

Svarten sa...

I Mohammed Knut Bernströms tolkning av koranen, Koranens budskap, har sura 2, vers 62, följande översättning:

"De som tror [på denna Skrift] och de som bekänner den judiska tron och de kristna och sabierna - ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen och som lever ett rättskaffens liv - skall helt visst få sin fulla lön av sin Herre och de skall inte känna fruktan och ingen sorg skall tynga dem."

Bernström skriver i sin kommentar till versen:

"I passagen ovan framställs en grundläggande trossats i Islam som Koranen på flera ställen återkommer till. Med en vidsynthet som saknar motstycke i andra trossystem uppställs här endast tre 'frälsningskrav': (den sanna) tron på Gud, tron på Domens dag och ett rättskaffens liv."