söndag 30 december 2012

The Signs Documentary (Signs of God's Existence)

 
 
The Signs Documentary (Signs of God's Existence)
 

Preparing to spray food for people to eat!

Starving Cancer: Ketogenic Diet a Key to Recovery - CBN.com


 
 
 
 
 
Starving Cancer: Ketogenic Diet a Key to Recovery - CBN.com
 

Namninsamling för att stoppa tvångsvaccinering i Sverige

 
 
Namninsamling för att stoppa tvångsvaccinering i Sverige
 

Ny lag 1 januari 2013 kan leda till tvångsvaccination

Sverige tar steg mot att införa tvångsvaccinering, men svenska folket har inte tillfrågats. Inte heller finns tillräckliga vetenskapliga bevis för att försvara tvångsvaccinering. Från den 1 januari 2013 får Smittskyddsinstitutet uppdraget att bygga upp ett vaccinationsregister som ska ligga till grund för så kallad ”vaccinationssäkerhet”, ett steg mot tvångsvaccinering. Beslut har tagits på myndighets- och statsnivå [+WHO] utan svenska folkets medgivande eller fulla insikt om betydelsen av de beslutade åtgärderna. Läs mer
 
 
Avräknat kl 01:45, den 30 dec 2012:
Antal insamlade namn: 4293 st
FÖRSÄKRAN: Namnen som lagras har källskydd. Din identitet kommer inte att avslöjas för någon annan part. NewsVoice kommer aldrig att använda identifierbara namn om listan skulle användas för att utöva påtryckning på regeringen eller en myndighet för att stoppa tvångsvaccinering. I annat fall måste du godkänna det och då kommer vi att maila dig först med en förfrågan. Vid citation skrivs endast förnamn ut.
 

Mediciner saknar ofta läkemedelsförsäkring

Mediciner saknar ofta läkemedelsförsäkring


En halv miljon svenskar har fått ut ”oförsäkrad” medicin Många svenskar äter läkemedel som saknar den läkemedelsförsäkring som garanterar dem ersättning vid oväntade biverkningar.

Publicerad – Uppdaterad


I mars gick patentet för kolesterolsänkande Lipitor ut i Sverige. Sedan dess har många svenskar som äter medicinen fått kopior från andra tillverkare. Och nästan varje månad är det någon läkemedelstillverkare utan läkemedelsförsäkring som har ensamrätt på en eller flera styrkor av medicinen.

– De flesta anmälningarna mot bolag utan försäkringar som vi har fått har gällt läkemedelskopior inom utbytessystemet, och vi måste ju säga nej till ersättning i de fallen, säger Anders Öhlén, VD för Läkemedelsförsäkringen.

Ersättning vid oväntade biverkningar


Läkemedelsförsäkringen ger kunden ersättning om man får en oväntad biverkning av ett läkemedel. Det behöver inte vara något fel på produkten och man behöver heller inte bevisa att skadan beror på läkemedlet. Det räcker med att det är sannolikt.

Men bara i år har minst en halv miljon svenskar fått ut medicin som saknat denna försäkring, visar SVT:s granskning. Sedan årsskiftet har bland annat blodtryckssänkaren Enalapril och kolesterolsänkaren Simvastatin levererats i flera hundra tusen förpackningar till svenska apotekskunder.

Under senare delen av året har även försäljningen av Lipitors aktiva substans Atorvastatin öppnats för konkurrens och börjat ingå i utbytessystemet.

Lägst pris vinner ensamrätt


Det är den tillverkare som erbjuder lägst pris varje månad som vinner ensamrätt på hela marknaden och de läkemedelstillverkare som har kammat hem de här tre storsäljarna under olika månader är indiska Ranbaxy, slovenska KRKA, finska Vitabalans och tyska Basics.

Även om läkaren har skrivit ut originalpreparatet måste man som kund acceptera den billigare kopian om man inte vill betala mellanskillnaden själv. De flesta vet sannolikt inte heller om att de får en läkemedelskopia som inte ingår i läkemedelsförsäkringen, eftersom att Apoteken inte är skyldiga att informera om det. Läkemedelsbranschen har däremot drivit på i flera år för att försäkringen ska bli obligatorisk.

– Det blir ju en märklig situation när de bolag som inte betalar för att vara med i försäkringen sparar pengar på det och kan lägga lägre bud och lättare bli månadens vara, säger Anders Öhlen.

Flera patientorganisationer har också tryckt på. Det har också tidigare funnits ett förslag på departementet, som dock aldrig resulterade i någon lag.

Ses över av apoteksutredning


Alldeles nyligen tog även regeringens egen ledamot i läkemedelsskadenämnden, socialminister Göran Hägglunds partikollega Lena Appelgren (KD), upp frågan i ett brev till ministern.

När SVT vill ställa frågor till Göran Hägglund, blir vi dock hänvisade till samma skriftliga svar som ledamoten i läkemedelsskadenämnden fick.
Det är undertecknat av en tjänsteman med titeln brevsvarare som skriver att den pågående apoteksutredningen ”kommer framgent att se över bland annat den presumtiva problematik som du tar upp i ditt brev”

 www.svt.se/.../folkmediciner-saknar-allt-oftare-lakemedelsforsakring

lördag 29 december 2012

Efter Sprutan

  Emelie har narkolepsi.

Efter sprutan


14-åriga Emelie Olsson är ständigt trött men kan ändå inte sova på natten. För tre år sedan följde hon myndigheternas uppmaningar och vaccinerade sig mot svininfluensa. Strax efter drabbades hon och hundratals andra barn och unga av narkolepsi. Hur är det att leva med denna livslånga sjukdom? Och vem ska ta ansvar för att hon blev sjuk? 


Dokumentären ”Efter sprutan” skildrar en av de största medicinska tragedierna i modern tid. Filmen visar hur det är att leva med Narkolepsi. Huvudpersonen i dokumentären är fjortonåriga Emelie Olsson. Journalisten Josefin Lennen Merckx har följt henne sedan hon fick sin diagnos kopplad till Pandemrixsprutan. Filmen visar Emelies tuffa kamp mot sjukdomen och hur både hennes  och föräldrarnas liv förändrats av narkolepsin.


Från att ha varit en frisk tjej med aktiv fritid är Emelie idag så trött att hon knappt orkar med skolan.  Hon riskerar att somna när som helst på dagen, men kan ändå inte sova på nätterna. Hon plågas svårt mardrömmar, hallucinationer och sömnförlamning. Emelie drabbas också av kataplexier som gör att hon tappar kontrollen över sina muskler vid starka känslor. Det innebär att Emelie hela tiden måste lägga band på sina känslor för att inte falla ihop och slå sig.Liksom de flesta barn med narkolepsi är Emelie beroende av tung medicinering för att överhuvudtaget kunna gå till skolan. Det handlar om höga doser av narkotikaklassade  preparat och mediciner som egentligen inte ska tas av barn. Om forskarna inte hittar ett botemedel kommer Emelie och de andra barnen behöva medicinera livet ut. Något som skapar mycket ångest eftersom ingen vet hur barnen påverkas av medicinerna.


Efter sprutan är ett inlägg i den större debatten kring beslutet att massvaccinera mot svininfluensa i Sverige. Den väcker frågor om priset ställt mot nyttan med vaccineringen, om det var ett riktigt beslut och vilket ansvar staten tänker ta för att de drabbade ska kunna leva drägliga liv.

 http://www.svt.se/dokumentarfilm/efter-sprutan