fredag 20 april 2007

Hur jag konventerade till Islam!


Jag har alltid trott på Allah, på Gud så långt jag kan minnas tillbaka. Min mamma var starkt religöst kristen, så jag är uppväxt med en kristen uppväxt.
Jag har levt med min sambo i 10 år, och han har alltid varit muslim. Men när jag träffade honom utförde han inte någon bön, för en muslim ä
r det en av viktigaste regel i Isalm att utföra bönen. Men han sa till mig flera gånger att han måde så dåligt pga att han inte bad och att han ville börja med det.. Allah har kallat på oss båda att komma närmare honom.
Allahu ekber
! (Gud är störst!)

Jag har alltid älskat Isa A.S (Jesus) så starkt som min egen bror. Jag har aldrig haft problem med att han blev kallad som Guds son i kristedomen. Förren jag läste i Koranen att Gud har sagt till oss

[4:48] GUD förlåter inte idoldyrkan,* men Han förlåter mindre förseelser för vem Han vill. Den som sätter upp idoler vid sidan av GUD har utformat en fruktansvärd skymf.
Det finns mer fakta just om detta i koranen, insha ´Allah jag kommer med dem senare.
Det har funits en profet som Gud har sänt oss för att tillrätta och visa oss den rätta vägen, men Insha-Allah Gud förlåter mig och alla andra som inte känner honom. Han har kommit för att leda oss till det eviga livet i Paradiset med Guds namn och läredom.

Men de flesta visade sin tacksamhet genom att förneka och kritisera honom,
men Insha-Allah Gud ändrar deras tankar, för deras skull.
Elhamdulila att jag har funnit den rätta tron och den sista Profeten Mohammed S.A.W.

Gud började välsigna mig gång på gång. Han bevisade för mig flertal gånger att han älskar mig och finns här för mig.
Det utlösande var när jag föde min underbara dotter. Tacksamheten till Gud var otillräcklig. Jag grät av glädje och tackade Gud för det underbaraste Han har gett mig. Jag lovade Honom att jag skulle göra allt för Honom för att visa min tacksamhet efter allt Han har hjälpt och gett mig.

Då var jag fortfarande kristen.
Efter några månader så visade mig min sambo en sida som heter www.Islamguiden.com
Jag började läsa och allt som jag har haft i mina egna tankar visade sig svart på vitt att Gud säger att det är så.
Allting kändes så rätt att läsa om hur man ska vara mot sin medmänniska, det bästa var att jag kunde visa min kärlek till Gud mer i Islam.
Bara att få be fem gånger per dag och att bära slöja, det här var som ett tecken Gud gav mig, Som Gud sa: Medina det här kan du göra för m
ig och visa din tacksamhet.
Jag berättade för min sambo att jag vill bli muslim.
Han kunde inte tro på det. Men så var det och jag blev det! Elhamdulilla (Tack Gud! )
Jag vill även skriva att Islam är så underbar tro till Gud och det finns ingen bättre. Det är saningen.
Insaha´Allah fler medmånniskor upptäcker den.

En lärdom för oss Alla!


Två män som både var jättesjuka låg i samma rum i sjukhuset. En av männen hade tillåtelse att sitta upp en timma per dag för att avvattna vätskan i hans lungor. Denne mannens säng låg intill rummets enda fönster. Den andra mannen fick spendera alla sina dagar raklång på sängen. De både männen talade i timmar utan slut. De pratade om sina fruar, familjer, deras hem, deras jobb, deras involvering i militärtjänstgöring samt vart de varit på semester. Och varje dag när mannen vid fönstret kunde sitta uppe och titta ut genom fönstret brukade han spendera tiden på att beskriva allt han kunde se genom fönstret för sin vän. Den andre mannen började leva de timmarna då hans vän beskrivade den yttre världens aktivitet och färger för honom. Fönstret låg mot en väldigt fin park med en vacker sjö. Ankor och svanar lekte i sjön medan barnen seglade deras modell båtar. Unga älskare trevade hand i hand. Gamla fina träd prydde synen och en vacker utsikt över stadens horisont.
Då mannen vid fönstret beskrev all detta i en utomordentlig detalj, kunde mannen som låg i andra sidan rummet blunda och fantisera bilderna. En varm eftermiddag beskrev mannen vid fönstret en parad som passerade. Även om den andra mannen inte kunde höra bandet kunde han fantisera detta då mannen vid fönstret beskrev detta så livligt. Då plötsligt fick han en ondskefull tanke. Varför skulle den andre mannen själv få njuta av behagelse då han ser allt medan han själv inte får se något? Det verkade inte rättvist. Men vid första tanke skämdes mannen. Men då dagar och nätter pa
sserade och han missade flera vyer, undergrävdes hans avundsjuka till förbittring och gjorde honom snart sur. Han började grubbla och han fick svårt att sova. Han borde vara vid fönstret - det var den enda tanke som kontrollerade hans liv nu. Sent en natt när han låg och stirrade framför sig, började mannen vid fönstret att hosta. Han höll på att kvävas av vätskan som fanns i hans lungor. Den andre mannen låg och tittade i det mörka rummet medan mannen vid fönstret sträckte sig mot knappen för att kalla på hjälp. Då han hörde detta från andra sidan rummet rörde han sig aldrig, han tryckte aldrig på sin knapp för att kalla på hjälp vilket antagligen skulle fått in sjuksköterskorna. Under loppet av fem minuster slutade hostandet och i samband med detta även andningen. Där var nu endast tystnad - dödlig tystnad. Följande morgon kom sjuksköterskan med vatten till dem. När hon såg den livlösa kroppen vid fönstret blev hon ledsen och kallade på sjukhusets skötare för att bära bort kroppen. Så fort som det verkade lämpligt frågade den andra mannen om han kunde flyttas närmare fönstret. Sjuksköterskan var glad över att kunna göra flyttet och efter det lämnade hon rummet. Sakta och plågsamt satte han sig upp med hjälp av armbågen för att ta sin första titt på utsidan av sjukhuset. Slutligen skulle han ha nöjet av att se allt själv. Han böjde sig lite över sängen för att titta ut. Det enda han såg var en blank vägg. Mannen frågade sjuksköterskan vad som kunde fått hans bortlidne vän att beskriva sådana vackra saker på utsidan. Sjuksköterskan svarade att mannen var blind och omöjligen kunnat se väggen. Hon sade: "Kanske ville han bara uppmuntra dig."Min syn på Hijab. ( Slöjan)För mig är det en självklarhet att bära hijab! Inte bara för att visa att jag är en stolt muslim utan även att jag känner mig stolt inför Allah! s.w.t.
Det är samma sak med den övriga klädseln att man inte får bära för tajta eller genomskinliga kläder. Jag vet att det finns många muslimska kvinnor som inte bär hijab. Men för mig är det ett måste! Skulle jag sätta mig över Allahs (s.w.t) ord och sätta mig själv över Honom?
Nej! Astaghfirullah!
Insha-Allah flera medsystrar upptäcker hur viktigt det är med Hijab!
Allah (s.w.t) säger att kvinnan bara får visa sig för sin man och några nära familjemedlemmar till henne
.

ALLAH s.w.t sa i den heliga Koranen:

[24:31] Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas
.*


[33:59] O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till de troende, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika förolämpningar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast.

Här har jag försökt att lägga fram en del av bevisen för hur en hijab enligt alquran skall se ut. Dock har jag inte använt mig av alla hadither som finns för att styrka ännu mer.


Det som är rätt är ifrån Allah s.w.t och det som är fel beror på mig och shaytan.
Meddie.