måndag 14 april 2008

Tyck inte synd om mig för jag är Muslim!!

Tyck inte synd om mig för att jag är Muslim!!

Jag älskar allt som har med Islam att göra! Jag älskar att be, läsa koranen, göra goda handlingar, och bära hidgab (slöjan)!
Många stannar upp och viskar bakom min rygg när jag går ut: Stackars henne!
Folk tror att jag inte har valt Islam frivilligt. SubahnAllah! Där jag bor går det runt att jag är påtvingad Islam. Trots jag har en vän (icke muslim) som har förklarat för dessa personer att det inte är så. Att jag har gjort allt detta med egen vilja. Men trots det hon berättar för dem så väljer de att tro något annat. Dem dömer mig och min man. Dessa människor som har gjort detta har knappt hälsat på mig.
Men jag överlåter det till Allah. InshAllah Allah vägleder dem med, och öppnar deras hjärtan. Amin.
Samtidigt blir jag inte förvånad, att deminte tror på min väns ord. Hur ska dem tro på henne, när dem inte tror heller på saninngen?
Även om jag bevisar med koranen så kommer de inte att tro. Allah säger om Han stänger någons ögon och öron, så är dem vilseledna.Även om man visar dem sanningen så kommer dem inte att se den.
Från Koranen Sura 6 vers 25: Det finns de bland dem som (låtsas) lyssna till dig, men Vi täcker deras över deras hjärtan så att de ingenting förstår och täpper till deras öron. Även om de fick se alla tecken skulle de inte tro på dem; (ja, det går) så långt att när de kommer och vill tvista med dig, säger de: "(Vad du berättar) är ingenting annat än sagor från förfädernas tid.

Så mina systrar och bröder, vi ska vara glada, och även jag, att Allah har öppnat våra hjärtan och ögon. Vi har bara att erbjuda gott, inget ont eller hat. Vi blir kritiserade, men vi kritiserar inte tillbaka...

torsdag 10 april 2008

Åhh Vi MuslimerÅhh vi muslimer!

Vi vet inte vilket förakt vi har imot oss! Vi blir kallade för terorrister, när vi bara vill försvara oss. I filmen "Det svider i hjärtat" öppnas mina ögon för hur de icke muslimerna ser på oss och Islam.
Hur kan dem kalla oss för terorrister, när det enda vi vill är att försvara oss, Islam, och våra bröder och systrar när de blir attackerade. Om vi muslimer bor i ett land som sverige, och ser hur de lider i ex, Arabien, och de har ingen chans att stå imot dessa attacker. Ska vi andra muslimer bara stå och se på hur de blir slaktade som värre än djur? SubahnAllah! Vi blir stämplade som terorrister och martyrer! Åh Allah vare du med dem bröder som slåss för oss!

Sen finns det, SubahnAllah, de muslimer som går i mot Koranen. För vi får INTE döda oss själva eller göra illa någon oskyldig. Allah säger i koranen, att inte äns träden får vi göra illa. Men vi har dock rätt att beskydda oss och försvara oss. Men ENDAST mot dem som krigar imot oss.
Mot de får vi försvara oss från. Skydda oss själva, våra familjer och Islam! Inte döda de oskyldiga. Från koranen: An-Nisa(4)v.29 "döda inte er själva och gör inte er själva illa" [4:30] Den som begår dessa överträdelser, ondskefullt och avsiktligt, kommer vi att fördöma till Helvetet.Det är enkelt för GUD att göra.

I filmen "Det svider i hjärtat," blir man rörd till tårar. En ung man har åkt från sverige till bosnien för att hjälpa våra muslimska syskon där i deras krig. När bosnien blir attackerad.
Men efter kriget blir han fängslad och anklagad för terrorism. SubahnAllah! Må Allah vara med våran broder i hans svåra stund. Må Allah belöna alla som vågar utföra försvar för oss muslimer och Islam!
Amin.
Själv så tänker jag så här. Ser man en muslimsk soldat bomba ex en motståndares bil, i ett krig som pågår. Så blir det direkt att han är en terorrist. Men då är min fråga: Alla soldater då som gör värre saker mot oss muslimer? Våldtar våra kvinnor och barn. SubahnAllah, även deras män.
Slaktar oss muslimer som vi vore mindre värda än djur! Plågar våra bröder och systrar tills de ropar efter Allahs nåd, att deras själar ska lämna deras kroppar! När de går för att utplåna oss muslimer för att komma åt våra rikedomar, som oljan i Arabiens marker mm. Vad blir dessa soldater hyllade som? Som terorrister för deras dåd och handlingar? Nej mina vänner! När de kommer hem blir de hyllade som hjältar!! SubahnAllah!
De får sina guldmedaljer.
Så med denna artikel vill jag visa männskligheten, att vi muslimer är inga dåliga terorriserade människor. Vi underkastar oss Allah den upphöjda! Han är den ödmjukaste, kärleksfullaste som existerar. Det finns ingen ondska i Islam! Jag hoppas att de m änniskor som har liten kundskap om Islam inser att de kan sluta att smutskasta våran tro.
Och sluta upp med att säga så fort det är en muslim, att det är terorrism.. Allah (GUD) säger i koranen: [10:39] "Nej minsann, de har förkastat detta utan att studera och undersöka det ,och innan de förstått det. På samma sätt trodde inte människorna före dem. Lägg därför märke till konsekvenserna för de som överträder.