måndag 3 augusti 2009

7 sätt att förbättra din relation till ALQURAN


O min Herre, mitt folk har tagit detta Koranen som en sak (övergivna)".
" [Surah 25: 30]

Är du en av dem som sällan röra Koranen? Eller vill du läsa dagligen, men inte tycker att det är att ha inverkan på att det ska? Hur det än må vara, är några enkla tips som kan hjälpa dig att ansluta med Koranen.

1. Innan du trycker på den, kontrollera ditt hjärta. Nyckeln till verkligen drar nytta av Koranen är att kontrollera ditt hjärta först, innan du ens röra Allah's Book.

Fråga dig själv, ärligt talat, varför du läser den. Är det att bara få information och låt den glida ifrån dig senare? Kom ihåg att profeten Muhammad (fred vare över honom) beskrevs av sin fru som en "walking Koranen": med andra ord, det gjorde han inte bara läsa och deklamera att Koranen, han levde det.

2. Gör din Wudu (tvätta sig). Om du gör din Wudu är bra fysisk och mental förberedelse för att påminna dig om att du inte läsa bara en bok. Du håller på att samverka med Gud, så att ren bör prioriteras när du kommunicerar med honom.

3. Läs minst 5 minuter vardagen. Alltför ofta, vi tycker att vi borde läsa Koranen under minst en hel timme. Om du inte har för vana att läsa regelbundet, det är för mycket. Börja med bara fem minuter dagligen. Om du tog hand om steg ett, Insha Allah (Gud vill), kommer du att märka att dessa fem minuter blir 10, sedan en halvtimme, sedan en timme, och kanske ännu mer!

4. Se till att du förstår vad du läst. Fem minuter för att läsa Koranen på arabiska är bra, men du måste förstå vad du läser. Kontrollera att du har en bra översättning av Koranen på det språk du förstår bäst. Försök att alltid läsa översättningen av vad du läst den dagen.

5. Kom ihåg att Koranen är mer interaktivt än en CD. I en ålder av "interaktiv" cd-skivor och datorprogram, ett antal människor tror att böcker är passiv och tråkig. Men Koranen är inte så. Kom ihåg att när du läser Koranen, du interagerar med Allah. Han talar till er, så uppmärksamma.

6. Inte bara läsa, lyssna också. Det finns nu många ljudkassetter och CD-skivor av Koranen, flera av dem med översättningar också. Detta är bra att lägga på din walkman eller bilens CD eller stereo som du kör till och från arbetet. Använd detta tillsammans med din dagliga Qur'an behandlingen, inte som en ersättning för det.

7. Gör Dua (ödmjuk bön). Be Allah att vägleda dig när du läser Koranen. Ditt mål är att ärligt, av kärlek till Allah, interagera med honom genom att läsa, förstå och tillämpa Hans välsignade ord. Att göra Dua till Allah om hjälp och vägledning blir din bästa verktyget för att göra detta. Maj Allah belöna syster som skickade det till mig ..

Snälla, lämna den så kan du också få belöning från Allah-Subhana wa Ta'ala -

Inga kommentarer: