torsdag 30 juli 2009

Detta är det budskap som kommer från lärt Abu Yousaf Sheikh Tawfique Chowdhury.

Detta är det budskap som kommer från lärt Abu Yousaf Sheikh Tawfique Chowdhury.
Jag hörde talas om Michael Jackson rahimahullah bortgång. Jag minns att jag frågar Jermaine Jackson förra året på GPU konferens om Michael hade accepterat islam ännu eller inte och han berättade att han var nära.
Jag har förstått från Sh Yusuf Estes när jag träffade honom nyligen i Storbritannien som Michael faktiskt acceptera islam 2 månader sedan walhamdulillah medan han var i Dubai och det var ett offentliggjort affären i UAE som inte fått mycket världen pressen.
Så maj Allah förlåta honom och in honom i Jannah. Ameen. Det finns två lärdomar i denna för oss. Den första är en förstärkning av att hadeeth där profeten sallallahu alaihi wa sallam sade i hadeeth av asSaadiq Walmasdooq i AlBukhari:
"Wallahi kan det vara att en person har gjort goda gärningar hela sitt liv och sedan finns det inget kvar mellan honom och Jannah utom för en handspan, då han verkar genom de åtgärder för människorna i Jahannam och så går han in i det.
Och det kan vara så att en person har gjort handling av människorna i Jahannam hela sitt liv tills det inte finns någonting kvar mellan honom och det med undantag för en handspan och det som har skrivits overtakes honom och han gör det handling av människorna i Jannah och så går han in i det. "
Vet du om Allah har skapat dig att komma från folket i Jannah eller hos Jahannam? Wallahi detta är ett förbryllande och förbryllande fråga för att göra några troende darra av rädsla.
Det är som ett uttalande av Malik bin Deenar radiallahu anhu som brukade stå nätterna i bön att gripa tag i hans skägg säga:
"O Allah jag vet att ni har skapat en grupp för Jannah och en annan för Jahannam. O Allah jag ber er - som grupp är jag i?
"Den grupp som vi kommer att visas av våra senaste handling som profeten sallallahu alaihi wa sallam sade: "Sannerligen åtgärder från deras ändar."
Hur många av oss vet vad vår sista dåd kommer att vara? Titta på hur Allah ville bra för Michael så att han gav honom islam och sedan räddade honom från världens synder turen att han var på väg att börja i okunskap - genom att ge honom död innan det.
Det påminner mig om att vers i Surah Yusuf:
"Och på samma sätt ska vi vända bort honom från det onda och fithly handling. Han är från vår rättfärdig slavar! "
Jag ber oss alla att få kärlek till Allah och hans goda nöje genom att söka Hans förlåtelse och nåd och oroande om våra senaste handling.

Inga kommentarer: