måndag 27 juli 2009

Varför är vi i denna Dunya (värld)?


Salaam aleikum mina dyrbara läsare.
Inshallah allt är väl med er!


Det är så att jag vet att en del undrar och funderar över varför vi är i denna Dunya (värld).

Alhamdulillah (tacksamhet tillhör Allah) så har vi som är muslimer och blivit vägledda fått detta svar.

Nu vill jag även skriva lite om det här eftersom jag vet att jag har väldigt utspritt av läsare, alhamdulillah.

Allah (swa) har skapat Osynlig väsen och människoran endast för en sak:
(51:56)
Jag har skapat de osynliga väsendena och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.

Att dyrka Honom (swa) Gud.

Vi människor är i denna dunya (värld) för att utstå olika prövningar.

En del säger, Astagvurlillah:

"Gud?? Det finns ingen Gud! Vad har Han gjort för mig eller dem stackarna i Afrika och väst Indien??"


OO Du Människa! Du vet INTE vad du begår för hyckleri och synder när du förnekar Honom (swa) Gud!!

Han som ger oss tecken överallt om vi bara vill se..


Vad menar Allah (swa) med detta tror ni människor??

Att Gud ska bara komma till dig när du vänder Honom ryggen och FÖRNEKAR Honom (swa) i ditt hjärta.

Kanske du till och med upphöjer dig själv ÖVER Gud och säger:

"Allt detta som jag har i denna världen är tack vare mig själv! Det ÄR jag som har kämpat mig hit, och det ÄR jag som beslutar mina egna beslut och bestämmer HUr mitt liv ska se ut, bara JAG vill och KÄMPAR för det!!"

Ja visst du människa har Gud get deig en egen vilja som du själv styr över. Men ditt öde ÄR bestämt redan INNAN du föddes ifrån Honom (swa) Gud!

Och ser Han (swa) hur mycket du sätter brevid Hans (swa9 sida av denna Dunya (värld) med ex:
Ditt jobb, familj, dina barn eller ännu värre dina pengar!

Du kanske blir prövad av Gud i denna värld att Han (swa) välsignar dig att du födds i Sverige eller blir välsignad att bo här i ett land med rikedom utöver sitt flöde. Inte äns dem som lever på bidrag är UTAN mat idag eller hem.

Kanske Gud välsignar plus utöver detta att du får ett bra jobb som du tjänar stora pengar på. Och Han (swa) kanske välsignar dig med friska vackra barn med mera..

Vad gör Du tillbaka för Honom (swa) Gud??

Är tacken att du gör förnekelse i ditt hjärta och höjer dig själv över Honom (swa) och TROR att ALLT detta är tack vare dig själv!?

Astagvurlillah!
Tänk om min med människa och sök Honom (swa) innan det ÄR försent!

Vad gör du med din rikedom som du har? Hjälper du dina med med människor med dem som lever i fattigdom och kris?
InshAllah mina med människor att ni SÄTTER först och främst våran Skapare i erat hjärta och söker efter sanningen i detta liv, för Döden kommer fortare än vad du tror. I morgon kan Du eller Jag ligga i graven och våra själar vara tillbaka till våran Skaperes händer!
Det enda vi har med oss där i graven ÄR våra Handlingar och vad vi har gjort för våran Skapare!
Frid!
Meddie!

Inga kommentarer: