söndag 30 augusti 2009

Elden före Domedagen


Elden före Domedagen
Författare: Shaykh Hamûd bin ´Abdillâh at-TuwaydjarîKälla: Ittihâf-ul-Djamâ´ah (2/263-270)Dâr-us-Sumay´î, 1414Förkortning: darulhadith.com

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Domedagen kommer inte att äga rum förrän det kommer upp en eld från Hidjâz som kommer att lysa upp kamelhalsarna i Busrâ.”
Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Râfi´ bin Bishr as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Elden är på väg från Hubs Sayl. Den sprider sig som en långsam kamel. Den sprider sig på dagen och står stilla på natten. Den beger sig iväg och försvinner. Det kommer att sägas: ”Människor! Elden har begett sig iväg; bege er iväg! Människor! Elden sover; sov! Människor! Elden har försvunnit; försvinn!” Den elden får tag på, äter den upp.”

Rapporterad av Imâm Ahmad, at-Tabarânî, Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” och al-Hâkim i ”al-Mustadrak”. al-Haythamî sade:
”Ahmads män är den Autentiskas män. Enda undantaget är Râfi´ som förövrigt är pålitlig.”

Hudhayfah bin Usayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):
”Domedagen kommer inte att äga rum förrän en eld kommer ut från Rakûbah och lyser upp kamelhalsarna i Busrâ.”
Rapporterad av Abû ´Awânah.

Sharh bin Hawshab rapporterade från ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga (i betydelse):

”Det kommer att finnas en utvandring efter en annan. Människorna kommer att dra sig till Ibrâhîms utvandringsplats och endast de värsta människorna kommer att finnas kvar på jorden. Jorden kommer att sluka upp dem, Allâh kommer att utrota dem och elden kommer att samla ihop dem med apor och grisar. När de sover, sover den med dem, och när de sover på dagen, sover den på dagen med dem. Den som hamnar efter äts upp.”

Rapporterad av Imâm Ahmad. al-Haythamî sade:

”Sharh är pålitlig. Det finns tal om honom som inte skadar honom. Resten av männen är den Autentiskas män.”

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Elden kommer att skickas till människorna i öst och den kommer att samla ihop dem i väst. När de sover, sover den med dem, och när de sover på dagen, sover den på dagen med dem. De som faller och kommer efter, tar den tag i. Den driver dem i takt med en skadad kamel.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Kabîr” och ”al-Awsat”. Dess män är pålitliga. Likaså rapporterade al-Hâkim den i ”al-Mustadrak” och sade:

”Autentisk berättarkedja och varken al-Bukhârî eller Muslim har rapporterat den.”

adh-Dhahabî höll med honom i ”at-Talkhîs”.
´Abdullâh bin Salâm (radhiya Allâhu ´anh) berättade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om tecknena innan Domedagen.
Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Det första av Domedagens tecken är att en eld kommer ut från öst och samlar ihop dem i väst.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat”. al-Haythamî sade:
”Dess män är den Autentiskas män.”

Elden som kommer att driva människorna till Samlingsplatsen (Mahshar) och sova med dem när de sover och sova på dagen med dem när de sover på dagen, är elden som kommer precis innan Domedagen – och Allâh vet bättre.

Inga kommentarer: