lördag 8 augusti 2009

Graven och Döden!

Salaam aleikum alla mina läsare!
Här lägger jag upp vad som vändar oss vid döden och graven! Må vi alla göra Allah (swa) nöjd i denna Dunya (värld så vi får graven till en viloplats!
Ameen!

Död och GRAVEN!
1. Det är ett välkänt faktum att alla måste smaka döden. Allah Ta'ala säger i den heliga Koranen: "Varje själ har smak av döden". (3:185)
2. Tidpunkten för dödsfallet är fasta för alla. Varje enskild persons ålder är fast. Man kan inte öka från sina fasta Temne inte heller minska. Ingenting kan rädda en från döden. När du är död kommer att hitta dig, även om du är i torn byggt upp höga. Vid tidpunkten för döden kommer, inget kan försena det.
3. När en människas liv är slut, Hazrat Izraeel (alaihis Salaam) kommer för att hämta den döende människas själ.
4. Den person dör tittar till vänster och höger och ser änglar överallt. Änglarna av barmhärtighet komma till en muslim och för Kaafirs, änglarna av bestraffning visas. Vid den här tidpunkten, även Kaafirs tror sanningen om islam, men deras tro på den här tiden inte räknas. Orsaken är att tro är namnet på tro budskap Allah Ta'ala och hans älskade Messenger (sallal laahu alaihi wasallam) utan att se bevis. Vid denna tid en ser Angels och sedan tror och det är därför inte godtas som en muslim.
5. En muslimsk själ tas ut utan problem och sedan tagit med respekt av Angels av barmhärtighet.
6. En Kaafir själ tas ut med stor smärta och Angels av bestraffning ta den med skam.
7. Efter döden, själen inte går in i en annan kropp och sedan födas på nytt, men det blir kvar i världen av "Barzakh" till dagen för domen. "Barzakh" avses intervallet mellan döden och uppståndelsen.
8. Att tro på reinkarnation - att själen går in i en annan människokroppen, eller i ett djurs kropp, eller i träd eller växter osv är fel och är Kufr.
Vart tar SJÄL kvar efter döden?
1. Döden är när själen kommer ut i kroppen.
2. Enligt den tro och handlingar som utförs av den personen, en annan plats är fast för själen att stanna kvar. Det bor i det rum förrän samma dag som uppståndelsen. Vissa vistelse under "Arsh" (över himlen), en del kvar på "Aala Illiyyeen" (den högsta punkten), en del kvar vid brunnen av ZAM ZAM och en del kvar i sin grav.
3. Själarna av otrogna är fängslade. Vissa är fängslade i brunnen av "Barhoot", en del i "Sajeen" (den lägsta punkten på jorden), och vissa på sin plats för kremering eller nedgrävning.
HAR SJÄL död?
1. I varje situation, själen dör inte, inte heller sönder men den förblir oförändrad. Oavsett vad det är läge och vad det är staten, det alltid är ansluten till kroppen.
2. De som tror att själen kan dö och falla sönder är en "Bud Mazhab" (från en avvikit sekt).
3. Om kroppen upplevelser smärta, själen också känner smärta. Om kroppen är avslappnad, då själen är avslappnad.
4. När någon besöker graven, själen ser person, erkänner honom eller henne och lyssnar på vad de säger.
5. I förhållande till den muslimska själ, det står i den Hadith Shareef att när en muslim dör, själens väg har öppnats och det kan gå när den vill.
6. De döda också talar. Djur etc. undantag för normala människor och DEMON höra sin röst.
Vad händer efter BEGRAVNING?
1. Efter begravningen, graven skärps och pressar de döda.
2. Det pressar den muslimska som en mor håller ett barn. Det pressar den Kaafir (otrogen) i den mån av stenkrossutrustning dem, precis till vänster ben hamna på höger sida.
3. När människor lämnar efter begravningen, den döde hör fotspår.
4. På den tiden, två änglar kallas Munkar och Nakeer komma rippning genom jorden. Deras ansikten ser mycket skrämmande och läskigt. Deras organ är svarta till färgen. De har gröna och svarta ögon, som är mycket stora poppar ut, liksom DEMON ögon och de är tillverkade av eld. Deras hår är mycket skrämmande och lång från topp till tå. Deras tänder är mycket länge som de rippa genom jorden. De vaknar de döda skakningar och rasslande dem.
5. Med stor styrka med en djup röst, de frågar dessa tre frågor:
a. "MAN RABBUKA" betyder "Vem är din Herre?"
b. "MAA DEENUKA" betyder "Vilken är din religion?"
C. "MAA kunta TAQUL FEE Hajar RAJL" betyder "Vad sa du att säga om den här personen?" Om den döde personen är muslim, han kommer att svara på följande sätt:
a. "RABBALLAH" - "Min Herre är Allah." b. "DEENIL Islam" - "Min religion är islam." c. "Huwa RASOOLULLAHE SALLALHO ALAIHI WASSALLAM" - "Detta är Allah's Messenger, Han har tagit med Allah Ta'ala sin barmhärtighet, hälsningar till honom."
6. Nu, en röst från himlen hörs säga: "Min tjänare har sagt sanningen. Lay bordsduken av paradiset för honom. Ge honom kläder från Paradise för slitage och öppna dörrarna för Paradise (Jannat) för honom." Den svala luften och söta dofter av Jannat kommer att fortsätta framöver och där syn kan nå, graven kommer att göras brett och stort. Änglarna kommer att säga: "Sov som en brudgum sover". Allt detta kommer att ske för de goda fromma muslimer. 7. På syndig blir det straff beroende på deras synder.
8. Detta straff kommer att fortsätta under en tid. Sedan från böner av fromma eller från "Esaale Sawaab" (goda handlingar som utförs av folk för att de döda är förlåtelse) eller från böner för deras förlåtelse eller helt enkelt från Mercy Allahs Ta'ala Detta straff kommer att sluta. Då blir det avkoppling.
9. Om de döda är en Kaafir, så han kommer inte att kunna svara på frågor och kommer att säga "haa haa LADRI" betyder "Skam för jag vet ingenting". Nu en som ringer kommer att ropa: "Han är en lögnare, lägga duk av brand för honom och ge honom kläder av eld för slitage och öppna dörrar på Hell (Dozakh) för honom, där värmen i Helvetet kommer att nå honom. "
Det kommer att finnas två Angels tilldelas honom att ge honom straff och kommer att drabba honom med stor hammare. Big skorpioner och ormar också bita honom. Alla olika typer av straff kommer att fortsätta tills den dag då uppståndelsen.
Som inte ställde frågor i graven?
1. Profeterna inte ställde frågor i sina gravar eller kommer deras gravar skärpa.
2. Många anhängare kommer inte heller bett frågor, som de muslimer som dör på en fredag eller under den Ramadaan.
3. Situationen för avkoppling och straffet i graven är ett faktum. Detta straff eller en belöning som är för både kropp och själ.
4. Huruvida kroppen sönder eller brinner eller blandar i jorden, det är originaldelar kvar tills Day of Resurrection. Det kommer att få belöning eller bestraffning. Samma dag som domen kommer att reformeras till en kropp. Dessa ursprungliga delar är faktiskt belägna i ryggen och kan inte ses av människor. Det kan heller inte ätas av jorden och de kan inte heller brännas. Det är dessa frön av kroppen och från dessa Allah Ta'ala går resten av delar av kroppen, som har spritts av antingen förvandlas till aska eller jord och reformeras i den ursprungliga kroppen.
5. Själen sedan kommer tillbaka in i kroppen och finns i området för uppståndelsen. Denna dag är känt som "Hashr".
6. Frågorna kommer att ställas på den plats där en person har begravts eller har slutat att ruttna. Bestraffning kommer också att förekomma där. Till exempel, om en tiger har ätit en person, frågor kommer att ställas inom tiger mage och straff och belöning kommer också att hända där.
7. En person som förkastar det faktum av straff och belöning i graven är en omdömeslös person.
Vems kropp inte kan ätas av mark?
1. Profeterna, de Awliya (Friends of Allah Ta'ala), den Shuhada (Martyrs), en Hafiz av Quran som också agerar på uppdrag av den heliga Koranen, en person som aldrig har begått en synd, och de som be Durood Shareef alltid deras kroppar inte är uppätna av jorden.
2. De som säger att profeten organ "har dött och uppätna av jorden" är en omdömeslös person från fel sekt, eller en ond och en förolämpning person.

3 kommentarer:

Ahlam sa...

Hej:), jag har kört igång med en frågestund. Bara fråga på, allt mellan himmel & jord :*

Anonym sa...

Så fint det du skriver och så sant inshalla vi ses i jannah min syster

Meddie sa...

Anonym: Inshallah min syster, inshallah Ameen! Barak Allah feik!
Ahlam: Vad är det för något? Berätta gärna lite mer min syster. Inshallah allt är väl med er båda! Frid!