lördag 12 september 2009

Får man be med ett rum av bilder? Vad är domen för bilder på kuddar och liknande?


Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz i Nûr ‘ala ad-Darb 1/240

Fråga: Jag ber i ett rum där det finns bilder. Det finns tex bilder på min vän eller någon annan uppsatta på väggen och vissa bröder nämnde för mig att min bön är ogiltig eftersom att dessa bilder varit framför mig då jag gjort min bön, så hur ska jag göra med alla de böner som varit?

Barakallaahu fiikom
Svar: Bönen är korrekt och den som säger att bönen är ogiltig har fel för bönen är korrekt. Men det är ogillat att be i sådana rum om det finns möjlighet att be någon annanstans(där det inte finns bilder) men generellt sagt så är bönen korrekt då din avsikt inte var att dyrka dessa bilder utan du bad till Allah, så din bön är korrekt.

Och det är inte tillåtet att sätta upp bilder på väggarna och inte heller på kontor eller att hänga upp dessa foton utan det är en plikt att ta ner dem. Så rådge din bror att ta ner dessa bilder och att göra sig av med dem och att inte ha kvar dom i sitt hem baserat på Profetens (salla Allâhu alayhi wa salllam ) uttalande:
”Änglarna träder inte in i det hus där det finns en bild eller en hund”
Och han (salla Allâhu alayhi wa sallam) sade till Ali (radiallaahu ‘anhu):
”Förstör varje bild du kommer över och jämna ut alla upphöjda gravar”.

Så här sade våran Profet (salla Allâhu alayhi wa sallam) till Ali (radiallaahu ‘anhu):

”Förstör varje bild du kommer över och jämna ut alla upphöjda gravar ”
Och när han såg en gardin med bilder hos Aisha (radiallaahu ‘anha) så blev han (salla Allâhu alayhi wa sallam) arg och slet ner den. Sedan sade han:
”Sannerligen så kommer de som gjort dessa bilder att straffas på domedagen och det kommer att sägas till dem: ‘Ge liv till det ni skapat.’”

Så rådge din broder tills det att han tar ner dessa bilder och vad gäller bönen så är den korrekt men det är ogillat (makruh) att be där det finns bilder förutom om man måste, men om man inte kan be någon annanstans så är det tillåtet.


Vad är domen gällande bilder på kuddar och liknande?
Posted by Admin under
Imâm ´Abdul-´Azîz bin Bâz i Nûr ‘ala ad-Darb 1/241

Fråga: Det finns ibland bilder på kuddar, mjölkpaket och andra saker som är nödvändiga i hemmet. Ska vi avstå från dessa saker på grund av dessa bilder?
Svar: Detta förbises för att det är saker som vanäras.
Mattor och kuddar vanäras och mjölkpaket slängs i papperskorgen så det gör inget att det finns bilder på dem inshAllah eftersom att alla dessa saker vanäras.
Källa:

Inga kommentarer: