lördag 12 september 2009

Bevis från Profetens tid angående förbudet mot rökning?


Källa: Fatwa Al-Ladjnah ad-Dâ’imah vol 22/207

Fråga: Finns det något bevis från profetens (frid och välsignelser över honom) tid som förbjuder rökning?

Svar: Det har inte förekommit någon text som nämner detta specifikt, men det tillhör al-khabaaith (det som är motbjudande/ont) och faller därför in under Allahs uttalande (i betydelse):

”och han(profeten) förklarar tillåtna för dem alla goda och nyttiga ting och otillåtet allt som är ont och skadligt.”
[al-'Arâf : 157]

Rökning är alltså skadligt och faller därför också in under hadithen:
”Man får varken skada sig själv eller andra.”

Att spendera pengar på det som är ont och skadligt är haraam
eftersom det räknas som slöseri och faller då in under Allahs uttalande:
”Slösarna är djävlarnas bröder och djävulen visade stor otacksamhet mot sin Herre.”
[al-Isrâ´17 :27]

Man slösar alltså sina pengar vilket även profeten(frid och välsignelser över honom) har förbjudit.

Och all framgång ligger hos Allah och vi ber Allah att sända frid och välsignelser över våran profet Mohammed, hans familj och följeslagare.
källa:
http://fatwa.se/

Inga kommentarer: