onsdag 6 februari 2013

Varning för giftigt ämne i vanligt tvättmedel

 

Varning för giftigt ämne i vanligt tvättmedel

Tvättmedel som säljs i butikskedjor som Ica Supermarket, Ö&B, Rusta och Vivo samt i enskilda butiker kan innehålla den starkt giftiga tensiden LAS. Det framgår av två undersökningar som presenterades på fredagen av Svenska Naturskyddsföreningen och Stockholm Vatten.
Den giftiga tensiden försvann i stort sett i början på 1990-talet då tvättmedlen började miljömärkas. Men genom den ökade parallell- och direktimporten där flera importörer tar in andra produkter vid sidan av märkesvarorna så hamnar även icke miljömärkta tvättmedel på hyllorna.

Det kan vara samma märke, exempelvis Ariel eller Persil, och nästan identiska förpackningar. Men då den ena inte innehåller LAS så kan den andra ha så mycket som över 30 procent av den mycket miljögiftiga tensiden. 


Konsumenten får titta extra på paketet och välja det som har miljömärkningen Svanen eller Bra miljöval.
Upptäckten av att LAS åter fanns i omlopp gjordes då Stockholm Vatten analyserade rötslam från reningsverken i Stockholm.
- Vi blev mycket förvånade, säger Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten. Vår målsättning är ju att vi ska få ett rötslam som ska kunna återgå i kretsloppet genom att exempelvis spridas på åkermark och då måste det ställas höga krav på att slammet inte är giftigt.
Stockholm Vatten gjorde med hjälp av elever på Stockholms miljöcenter en inventering i 70 butiker i Storstockholm. Man fann då 40 olika tvättmedel utan miljömärkning. Genom analys i laboratorium och kontakt med tillverkaren kunde man med säkerhet visa att minst 14 innehöll LAS.

Samtidigt har Svenska naturskyddsföreningen, SNF gjort en landsomfattande kontroll och hittat 51 icke miljömärkta tvättmedel, varav minst 21 innehöll LAS.

Dessa salufördes i flera stora svenska butikskedjor som Rusta, Ica Supermarket, Ö&B och Vivo samt i flera enskilda butiker. Däremot såldes enbart miljömärkta tvättmedel i Coop Forum, Coop Konsum, Hemköp, Willys, Ica Nära, Ica Kvantum och Ica Maxi.
- SNF besökte den nya tyska kedjan Lidl igår och det är butikskedjan som helt saknar miljömärkning, förklarar Mikael Karlsson, SNF:s ordförande. Vad deras tvättmedel innehåller är än så länge okänt.

Normalt innehåller tvättmedel en blandning av flera tensider för att lösa fett och proteiner.
Men LAS, som betyder linjära alkylbensensulfonater, är mycket giftigt och direkt dödande på fisk, kräftdjur och alger. 

Som parentes kan nämnas att LAS som förekommer mycket i Thailand, är orsak till att beståndet av tigerräkor minskat kraftigt.

Parallellimport är när en importör tar in en märkesvara och säljer den på hemmamarknaden vid sidan av urmärkesinnehavaren. Ofta har parallellimporterade tvättmedel samma namn; sådana exempel är Ariel från Schweiz och Omo i Tyskland. Omo heter dock Via i Sverige.

 http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/varning-for-giftigt-amne-i-vanligt-tvattmedel

Inga kommentarer: