tisdag 5 februari 2013

Mer faktan om vaccinernas biverkningar!


 


Finns mer att läsa på t ex Gardasils produktblad att vaccinet orsakar vad man kallar ”tonic-clonic movements”, det är bara ett annat ord för grand mal epileptiska anfall. Inga hemligheter här inte, läs själva på första sidan under ”warnings and precautions”: http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/g/gardasil/gardasil_pi.pdf

Här är några länkar som kan hjälpa er att komma vidare i er informationssökning. 
 %99t-worry-it%E2%80%99s-normal-reuters/#.UMO-2IPtQsI
 

Lite fakta här:
av vaccinet.

Astma är fem gånger så vanligt hos vaccinerade som hos ovaccinerade barn.

Medicinska skandaler har skett vid upprepade tillfällen på grund av vaccinationsprogram som kostat hundratusentals människor livet. Ett bra exempel på detta är det mässlingsprogram som stoppades i Senegal.

En artikel publicerad i The Journal of the American Association of Physicians and Surgeons visar data på att de barn som fick mer än tre vaccinationer innehållande thimerosal var 27 gånger mer benägna att utveckla autism jämfört med barn som fick vaccin utan thimerosal.

Man kan också se att smittsamma sjukdomar kommer och går i perioder, oavsett om man vaccinerar eller inte. De som drabbas är barn som bor i områden där fattigdom, dålig hygien och näringsbrist råder.

Det har kommit rapporter från Afrika om massdöd av barn efter vaccinationskampanjer. Vaccinationerna är speciellt ödeläggande för grupper av människor som befinner sig i nöd och lider av svält. När immunförsvaret är kraftigt nedsatt är man extra känslig för vaccinationstoxiner.

Det är mer naturligt att vid behov stärka kroppens eget immunförsvar mot barnsjukdomar och sedan låta kroppen handskas med problemen, än att injicera ämnen i onaturlig form. Till och med Louis Pasteur, den moderna medicinens fader, som under nästan hela sitt liv predikade att bakteriesmitta är den största orsaken till sjukdomar, ändrade uppfattning i slutet av sitt liv och medgav att det är personens allmänhälsa och inre miljö som är viktigast för hälsan. Vacciner ger en falsk trygghet för många. Det gör att man inte fokuserar på att bygga ett starkt naturligt immunförsvar och en god hälsa istället.

   http://www.youtube.com/watch?v=3AgKBVaPKWo&feature=player_embedded

 Den amerikanska läkartidnigen JAMA visar att barn som fått färre eller inga vaccinationer är friskare.

JAMA är världens största läkartidning och har höga krav på källgranskning. Studien är extra intressant i och med att den är pub. i förra veckans up
plaga av JAMA för pediatriker (barnläkare). Den är författad av de som har en mångårig erfarenhet av omfattande vaccinationsprogram och som ser sambandet att barn som fått färre vaccinationer är allmänt sett friskare. Detta är mycket intressant! Vi ska också minnas att dessa läkare som grupp ofta har kritiserat oss som höjt ett varningens finger mot vaccinationshysterin. Nu ser dessa läkare äntligen att vaccinationer inte bara är av godo, precis som vi sagt i många år. Det viktigaste är naturligtvis om detta kommer fram så att våra små barn får den bästa hjälp och skydd som de kan få och att det inte är läkemedelsindustrins vinstintressen som avgör barnens hälsa eller ohälsa. Allt enligt sanningsenlig vetenskap & ekologiskt hållbara lösningar som inte skadar vår och omvärldens ekologi.

Hur folkhälsan har påverkats av vaccinering kan man läsa på www.vitamera.se -se rubriken "Artiklar" osv. Det är en allmänt spridd uppfattning att det är vaccinationerna ligger bakom förbättringarna. Fakta avslöjar en annan sanning.
/(Citerat från) Leif Östberg

 http://www.vitamera.se/

 http://healthimpactnews.com/2013/jama-study-kids-with-fewer-vaccines-have-fewer-doctor-and-emergency-room-visits/Vaccin & biverkningar

– Analyser och reportage om vaccin

 http://vaccin.me/

Inga kommentarer: