måndag 4 februari 2013

Tungmetaller i barnmat hälsorisk

Tungmetaller i barnmat hälsorisk

 
Stockholm. Viss barnmat innehåller tungmetallerna arsenik, bly och kadmium. Halterna överstiger inte de lagstiftade värdena, men kan ändå innebära en hälsorisk för småbarn.
 
 
Det konstaterar Livsmedelsverket i en ny rapport där 92 olika livsmedel för barn har analyserats. Bland dem finns modersmjölksersättning, gröt, välling, och livsmedel för speciella medicinska ändamål, som sondnäring.
 
En undersökning från Testfakta nyligen visade också på spår av tungmetaller i 13 av 14 testade gröt- och vällingsorter.
 
Livsmedelsverket kräver nu att halterna av tungmetaller i barnmat måste minskas ytterligare.
– Företagen har ett ansvar att noggrant välja ut och kontrollera sina råvaror. I EU pågår också en översyn av lagstiftningen och Livsmedelsverket jobbar för att gränsvärdena ska sänkas till en nivå som bättre skyddar barnen, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.
Småbarnsföräldrar måste bli bättre på att variera barnens mat och även variera mat från olika tillverkare enligt Halldin Ankarberg.
 
 
TT: Varför förbjuder ni inte de produkter som har högst värden?
– Det är kommunerna som har tillsynsansvar, men det skulle inte lösa problemet eftersom de här metallerna finns överallt runtomkring oss, i miljön. Dessutom varierar halterna mellan olika tillverkningssatser. Det pågår ett EU-arbete med ett uttalat syfte att sänka gränsvärdena. Det är ett långsiktigt arbete, men lösningen är inte enbart gränsvärden. I stället måste vi åtgärda källan, så att vi förhindrar att dessa ämnen kommer in i maten. Till exempel har vissa risbaserade produkter mer arsenik i sig, och det kommer från det vatten eller den mark där riset odlas.

Inga kommentarer: