fredag 1 februari 2013

Forskare: Alvedon hade aldrig godkänts om det lanserats i dag

 

 

Forskare: Alvedon hade aldrig godkänts om det lanserats i dag

År efter år toppar alvedon och andra värktabletter med paracetamol listan över de läkemedel som oftast orsakar förgiftning. Sannolikt kommer inget att göras åt saken så länge inte värkpillren frikopplas från debatten om det avreglerade Apoteksmonopolet. 


Sedan år 2000 har antalet förfrågningar till Giftinformationscentralen om förgiftade barn och unga under 20 år ökat från 751 till 1531.
Den verkliga siffran är med största sannolikhet högre eftersom frågorna främst speglar behovet hos oerfarna läkare. De läkare som stött på problemet tidigare behöver inte lika ofta be om råd.
Efter en utplaning kring 2008 har antalet samtal nu åter ökat flera år i rad. Detta är ingen slump.
En granskning SvD gjorde för två år sedan visade att receptfria värktabletter blivit det vanligaste självmordspillret. Men till det kom även en stor mängd oavsiktliga förgiftningsfall.
För alvedon och andra preparat med paracetamol är marginalen mellan verksam behandlingsdos och överdos så liten att preparatet enligt den ledande forskaren Richard Sharpe vid universitetet i Edinburgh inte skulle ha haft en chans att godkännas om det lanserats som en ny produkt idag och inte för 50 år sedan. ”Nu får vi leva med det”, menade Richard Sharpe. ”Personligen kan jag tänka mig att ta en tablett om jag har ont, men inte två.” 


Efter att ha läst en artikel i den medicinska tidskriften Jama där en tredjedel av patienterna som fått tillåten maxdos paracetamol uppvisade leverförändringar inledde SvD ett eget experiment. Tre reportrar åt den maxdos Alvedon som enligt informationen på bipacksedel bara kunde orsaka skador i ett fall på 1000. 


Vi åt två tabletter á 500 milligram, var sjätte timme dygnet runt och testade med jämna mellanrum våra levervärden med hjälp av expertis vid Karolinska universitetssjukhuset. Den sjunde dagen kom ett oroande resultat. Mina levervärden för Alat - ett mått som används för att diagnosticera leversjukdom – hade stigit hela veckan. De övriga två testpersonernas värden var oförändrade. Värdet var ännu inte akut, men på läkares inrådan avbröts experimentet för att undvika risken för bestående skador. 


Sedan dess har skälen till oro för oavsiktlig förgiftning snarast ökat.
• Vid sidan av larmet från Giftinformationscentralen, som nu kräver att de största förpackningarna och de piller med starkast verkan ska receptbeläggas kommer behovet av ökad kunskap bland läkare. Förra året visade en stor skotsk studie att vart 20:e barn fick för mycket paracetamol även vid förskrivning. 


• Överanvändning av paracetamol har ofta och på goda grunder kopplats ihop med psykisk ohälsa och avsiktlig eller oavsiktlig överdosering bland unga tjejer. Värktabletterna säljs numera nästan överallt och finns i de flesta badrumsskåp. En stor enkät som SvD gjorde bland 1000 skolungdomar visade att nästan var sjätte tonårstjej tog receptfria värktabletter dagligen eller flera gånger i veckan. 


Men en granskning av patientjournaler som vi fick hjälp med av läkare vid Södersjukhuset visade att problemet är större än så. Förgiftningsfall är vanliga även bland unga vuxna av båda könen över 20 år. 


• Till det kommer att fall av oavsiktlig förgiftning drabbar även äldre med kronisk värk som behandlas med måttliga doser under lång tid. Den typen av överdoser är en ledande orsak till akut leversvikt och levertransplantationer i Sverige. 

SvD:s granskning ledde till en snabb politisering där den medicinska frågan snabbt blev ett tillhygge för eller emot avregleringen av apoteksmonopolet.
Det nya siffrorna visar att problemet ökat både före och efter avregleringen och förtjänar en alldeles egen bedömning. 

Källa:  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/forskare-alvedon-hade-aldrig-godkants-om-det-lanserats-i-dag_7835466.svd

Inga kommentarer: