söndag 21 oktober 2012

Ny studie visar ett direkt samband mellan vaccin och spädbarnsdöd
Ny studie publicerad i den ansedda tidskriften ”Human and Experimental Toxicology journal” visar ett direkt samband mellan antal vaccindoser och spädbarns-död i världen.
USA som har högsta antalet vaccin i sitt barnvaccinationsprogram har också den högsta spädbarnsdöden i västvärlden.
Studien visar tydligt att de i-länder som har minst antal vacciner har lägst spädbarnsdöd, vilket tyder på ett direkts statistiskt samband mellan antalet vaccindoser och antalet spädbarn som dör.
USA som vaccinerar mest har den högsta spädbarnsdöden av alla i-länder, 6.22 dödsfall på 1000 födda. Medan Sverige och Japan som vaccinerar minst har  lägst spädbarnsdöd.

Inga kommentarer: