söndag 21 oktober 2012

Hur använder man björkaska?

Hur använder man björkaska?
Jag skulle vilja veta mer om björkaskan. Jag läste en bok om björkaskan och de skriver att man kan ta den som pulver eller koka den. Hur ska man använda björkaskan? Är den farlig för hälsan?
MP
Svar:
Björken kan 
med fog kallas det nordiska hälsoträdet. Askan har sedan forntiden använts för sina basiska egenskaper. Trädet har säkerligen använts även som läkeväxt och enligt legenden betyder vikingarnas ”bjarka” just björk. Bjarkarunan står även för vikingarnas ”hälsoruna” och de hade olika ritualer för att hedra och tacka björken för dess helande krafter. I legender om trädens krafter står björken för förnyelse och att födas på nytt. Björken renar och berikar jorden där den växer så att andra växter kan blomma ut. Därför har den förknippats med vitalitet och förnyat liv.
Inom folkmedicinen har björken använts till ett flertal krämpor och sjukdomar, inklusive cancer. Naturliga ämnen kan inte patenteras och det är den viktigaste orsaken till att läkemedelsföretagen inte satsar forskningsmedel på till exempel björk, trots det har det utförts en del forskning.
Björkens sav har flera hälsoeffekter, bland annat genom sitt innehåll av björksocker, xylitol. Ämnet hämmar karies och har i högre doser även en tarmstimulerande, laxerande effekt. Xylitol i kombination med en aromatisk förening har i försök visat sig kunna stoppa tillväxten hos cancerceller. Upptäckten har gjorts av en forskargrupp vid Lunds universitet, där man konstaterat att just cancerceller är extra sårbara för naftyl-xylosid, en kombination av björksocker och ett aromatiskt ämne. Om tillräckligt stor dos av ämnet tillförs upphör delningen av cancercellerna helt, medan den bara halveras hos friska celler. Varför cancercellerna är så mycket känsligare för ämnet kan forskarna ännu inte förklara.
Extrakt av björkaska är en traditionell finländsk drog mot cancer. I en del mindre djurförsök som gjorts i Finland har det inte visat sig ha någon effekt vid cancer. Den bok som du har läst innehåller ett flertal fallbeskrivningar på personer som har förbättrats i sina sjukdomar. Samtidigt har de även använt extrakt av björkaska. Det finns i samband med fallbeskrivningar ingen vetenskaplig möjlighet att uttala sig om det är ett spontant tillfrisknande eller om det rör sig om en effekt av medlet. Studier med en kontrollgrupp behöver utföras.
Avkok på björkaska är mineralrikt, speciellt på kalium, natrium, kalcium, magnesium, fosfor, krom, koppar, zink, järn, mangan och selen. Kalium är skadligt i höga koncentrationer men det är lätt att analysera halten i blodet. En annan risk med askan är att den kan innehålla cesium 137 som spreds över Norden i samband med Tjernobylkatastrofen. Björkaska från Sverige innehåller i medeltal runt 1 000 bequerel per kg. En rekommendation från myndigheterna är att aska med mer än 4 000 Bq/kg inte bör läggas runt bärbuskar eller på trädgårdsland där grönsaker ska odlas.

Inga kommentarer: