söndag 28 oktober 2012

Någon håller på att ta bort kontanterna i Sverige.
Någon håller på att ta bort kontanterna i Sverige.

De gör det utan att ha frågat dig eller någon folkvald om det.

Den här petition som går till några folkvalda i riksdagens finansutskott, samt piratpartiets ledning, är en begäran att de n

u tar den här pågående processen på allvar och ser till att kontantväsendet nu skyddas i grundlagen.

DET MÅSTE BLI STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE, MYNDIGHETER OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.Inga kommentarer: