torsdag 6 september 2012

Farliga E nummer part 1.
Det är farligt att leva! 

Läs själv… 
Lista över E-nummer och deras hälsorisker   

Läsk och godis
E 102 (tartrazin), E 104 (kinolingul) och E 110 (para-orange) används 
frekvent för att färga både sötsaker och läskedrycker gula. Samtliga 
misstänkts kunna orsaka hyperaktivitet hos barn. Värt att titta en 
extra gång på innehållsförteckningen nästa gång du köper 
apelsinsmakande saft, läsk eller godis med andra ord.  


Men det är inte bara gula sötsaker som kan ha ovan nämnda bieffekt, 
Mats-Eric Nilsson har hittat samma mönster i stort sett hela den 
konstgjorda palett av färger som fabrikerna använder sig av. Många 
av bovarna är de omdebatterade Azofärgämnena, som var förbjudna 
i Sverige innan Eu-inträdet. 


E 320, som också kan redovisas som butylhydroxiansiol eller BHA, 
finns i vissa kakor och tuggummin. Detta ämne anses olämpligt för 
barn, eftersom det misstänks kunna orsaka hyperaktivitet och cancer. 
Debatten rasar gällande de sötningsmedel som ersätter socker.


Många hävdar att sambandet mellan cancer och aspartam (E 951) är 
uppenbar - men studier saknas för att kunna dra en slutgiltig slutsats. 
Ämnet har dock visat sig orsaka just cancer vid djurförsök enligt 
bland annat en omfattande italiensk studie  
E 952, eller cyklaminsyra som det också kallas, är också ett 
sötningsmedel. Detta är dock förbjudet i bland annat USA sedan det 
konstaterats kunna orsaka cancer i urinblåsan hos försöksråttor. Var  
förbjudet i Sverige innan EU-inträdet. 


Karragenan (E 407) är konstaterat cancerframkallande vid djurförsök. 
Men innan studier kunnat påvisa samma effekt på människor 
används det flitigt som stabiliseringsmedel i bland annat kakor och 
milkshake. 

På frukostmackan
På ostar med ätbar röd kant återfinns ofta E 180, eller litolrubin BK, i 
innehållsdeklarationen. Detta färgämne var förbjudet i Sverige innan 
EU-inträdet och är bannlyst i Australien och Nya Zeeland eftersom 
det kan ge upphov till överkänslighetsreaktioner. 

När det gäller charkprodukter är det sällan det bara är skinka i 
förpackningen. Här hittar du ofta E 249, eller kaliumnitrit, som 

tillsammans med koksalt används som konserveringsmedel för 
charkvaror. Ämnet är direkt olämpligt för småbarn och har visat sig 
orsaka cancer vid djurförsök. 

Samma sak gäller även natriumnitrit (E 250), natriumnitrat (E 251) 
och kaliumnitrat (E 252). 

Din skinkskiva kan också innehålla E 407 a, eller bearbetad 
euchemalg, som visat sig kunna framkalla cancer vid djurförsök. Det 
är än så länge oklart om samma bieffekt kan drabba människor, men 
studier pågår skriver Mats-Eric Nilsson. 

Vin och alkoholhaltiga drycker
Tänk efter en gång extra om du läser E 431, eller 
polyoxietylenstearat, på vinflaskans innehållsetikett. Detta 
stabiliseringsmedel är förbjudet i USA sedan 1952 och har visat sig 
framkalla cancer vid djurförsök. 

Tycker du att lusblod på innehållsförteckningen är en anledning så 
god som någon att klassa ett livsmedel som mindre aptitligt bör du 
undvika Campari i fortsättningen.  

E 120, eller karmin, är nämligen ett finare ord för just detta. Och hur 
naturligt källan än låter kan även detta färgämne orsaka allergiska 
reaktioner.
Inga kommentarer: