onsdag 21 december 2011

The truth about the banks and the world economy!

The truth about the banks and the world economy
Citat från Dagens Industri

Alldeles för få människor känner till det:
Bankerna har i 25 år i accelererande takt tillverkat syntetiska utlåningspengar direkt i sina datorer ur tomma intet. Banken har som motprestation bara behövt ha ett litet inlånat belopp i kassan; så kallad "fractional reserve".

Banken lånar ALDRIG ut insättarnas pengar - de ligger kvar i kassan som ett ytterst blygsamt kapitaltäckning...
sbelopp (fractional reserve) för att ge dem rätten att masstillverka utlåningspengar ur tomma intet!

För varje datorprintad och utlånad miljon kronor har det räckt med 4 800 kr (fyratusenåttahundra kronor) i kassan som kapitialtäckning. Men när bankern i stället tillverkat utlåningspengar till kommuner, landsting eller stater (t ex Grekland) så är kaptialtäcknikngskravet 0 kr (noll kronor)...

I grunden är detta ett planekonomiskt fribrevs-beslut från regeringar och departement till bankerna för att gynna snabb och expansiv ekonomisk tillväxt. Bank-direktörer brukar manipulativt kalla det för avreglering...

Någon som anar att det gått för långt?

Någon som anar varför banker och deras livräddare = staterna = skattebetalarna lyckats sätta hela Europa i nödläge?

Någon som är förvånad över att bankerna hatar när kunder vill amortera?

Någon som är förvånad över den starka prisuppgången på allt som kunnat lånefinansieras av bonusglada banker som garanterats av bakbundna haveri-garanti-intecknade skattebetalare / stater?

Någon som är förvånad över att bankerna och därmed haveri-garanti-intecknade stater fått allt svagare ekonomi (balansräkningar) när värdet på deras panter (fastigheter, derivat m m) sjunkit i Europa, USA m fl?

Fortsättningen:

 Det kommer att ske en utdragen "avlånefiering"
av Europas och USA:s ekonomier och banker. Med andra ord blir bankernas utlåning i praktiken ransonerad när kapitalåterställning = avsevärt högre fractional reserve successivt införs (återställs). Det som kan lånas ut får därför automatiskt en högre ränta.

För att rädda alla usla banker fortsätter ECB och FED att tillverka EURO och USD som man använder till att köpa upp bankernas skräp-tillgångar så att bankerna formellt inte längre är på obestånd.

Slutsats: Som lök på laxen kommer inflation och därmed räntor, utan någon som helst tvekan, att nå över 10% om några år...

Se allt som hänger ihop när ordning skall skapas ur de medel som står till politikers förfogande ur den kris som likaså skapats av politikska beslut och inte i första hand av banker och bostadsköpare!Ekonomisk Armageddon.

Dire Straits

....hela det här korthuset som monetära systemet bygger på att man litar på att man garantera en bakomliggande värde i sin valuta. Förr kunde man lösa in sin sedel på banken och få ut motsvarande i guld...detta kallas guldstandard.
Denna guldstandard skrev Nixon bort och gav FED (Rothschild) hela tårtan att själv printa pengar UTAN någon bakomliggande garanti.

 Detta har FED (ägd av Rothschild) sedan utnyttjat och byggt upp en osannolik skuld i USA samt implemiterat detta till alla riksbanker över hela världen eftersom Rothschild äger samtliga riksbanker i världen förutom tre Kuba, Nordkorea, Iran. Det är därför de är så intresserade av Iran och Nordkorea. Kuba kommer att självmant gå över till Rothschild när Castro dör.
När dollarn kollapsar vilket jag tror är nära förestående, nästa år eller om ett par år så har de ingen säkerhet längre. Det är just de vad de är rädda för.

Då har kineserna köpt upp alla naturtillångar och guld för sina dollar som inte är värda pappret som de är tryckta på. Ett smart sätt att bli av med sin utlåning av dollar till USA.
 Hela västvärldens skuld är till huvudsak till Rothschild sedan många hundra år tillbaka. Och som Rothschild försöker att överföra även till Sverige...

Svenska riksbanken (ägd av Rothschild ) senaste utspel att låna ut 100 miljarder till IMF Iluminatirothschildsvin ägt... Vi befinner oss redan i ett globalt världskrig ett monetärt världskrig... än så länge...korthuset skaka tydligt i sitt fundament.
See this videos and links:

Inga kommentarer: