torsdag 31 januari 2013

Kolesterolmyten


 


Tänkvärt.

Sedan kolesterolmyten slog igenom på 70-talet och den amerikanska livsmedelsindustrin tog 

fram en mångfald light livsmedel (none fat) har övervikt, hjärt-/kärlproblem, 
 diabetes och metabolt syndrom ökat dramatiskt.

 Vilka slutsatser ska man dra från detta enl. "vetenskap & beprövad erfarenhet?"

Inga kommentarer: