torsdag 31 januari 2013

Bästa vaccineringen!

 Bästa vaccineringen!

Ur Fet Hälsa: Din allra bästa vaccinering är att byta till en icke inflammerande kost som LCHF-kosten är. Den kosten ger nämligen ett grundskydd mot inflammationer och infektioner som inga sprutor eller piller är mäktiga att göra. Vårt allt för söta blod ger näring till bakterier som i sin tur skapar en obalans i kroppen och som är grunden till återkommande eller ”kroniska” sjukdomar. Genom att du får bort insulinsvängningarna, som skapas av för mycket socker och för lite naturligt fett i maten, så ger du ditt eget immunförsvar bästa möjliga förutsättningar att orka stå emot.

Från vattenspridaren: Drick joniserat, antioxidantiskt, basiskt, mikroklustrat och kostnadsfritt Kangenvatten så höjer du immunförsvaret och pH-värdet utan att ens anstränga dig. Det finns nya vattenhämtarställen, på en plats nära dig...Kom hit så får du veta mer!

Inga kommentarer: