onsdag 7 mars 2012

To speak of Sweden in the media worldwide, as Newsweek and the other corrupt news organizations do not say a word!Så här talas det om sverige i media världen över, men aftonbladet och de andra korrupta nyhetsorganisationerna säger inte ett ord. I sverige kommer vi få höra hur skyldig och smutsig Assange är, i resten av världen talas det om hur vidriga svenska regeringen är som skickar folk till höger och vänster till CIA utan åtal.

To speak of Sweden in the media worldwide, as Newsweek and the other corrupt news organizations do not say a word. In Sweden, we hear how guilty and filthy Assange is, in the rest of the world talk about how disgusting Swedish government is to send people to the right and left to the CIA without charge.

Inga kommentarer: