måndag 5 mars 2012

Frightening information about the vaccination-Skrämmande info om vaccinationFrightening information about the vaccination
Girls who are not vaccinated in the U.S. retrieved with police help, everyone should be forced to take this. When parents ask for a lawyer, require the state to lawyers to disclose the names of those parents!

Skrämmande info om vaccination
Flickor som inte vaccineras i USA hämtas med polishjälp, alla ska tvingas att ta detta. När föräldrar begär advokathjälp, kräver staten att advokaterna lämnar ut namnen på dessa föräldrar!!

Inga kommentarer: