lördag 23 juli 2011

Utdrag ur Anders Behring Breiviks kommentarer på document.noUtdrag ur Anders Behring Breiviks kommentarer på document.no

Taget från http://www.document.no/anders-behring-breivik/

Man ska tydligen inte sympatisera med Palestina

2009-12-09 17:14:41
"Men dagens protestantisk kirke er en vits. Prester i jeans som marsjerer for Palestina og kirker som ser ut som minimalistiske kjøpesentre."

Han likställer islam, kommunism och nazism och anser de alla är farliga hatideologier

2010-02-17 10:56:52
"Og så har vi forholdet mellom konservative Muslimer og såkalte "moderate Muslimer". Det finnes moderate Nazister også, som ikke støtter gassing av Rom og Jøder. Men de er jo fortsatt Nazister og vil kun sitte å se på når de konservative Nazistene slår til (hvis dette noen gang skjer). Skal vi akseptere moderate Nazister så lenge de tar avstand fra gassing av Rom og Jøder?"
"For meg blir det svært hyklersk å behandle Muslimer, Nazister og Marxister forskjellig. De er alle tilhengere av hat-ideologier. Ikke alle Muslimer, Nazister og Marxister er konservative, de fleste er moderate. Men spiller det noen rolle? En moderat Nazist kan, etter å ha opplevd svindel, velge å bli konservativ. En moderat Muslim kan, etter å ha blitt nektet å komme inn på et utested, bli konservativ etc. Det ligger i kortene at moderate tilhengere av hat-ideologier, på et senere tidspunkt kan velge konservatisme. Islam(isme) har historisk ført til 300 millioner dødsfall Kommunisme har historisk ført til 100 millioner dødsfall Nazisme har historisk ført til 6-20 millioner dødsfall ALLE hat-ideologier bør behandles likt."

Han är inte norsk nationalist

2010-02-02 13:35:11
"De såkalte anti-multiculti i US baserer retorikken sin på etnosentrisme alene noe som dermed skiller seg i stor grad fra Europeere. Dette er hovedgrunnen for at vi må skille Amerikansk og Europeisk kulturkamp. Jeg pleier å holde meg borte fra Amerikanske issues som følge av dette."

Han ville bomba Iran och möjligen även Saudiarabien

2009-12-25 09:58:33
"Jeg har aldri forstått hvorfor vesten fokuserer så uforholdsmessig mye på Iran og så lite på Wahhabi lederskapet i Saudi som tross alt er den farligste og mektigste Muslimske sentralmakten. Vi bør selvfølgelig snarest bombe de suspekte fasilitetene deres men ellers fokusere mye mer på Saudi. Kan det ha noe med at Iran ikke er en stor oljeeksportør?"

Han tar avstånd från nationalism och är för en ny sorts höger

2009-12-06 13:26:53
"Etnosentriske bevegelser som BNP, National Front er IKKE velykkede og vil aldri klare å komme seg over 10% oppslutning (BNP har 5%, FN har 7%). Man kan ikke bekjempe rasisme (multikulti) med rasisme. Etnosentrisme blir derfor det komplett motsatte av hva vi ønsker å oppnå. Vi har valgt Vienna School of Thought som det ideologiske grunnlag. Dette innebærer motstand mot multikulturalisme og Islamisering (på kulturelt grunnlag). Alle våre ideologiske argumenter baserer seg på anti-rasisme."

Man ska tydligen inte se folkgrupper enligt honom

2009-12-04 20:08:02
"Jeg har fått et inntrykk av at de yngre generasjonene i Oslo ikke helt klarer å se den politiske sammenhengen her. De ser rasistiske angrep men forstår ikke helt at dette er Jihad (politiske/kulturelle angrep). De gjengjelder derfor de de oppfatter som rasisme med rasisme. Håpet mitt er at de skal se den kulturelle/politiske sammenhengen men man skal ikke se bort fra at de nye generasjonene ungdom går i retningen etnosentrisme."

Han identifierar sig med Fjordman, Robert Spencer m.fl., och vill inte att ekonomiska eller etniska frågor ska splittra

2009-12-03 01:21:04
"Jeg følte det da var viktigere å bidra til å utvikle/markedsføre politiske doktriner i utlandet spesielt Britiske, Tyske, Franske, Amerikanske). Jeg drev forretninger noen år mens jeg studerte og tjente noen mill slik at jeg kunne finansiere en inntektsløs politisk aktiv tilværelse. Jeg bruker nå disse midlene til å kunne jobbe fulltid med å videreutvikle/markedsføre Viennaskolen (Vienna school of thought) som Fjordman, Bat Yeor, Spencer + mange andre allerede har bidratt så mye till."
"For å oppsumere Vienna school of thought:
- Kulturkonservatisme (anti-multikulturalisme)
- Mot Islamisering
- Anti-rasistisk
- Anti-autoritært (motstand mot alle autoritære hat-ideologier)
- Pro-Israel/forsvarer av ikke-muslimske minoriteter i Muslimske land
- Forsvarer av de kulturelle aspektene ved kristendom
- Å avsløre Eurabia prosjektet og Frankfurt skolen (ny-marxisme/kulturmarxisme/multikulturalisme)
- Står ikke for en økonomisk politikk og kan dermed samle alt fra sosialister til kapitalister"

Det är visst inte så viktigt med karaktär, "fienden har ju ingen"

2009-12-02 00:56:39
"Vi var ærlige en gang, men Marx og Muhammad har tvunget oss til å bli mer som dem, dessverre. De hadde sin "Frankfurtskole". Vi er på vei til å utvikle våre egen "Viennaskole" av nødvendighet. Omfavn den! DE har laget spillereglene, vi bare følger dem. ;)"

Israel är tydligen inte någon rasistisk stat

2009-11-24 07:33:49
"Hovedproblemet når kulturkonservative og kulturmarxister debatterer er at virkelighetsoppfatningen er FOR forskjellig. Mange kulturmarxister ser på Israel som en "rasistisk" stat. Kulturkonservative er uenige da de mener konflikten baserer seg på Islamistisk imperialisme, at Islam er en politisk ideologi og ikke en rase. Kulturkonservative mener Israel har rett til å beskytte seg mot Jihad." "De KAN ikke anerkjenne disse sentrale Muslimske konseptene. For hvis de gjør dette eroderer primærargumentet om at Israel er en "rasistisk stat" og at dette er en rasekrig (Israelere vs Arabere) og ikke forsvar mot Jihad (Kafr vs Ummah)."

Israelkramande och antirasism centralt för honom

2009-09-14 11:12:20
"Primærdoktriner:

Kritisk til multikulturalisme (Anti-kulturmarxistisk)
Anti-rasistisk
Pro FrP (kanskje Høyre)
Pro Israel (+ støtte til Armenia, kristne Koptere/Maronitter/Assyriere, kulturkonservative Indere, støtte til opprettelse av en kristen stat Biafra, Sør Nigeria og støtte til opprettelsen av en kristen stat i Sudan, støtte til Russlands/Thailands/Filipinenes/Kinas + kamp mot Jihad)"

Han är homovänlig också, tydligen

2009-09-14 10:57:20
"Bawer er nok ikke rette personen til å jobbe som brobygger. Han er en liberal anti-Jihadist og ikke en kulturkonservativ på mange områder. Jeg har mine mistanker om at han er FOR paranoid (med tanke på sin homofile legning). Det kan virke som han frykter at "kulturkonservative" vil komme til å bli en trussel mot homofile i fremtiden. Han nekter derfor å gripe sin mulighet til å påvirke disse i positiv retning? Dette virker helt irrasjonelt."

Inga kommentarer: