måndag 27 februari 2012

"Våra flickor blir försöks kaniner"Lena känner själv ett stort obehag inför att behöva arbeta med den här typen av vaccinering.
–Jag vill inte göra det här, det känns inte etiskt rätt.
Hon invänder särskilt mot att hon inte får informera om dödsfall och sjukdomar med misstänkt koppling till vaccinet.
–Den enda information vi får ge är den som kommer från tillverkaren. Jag tänker uppmana föräldrarna att själva söka information på internet, säger hon.

Inga kommentarer: