tisdag 28 februari 2012

Formaldehyd och aluminium i vaccin – vad åstadkommer gifterna i vår kropp?Formaldehyd och aluminium i vaccin – vad åstadkommer gifterna i vår kropp?

Formaldehyd används i vaccin för att döda oönskade bakterier och virus. Det är en färglös gas med stickande lukt. Formaldehyd löst i vatten kallas formalin. Formaldehyd används industriellt bland annat vid framställning av flera olika typer av plaster. Formaldehyd används också inom färg-, medicin-, foto-, lim-, garveri- och textilindustrin. Det används som bekämpningsmedel, desinficerings- och konserveringsmedel.

Inga kommentarer: